Karta pracy - Straszny dwĂłr, mandale, karty pracy


………………………….

Imię i nazwisko

KARTA PRACY UCZNIA

„Straszny dwór” Stanisława Moniuszki

  1. Wyjaśnij, jakiego rodzaju problematykę podejmuje Jan Chęciński w swoim libretcie do opery „Straszny dwór”?

  1. Wymień elementy narodowe, jakie pojawiają się w twórczości Stanisława Moniuszki.

  1. Wymień głównych bohaterów opery „Straszny dwór” Stanisława Moniuszki.

  1. W jakim czasie powstała opera Moniuszki „Straszny dwór” oraz w jakim celu?Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Karta pracy - instrumenty strunowe szarpane, mandale, karty pracy
Karta pracy - St. Moniuszko, mandale, karty pracy
Karta pracy - rondo, mandale, karty pracy
Karta pracy - Formy polifoniczne - kanon, mandale, karty pracy
Karta pracy - Skala, mandale, karty pracy
karta pracy Specjalne funkcje muzyki, mandale, karty pracy
karta pracy Narodowe tance polskie - kujawiak, mandale, karty pracy
Klasycyzm muzyczny. Karta pracy, mandale, karty pracy
Karta pracy - Skale muzyczne, mandale, karty pracy
Karta pracy - Gamy molowe, mandale, karty pracy
karta pracy Elementy dziela muzycznego - harmonika, mandale, karty pracy
karta pracy Interwaly muzyczne, mandale, karty pracy
Karta pracy Barok - epoka przepychu, mandale, karty pracy
Karta pracy - Poznajemy budowÄ™ gam molowych, mandale, karty pracy
Karta pracy - Co to jest metrum, mandale, karty pracy

więcej podobnych podstron