Nowotwory pytania, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna


Mezezenchymalny jest mięsak a nabłonkowy rak prawda czy nie

Gojenie przez rychłozrost (po łacinie) powoduje restitutio ad integrum powrot do stanu pierwotnego regeneratio completa??itp.

Gojenie przez ziarninowanie powoduje ….

Regeneratio prowadzi do…

Reperatio prowadzi do…

Z jakiej tkanki wywodzi się mięsak mezenchymalnej  nabłonkowej

Chordoma jest złośliwy lub niezłośliwy wywodzi się z

Meduloma to rdzeniak i inne nazwy

Enchondroma jest złośliwy lub nie, rośne w jamie szpikowej, jest często mylony z osteochondroma

Zebiakoszkliwiak(odontoameloblastoma) jakie ma składniki -chaotyczne utkanie zebiny i macierzy szkliwa młoda mezenchyma kostniwo?

Cystis vera ma nabłonek, nie ma , ma ale nie musi

Fibronektyna jak działa w ziarninie miejscowa mobilizacja fibroblast i monocyt lepkość pow siatki włóknika, pobudza kom śródbłonka i ulatwia migracje nabłonka i kom mezenchymy

Z jakiej tkanki wywodzi się astrocytoma (z gleju gwiazdzisty)

Gąbczak wielopostaciowy z jaki ch kom i czy złośliwy czy nie glioblastoma multiforme kom atypowe , wielopostaciowe ułożone nierównomiernie w ogniskach palisadowo BARDZO ZŁOSLIWY

Komórki ?pomitotyczne? odwracalne to hepatocyt, nefrocyt, neuron i k mięśniowa(nerwowe i wydzielnicze, pomitotyczne odwr hepatocyt i nefrocyt

Anaplazja co to jest i jakich nowotworów dotyczy kom nie posiadające typowych cech zróżnicowania , charakt dla nowotworow zlosliwych

Przez co produkowany jest TNF limfocyty i makrofagi

metastases praceoses to przerzuty wykryte szybciej niż obnisko pierwotne

Fibroma wszelkie podziały i zwyrodnienia ŁaCinA!!!!

Histiocytoma

Mastocytoma

Potworniak germinalny nie dojrzały złośliwy, dojrzały złosliwyczy nie i coś tam jeszcze roznicowanie kom rozrodczych

Co może zaburzyć ziarninowanie witamina C deficyt, głod utrata białka marskość watroby, defisy aa Ssiarkowych

Lipoma lub zdrowa tłuszczowa lub liposarcoma

Gruczoł kilka razy: gruczolak/gruczolakorak/przerost gruczołu/przerost tkanki łącznej/ nowotwory lite/ wszystkie możliwe kombinacje gruczołu/ podaje odpowiedzi bo ja pewien jestem tylko że to był gruczoł

Cysta prawdziwa

Rozpoznać czy włókniak/mięśniak/włókniakomięsak kilka preparatów włókniako-podobnych

Mastocytoma / Histiocytoma

Rak podstawnokomórkowy

Brodawczak

białaczka limfatyczna serca

torbiel rzekoma (nabłonek czy nie)
cechy łagodnego nowotw
brodawczak egzofityczny
Stricker fazy ziarniny
przerost 9rodzaje)
HLA antygen zgodności tkankowej human leukocyte antigen
wytwory nienowotworowe
plaskonabl kolczystokomórkowy
co to przeost
efekty gojenia sie rany przez ziarninowanie
teratoma
rak sródnablonkowy
miesniak gladkokom w macicy
dysplazja przykłady
modulacja?
anizocytoza
kom stabilna
rak przedinwazyjny
rak niezróżnicowany
gąbczak
nowotwory z melanocytami
zebiaki
naczyniaki
na jakiej podst różnicujemy nowotwory
A.C.A.Z.

gojenie sie ran przez ziarninowanie
czy torbiel prawdziwa jest zawsze pokryta od wewnatrz nablonkiem/nie jest pokryta/jest pokryta ale nie musi
cos o sarkoidzie u muła
przed czym chroni otoczka cukrowa
cechy nowotworow łagodnych
cos o stanie przedrakowym
zaznaczyc nowotwory tkanki nerwowej
mięsak evinga
enchondroma

Przez co produkowany jest TNF
Wskazać zdanie nieprawidłowe (dotyczyło zrębu lub miąższu mięsaków i raków)
Przez co wytwarzana jest torebka nowotworu
Jaką postać ma brodawczak
Co to jest medulloblastoma

Jakiego nowotworu złośliwą postacią jest sarcoma naurogens neurosarcoma- od neurofibromy
Przykłady dysplazji

Co to jest dysembrioplazja

Co to jest akrecja
Keloid z czym jest związany

Rodzaje włókniaka

Po łacinie jakiś przerost i jaki to jest

Pytanie o nowotwór (?) atypowy i anaplastyczny

Do tego miałam chyba z 10 zdjęć

nie że nie było, tylko prawie nie było :P odnośnie tych działów to np TNF, slyszalam ze ktos miał czynniki kancerogenne, wirusy onkogenne i HLA (to to samo co MHC- układ zgodności tkankowej), etapy onkogenezy(inicjacja, promocja, progresja) i TAA...

Co pamiętam z zestawu 2:

erytrocytoza jak jest po łacinie

kachektyna

co oznacza „carcinoma”- w sensie czy raka czy mięsaka czy guza niezłośliwego, jeszcze cos innego

anaplazja

przerost- jaki rodzaj np. po wycięciu jednego z narządów parzystych

torbiel prawdziwa i rzekoma

wzrost mezofityczny

charakterystyka komórki nowotworowej

mięśniak gładkokomórkowy - ze 2 pyt odnośnie niego...

ziarninowanie- charakterystyka poszczególnych etapów

carcinoma intraepitheliale

struniak

perły rakowe Waldeyera → hyperkeratosis, parakeratosis i homogenisatio

cos o nowotworach wywodzących się z osłonek nerwowch

komórki wchodzące w skład guza z kom histiocytarnych

odontoma lub dentinoma- skład

leiomyoma i fibroma-> barwienia

współistnienie dysplazji, embriodysplazji, anaplazji i kataplazji

erytroza ? Albo policytemia

guz stickera

odrost, przerost - definicje

naprawa

komórki pomitotyczne nieodwracalne

przerost wyrównawczy

zdjęcia: lipoma, białaczka limfatyczna serca, sarkoid (chyba), leiomyoma

co to akrecja

charakterystyka kom. Reed i Sternberga

zaznacz kom labilne

rodzaje włókniaka

gdzie wyst. lipoma pendulans

ecchondroma

jakie kom ma miesak Evinga

przez co prod. jest TNF i co to jest

zdjęcia: papilloma, gruczolakorak, sarkoid fobroblastyczny, haemangioma, myxoma

zaznacz nowotwory nerwowe

chorioblastoma to

szyszyniak to

jakie kom wyst z ziarninie

reunio per primam to

reunio per secundam powoduje

stan przedrakowy właściwy to

zaznacz cechy kom nowotrowowych

cechy dysplazji zaznacz

co to inwazyjnosc nowotworu

nowotwor łagodny rosnie w sposób:

przykładem dysplazji jest ( i to było bardzo dziwne bo wymienione były rzeczy poza program ćwiczeń)

hyperplazja to zmiana-jaka?

płaszcz cukrowy występuje u kogo i jaka funkcja jego

jaki to jest rak desmoplastyczny

cystis to

torbiel to

granulatio to

co wyst. w warstwie najmłodszej ziarniny

enchondroma wyst w 

o to akrecja

charakterystyka kom. Reed i Sternberga

zaznacz kom labilne

rodzaje włókniaka

gdzie wyst. lipoma pendulans

ecchondroma

jakie kom ma miesak Evinga

przez co prod. jest TNF i co to jest

zdjęcia: papilloma, gruczolakorak, sarkoid fobroblastyczny, 

zaznacz nowotwory nerwowe

chorioblastoma to

szyszyniak to

jakie kom wyst z ziarninie

reunio per primam to

reunio per secundam powoduje

stan przedrakowy właściwy to

zaznacz cechy kom nowotrowowych

cechy dysplazji zaznacz

co to inwazyjnosc nowotworu

nowotwor łagodny rosnie w sposób:

przykładem dysplazji jest ( i to było bardzo dziwne bo wymienione były rzeczy poza program ćwiczeń)

hyperplazja to zmiana-jaka?

płaszcz cukrowy występuje u kogo i jaka 

succus cancrosus to..mleko rakowe
przebieg (etapy) onkogenezy to.. (inicjacja promocja progresja)
TAA -co to, na jakich komorkach wystepuje
które z wymienionych komórek nalezą do komórek kambialnych
ktore z wymienionych naleza do kom pomitotycznych odwracalnych
coś o błędniaku, skórzaku, przemieszczaku  (podane tylko po łacinie może być)
caro luxurians - która zaburzona faza prowadzi do tego?
nerwiak poimputacyjny- czego jest przykładem?
stan przedrakowy
zapalenie w nowotworze- korzystne czy niekorzystne?(wskazac zdania parwdziwe i fałszywe)
które nowotwory wytwarzaja zrąb a które korzystają z zrębu tkanek, cos o zrębie indukowanym

coś z charakterystyki guza Sticka

barwiak to :

kom Reede (  i jeszcze jednego gościa) są w :

TNF produkowany przez

metaplazja bezpośrednia dotyczy

ran wywodzi się z a mięsak z 

ziarnina (charakterystyczne rzeczy w tych 3 fazach)

rodzaje włóknika

odrost (co zachodzi w nim)

naprawa to

zrąb w nowotworze to

Zdjęcia:

- rak płaskonabłonkowy kolczysty - do rozpoznania

- Gruczolakorak - odpowiedziach było do zaznaczenia gruczolak / gruczolakorak / kom. proliferują / rozrost komórkowy

- cysta - w odpowiedzi było: cysta rzekoma/ prawdziwa / endotelialna/ ...

- metaplazja jelitowa żołądka - do rozpoznania

- 1 etap ziarninowania - do rozpoznania 

- rozrost to zmiana - w odpowiedziach: ilościowa/ jakościowa/ transformująca/ regresywna

- przerost to zmiana - w odpowiedziach: ilościowa/ jakościowa/ transformująca/ regresywna

- wymienione było 6 nowotworów, trzeba było zaznaczyć które są złośliwe,

- co to dermoides - skórzak

- mięsak Evinga jest - w odpowiedziach: złośliwy/ miejscowo złośliwy/ wywodzi się prawdopodobnie z łącznotkankowego zrębu szpiku/ nacieka okoliczne tkanki

- co to chorodma -  struniak,

- które z nowotworów są nowotworami tkanki nerwowej?

- Glioblastoma multiforme jest z budowany z jakich komórek? - astrocytów,

- Haemangioma cavernosum - budowa,

- śródbłoniak - budowa,

- cechy nowotworów złośliwych,

- zmiany postępowe cechuje - w odpowiedziach - wzrost syntezy nad rozpadem/ wzrost rozpadu nad syntezą/ zwiększenie aktywności komórkowej/ spadek aktywności komórkowej.

- cechy przerzutów,

- odentoma complexa - budowa,

- Meningioma jest - w odpowiedziach złośliwy/ rośnie na oponach mózgowych/ wyraźnie odgraniczony/...

- Co się dzieje w 2 etapie ziarninowania?

- w 3 etapie ziarninowania wyst - podane elementy budowy,

- keloid jest wynikiem - w odpowiedziach: rozplemu wł kolagenowych/ przerostu wł. kolagenowych/ ...

- co wytwarza torebkę łącznotkankową fibromy? - w odp - kom. nowotworu/ zrąb łącznotkankowy zajmowanych tkanek/ włókna kolagenowe/...

- co cechuje stadium przedrakowe?

1. Coś z charakterystyki guza Sticka

Choroba nowotworowa, weneryczna u psów. Dotyczy narządów rodnych. Komórka okrągła, owalna, przypominająca histiocyt lub limfocyt. Chromatyna w jądrze na obwodzie.

2. Barwiak to :

Guz z komórek chromochłonnych(tkanka nerwowa), może być otorbiony, obficie unaczyniony, tworzy czasem torbiele z brunatnym płynem i ogniskową kalcyfikacją. Składa się z feochromoblastów, neuroblastów, często pleomorficznych z wyraźną anizocytozą. Występuje w nadnerczach, ciałkach trzyzwojowych.

3. Kom Reede (  i jeszcze jednego gościa - Sternberga?) są w :

Ziarnica złośliwa, Limphogranulomatosis maligna.

4. TNF produkowany przez

Aktywowane makrofagi i monocyty.

5. Metaplazja bezpośrednia (Metaplasia directa) dotyczy

Komórek zróżnicowanych przekształcanych w inne zróżnicowane.

6. Rak wywodzi się z nabłonka, a mięsak z mezenchymy

7. Ziarnina (Granulatio) (charakterystyczne rzeczy w tych 3 fazach)

a)      powierzchowna - powstaje skrzep, zostaje wchłonięty przez makrofagi i pobudzane są monocyty i makrofagi do produkcji fibronektyny
b)      proliferacja - rozrost komórek śródbłonka, miofibroblastów lub fibroblastów
c)      włóknienie - kolagen się kurczy, cicatrix

8. Rodzaje włókniaka Fibroma

Twardy, durum i miękki, molle

9. Odrost Regeneratio (co zachodzi w nim)

Odnowa pod względem czynnościowym i morfologicznym. Mamy tkanki:
a) labilne, nietrwałe - duża zdolność regeneracji(nabłonki przew. Pok., mocz., dróg mocz. I rodnych, mezotelium jam surowiczych, śródbłonek, tkanka łączna luźna i włókn. Oraz kom. Tkanki limfatycznej i krwiotwórczej.
b) Stabilne, trwałe - ograniczona zdolność regeneracji(kości, chrząstki, ścięgna, mięsnie szk., kom. Miąższowe nbarz. Wewn.)
c) ustabilizowane, niezmienne - nie regenerują się(serce,oun)

10. Naprawa Reperatio to
Zastąpienie uszkodzonej tkanki, tkanką łączną.

11. Zrąb w nowotworze to...
Podścielisko łącznotkankowe, stroma.
12. Succus cancrosus to mleko rakowe

13. Przebieg (etapy) onkogenezy to..

(inicjacja, promocja, progresja)

14. TAA -co to, na jakich komorkach wystepuje

Antygeny nowotworowe,

15. Które z wymienionych komórek nalezą do komórek kambialnych

Oskrzela - pneumocyt II w I typ
Mięśnie szkieletowe - satelitarne w szkieletowe

16. Które z wymienionych należą do kom pomitotycznych odwracalnych

Te, które utraciły, odwracalnie lub nieodwracalnie zdolność podziału i po mitozie stają się bezpotomne. Np. Nefrocyt, Hepatocyt, nieodwracalnie - neurocyt.

17. Coś o błędniku (hamartoma), skórzaku (dermatoides), przemieszczaku (choristoma)  (podane tylko po łacinie może być)

18. Caro luxurians (dzikie mięso) - która zaburzona faza prowadzi do tego?

2 faza - proliferacyjna(nadmierny rozrost ziarniny).

19. Nerwiak poamputacyjny, Neuroma post amputationem- czego jest przykładem?

Guz nienowotworowy, rozrostowy. W miejscu blizny powstają liczne, bezładnie odrastające nerwy(komórki macierzyste nienaruszone).

20. Stan przedrakowy

Proces, na którego podłożu częściej rozwija się nowotwór niż w tkankach prawidłowych tego samego narządu.

21. Zapalenie w nowotworze- korzystne czy niekorzystne?(wskazac zdania parwdziwe i fałszywe)
Na tak: będzie niszczony( częściowo) nowotwór (samoregresja)
Na nie: większe ryzyko przerzutów
22. Które nowotwory wytwarzają zrąb a które korzystają z zrębu tkanek, cos o zrębie i
ndukowanym
Nienabłonkowce złośliwe(mięsaki) wytwarzają zrąb(indukowany przez nowotwór), a nabłonkowce złośliwe(raki) korzystają(„niewolnictwo”) ze zrębu.

23. Co to akrecja

Wzrost substancji międzykomórkowej przy stałej liczbie komórek i ich objętości i masy(przy wzroście organizmu 3 procesy: hyperplasia, hypertrophia, acretio).
24. Charakterystyka kom. Reed i Sternberga

Duże, o jasnej cytoplazmie, rozczłonowanym,dwu- lub wielopłatowym jądrze. Duże kwasochłonne jąderko. (Ziarnica złośliwa - lymphogranulomatosis maligna).

25. Gdzie występuje lipoma pendulans (tłuszczak uszypułowany):

Podskórze i krezka.

26. Ecchondroma (Chrzęstniak)

Tworzy się pod okostną zewnętrzną i ma więcej komórek niż chrzęstniak wewnątrzkostny

27. Jakie komórki ma mięsak Evinga

Wywodzi się z łącznotkankowego zrębu szpiku. Drobne, okrągłe, o hiperchromatycznym jądrze i skąpej cytoplazmie.

28. Zaznacz nowotwory nerwowe

a) Rdzeniak(medulloblastoma),
b) Nowotwor z komórek nerwowych(ganglioneuroma),
c) gwiaździak(astrocytoma),
d) gąbczak wielopostaciowy(glioblastoma multiforme),
e) skąpodrzewiak(oligodendroglioma),
f) wyściółczak izomorficzny(ependymoma isomorphum),
g) oponiak(meningioma),
h) nowotwór kieszonki Rathkego(craniopharyngioma),
i) szyszyniak(pinealocytoma),
j) nerwiakowłókniak(neurofibroma),
k) nerwiak osłonkowy(neurilemmoma),
l) zwojak zarodkowy współczulny(neuroblastoma),
m) nerwiak trzyzwojowy(ganglioneuroma),
n) barwiak(phaeochromocytoma)

29. Chorioblastoma to30. Szyszyniak to

pinealocytoma - złośliwy, nikłe podścielisko, liczne chaotycznie ułożone komórki podobne do gruczołów. Wywodzi się z tk. Nerwowej.

31. Jakie kom wyst z ziarninie -

I faza - kom żerne
II faza - miofibroblasty/fibroblasty i kom śródbłonka
III faza - fibrocyty
32. Reunio per primam to

Gojenie się ran przez rychłozrost. Prowadzi do restitutio ad integrum.

33. Reunio per secundam powoduje

Regeneracja niekompletna(regeneratio incompleta). Cicatrix.

34. Stan przedrakowy właściwy to

Na których podłożu raki rozwijają się często:
a) polipowatość jelita grubego
b)rogowacenie skóry
c) róg skórny
d) rogowacenie białe

35. Zaznacz cechy kom nowotworowych (których?).

36. Cechy dysplazji zaznacz

a)stopniowa przebudowa architektoniki, transformatio, w tkankach dotychczas prawidłowych, np. zniekształcające zapalenie kości, łagodna dysplazja sutka
b)komórki dysplastyczne różnią się kształtem,wielkością, barwliwością od komórek prawidłowych i często są anaplastyczne

37. Co to inwazyjnosc nowotworu

a)utrata hamowania kontaktowego
b) słabsze przyleganie
c) wzmożona szybkość migracji
d) wytwarzanie enzymów ułatwiających inwazję
e) niszczenie tkanek otaczających nowotwór

38. Nowotwor łagodny rosnie w sposób:

Powolny, nienaciekowy, nie wnika do naczyń

39. Hyperplazja to zmiana-jaka?

Postępowa, adaptacyjna(?),

40. Płaszcz cukrowy występuje u kogo i jaka funkcja jego

Wystepuje na antygenach nowotworowych i chroni nowotwór przed fagocytozą.
41. Jaki to jest rak desmoplastyczny, Carcinoma desmoplasticum

Rak nabłonkowy, odmiana nisko zróżnicowanego raka gruczołowego. Zrąb obfity, kolagenowy. Komórki ułożone szeregowo.


42. Cystis to

Torbiel. Może być prawdziwa, cystis vera, z nabłonkiem i rzekoma, cystis spuria, bez nabłonka.

43. Co wyst. w warstwie najmłodszej ziarniny

Naczynia, nieliczne białe krwinki i mała ilość płynu surowiczego. Zbudowana z siateczki włóknika.

44. Enchondroma(Chrzęstniak wewnątrzkostny) wyst w
Szpiku jamy kostnej.
45. Erytrocytoza jak jest po łacinie
Erythrosis
46. Kachektyna to
TNF - tumor necrosis factor
47. Co oznacza „carcinoma”- w sensie czy raka czy mięsaka czy guza niezłośliwego, jeszcze cos innego
Rak nabłonkowy
48. Anaplazja
Populacja komórek nieróżnicujących się(niemających cech zróżnicowania)
49. Przerost, hypertrophia- jaki rodzaj np. po wycięciu jednego z narządów parzystych
a) Zastępczy (vicaria) - po wycięciu jednej nerki
b) wyrównawczy(compensatoria) - przerost mięśnia sercowego przy oporach na obwodzie
c) współzależny (corellativa) - usunięcie śledziony, przerost węzłów
50. wzrost mezofityczny
Wzrost nowotworu na zewnątrz jak i wgłąb tkanki.
Jeśli na zewnątrz to egzofityczny wzrost,a wewnątrz endofityczny.
51. Mięśniak gładkokomórkowy, leyomioma lub myoma levicellulare - ze 2 pyt odnośnie niego...
Nowotwór łagodny, wywodzący się z mięśniówki gładkiej. 3 typy włókien: kolagen,elastyczne,siateczkowe. Występuje najczęściej w macicy, pochwie, żołądku, jelicie.
52. Carcinoma intraepitheliale(śródnabłonkowy) - Rak przedinwazyjny - carcinoma praeinvasivum,
Rozrost komórek o cechach nowotworu złośliwego, ale ograniczony do obszaru nabłonka.
53. Struniak - Chordoma, dotyczy pozostałości struny grzbietowej
Miejscowo złośliwy, rzadko daje przerzuty. Otorebkowany lub nie. Tendencje do gromadzenia śluzu.
54. Perły rakowe Waldeyera → hyperkeratosis(nadmierne rogowacenie), parakeratosis(przyspieszone rogowacenie) i homogenisatio(ujednolicenie zmian)
Rak płaskonabłonkowy kolczystokomórkowy, carcinoma planoepitheliale spinocellulare
55. Cos o nowotworach wywodzących się z osłonek nerwowch
Nerwiak osłonkowy(Neurilemmoma),
56. Komórki wchodzące w skład guza z kom histiocytarnych
Fibroblasty i histiocyty
57. Odontoma(Zębiak) lub dentinoma(Zębiniak)- skład
Odontoma - mieszanina szkliwa,zębiny i kostniwa. 3 typy:

a)zębiakoszkliwiak (odontoameloblastoma) - chaotyczne utkanie zębiny i macierzy szkliwa z licznymi ogniskami zwapnień lub ich brakiem,ale wypełnione młodą tkanką mezynchemalną
b)zębiak złożony(complex odontoma) - wszystkie składniki zęba ułożone chaotycznie, otorebkowane
c)zębiak mieszany( ang. Compound odontoma) - wszystkie składniki zęba, miejscami ułożone jak w zębie prawidłowym
Dentinoma - zbud. Z nabłonka zębopochodnego i niedojrzałej tk. łączn., a także dysplastycznej, słabo zmineralizowanej zębiny
58. Leiomyoma i fibroma-> barwienia
Odróżniamy je metodą barwienia van Gibsona -> włókna mięśniowe na kolor żółty, a łączna na karmazynowy.
59. Współistnienie dysplazji, dysembrioplazji, anaplazji i kataplazji
Anaplazja i kataplazma - procesy toczące się w obrębie jednej tkanki, a dysplazja i dysembrioplazja -> jednocześnie w kilku tkankach
60. Erytroza ? Albo policytemia (vera) -> czerwienica prawdziwa, dot. Głównie erytrocytów, komórek macierzystych szpiku.
61. odrost, przerost - definicje
Odrost (regeneratio) - zupełny powrót do stanu poprzedniego pod względem anatomicznym i czynnościowym
Przerost (hypertrophia) - zwiększenie masy lub objętości poszczególnych komórek, przy czym ogólna liczba komórek pozostaje stała

62. Przez co wytwarzana jest torebka nowotworu

Przez tkankę łączną.

63. Jaką postać ma brodawczak (papilloma)

Molle i durum

64. Co to jest medulloblastoma - rdzeniak.

65. Jakiego nowotworu złośliwą postacią jest sarcoma neurogenes

Nerwiak osłonkowy (neurilemmoma)


66. Co to jest dysembrioplazja

Zmiana architektoniki narządu w życiu płodowym. Dotyczy kilku tkanek.

67. Keloid z czym jest związany

Bliznowiec - wałowate zgrubienie, zbudowane z grubych włókien kolagenowych -> mało fibroblastów.68. Pytanie o nowotwór (?) atypowy i anaplastyczny

Rak anaplastyczny, niezróżnicowany (carcinoma anaplasticum s. indifferentiatum), drobne komórki, hiperchromatyczne jądro, wygląda podobnie w każdym narządzie.

69. HLA - human leukocyte antigens, antygen zgodności tkankowej

70. Wytwory nienowotworowe:

a)      bliznowiec (keloid)
b)       brodawka pospolita (verruca vulgaris)
c)      Rogowiec kolczystokomórkowy (keratoacanthoma)
d)      Nerwiak poamputacyjny (neuroma post amputationem)

71. Teratoma - nowotwór zarodkowy

Potworniak germinalny
T. maturum - niezłośliwy, gdy tkanki są dojrzałe
T. immaturum - złośliwy, tkanki niedojrzałe

72. Modulacja, modulatio,

Przejściowa zmiana budowy i funkcji nabłonka. Np. naskórek.

73. Anizocytoza

Różna wielkość krwinek czerwonych
Poikilocytosis - różny kształt
Polichromatofilia - różna barwliwość

74. Gąbczak wielopostaciowy, glioblastoma multiforme

Wywodzi się z astrocytów. Mniej dojrzała forma gwiaździaka. Komórki atypowe, wielopostaciowe, ułożone nierównomiernie.

75. Nowotwory z melanocytami

Czerniak złośliwy - melanoma malignum

76. Naczyniaki,

a) naczyniak włosowaty (haemangioma simplex)
b) naczyniak jamisty (h. cavernosum)
c) naczyniak żylny (h. venosum)
d) naczyniak groniasty (h. racemosum)
e) naczyniakomięśniak gładkomórkowy (angioleiomyoma)
f) naczyniak mięsakowy (h. sarcoma)

77. Na jakiej podstawie różnicujemy nowotwory

a)      obraz makroskopowy
b)      obraz mikroskopowy
c)      z jakiej tkanki się wywodzi
d)      ze względu na zrąb

78. Enchondroma: jest złośliwy lub nie, rośne w jamie szpikowej, jest często mylony z osteochondroma
79 Fibronektyna jak działa w ziarninie
Nadaje lepkość powierzchni włókien siatki włóknika,co ułatwia migrację nabłonka i komórek mezenchymy. Pobudza komórki śródbłonka i przyspiesza ich wędrówkę w głąb rany i w ten sposób bierze udział w formowaniu się nowych naczyń. Aktywuje monocyty do produkcji czynnika wzmagającego rozrost fibroblastów, a te z kolei tworzą dużo glikoproteiny, a następnie kolagenu typu III, z czasem zastępowany przez typ I.
80 Z jakiej tkanki wywodzi się astrocytoma (z gleju)
81 Anaplazja co to jest i jakich nowotworów dotyczy ( złośliwych)

82 Metastases praecoces to przerzuty wykryte szybciej niż ognisko pierwotne
Mamy jeszcze:
M. synchronicae - przerzuty wykryte jednocześnie z guzem macierzystym
M. tardivae(opóźnione)
83 Histiocytoma - guz z komórek histiocytarnych, składa się z fibroblastów i histiocytów, mają cechy włóknotwórcze lub żerne.
84 Co może zaburzyć ziarninowanie
- deficyt witaminy C
- zaburzenia syntezy kolagenu
- utrata białka
- głód
- deficyt aminokwasów bogatych w siarkę
- energia jonizująca
- wysokie dawki kortykosteroidów
85 zaznaczyć lipoma, zdrowa tłuszczowa czy liposarcoma na rys. -> był rysunek tylko lipomy na ćwiczeniach,
Rozpoznać czy włókniak/mięśniak/włókniakomięsak kilka preparatów włókniako-podobnych
86 Rak podstawnokomórkowy carcinoma basocellulare. Wywodzi się z nabłonka,regularne gniazda i pasma, naciekający zrąb. Komórki : skąpa cytoplazma, duże jądro, znajdujące się u podstawy.
87 Brodawczak - papilloma. Oś zbudowana jest z tkanki łącznej z naczyniami, ale naczynia są bez cech atypii. Jest niezłośliwy, egzofityczny, może być inversus(rośnie wgłąb zrębu).
Papilloma durum(skóra, jama ustna, przeły, żwacz, pochwa) i molle(jama nosowa - n.wielorzędowy urzęsiony, żołądek -jednowarstw. jednocylindryczny, pęcherz moczowy - wielo. Przejściowy,palisadowy, miedniczki nerkowe - j. cylindryczny, pęcherzyk żółciowy)
88 Białaczka limfatyczna serca (limphadenosis cordis) - występuje u bydła, w postaci naciekowej lub guzowatej, swoim uciskiem doprowadzają do zaniku, co objawia się niewydolnością serca -> może doprowadzić do śmierci. Komórki te gromadzą się pod wsierdziem,nasierdziem i między kardiomiocytami. Mogą tworzyć wałowate zgrubienia .
89. Co to są antyonkogeny?
Geny hamujące nowotworowy wzrost komórek, np. siatkówczak (retinoblastoma)
90. Wirusy onkogenne:
- papovavirusy
- adenowirusy
- herpesvirus
- hepatnavirus
- retrowirus typu c i b
91. Nowotwory zarodkowe:
- rozrodczak (dysgerminoma)
- nasieniak (seminoma)
- rak zarodkowy (carcinoma embrionalne)
-rak kosmówkowy (choriocarcinoma)
- potworniak terminalny (teratoma)

92. Nowotwory, które wytwarzają gruczoły:
- otoczkowiak (thecoma)
- guz z komórek śródmiąższowych jądra (leydigoma)
- guz z komórek podporowych (sertolioma)

93. Pubertas praecox - co to jest?

Przedwczesna dojrzałość płciowa u mężczyzn

94. Chłoniakomięsaki u bydła

a) chłoniakomięsak bydła dorosłego
b) chłoniakomięsak bydła młodego - do 6 miesięcy
c) chłoniakomięsak grasicy - od 6 miesięcy do 2 lat
d) skórny - od 1 do 2 lat

95. Co to jest chloroma? Zieleniak(białaczka szpikowa mieloblastyczna -> zazielenienie kości)

96. Rakomięsak dzieli się na:

a)      kolizyjny - dwa niezależne od siebie nowotwory, występują przypadkowo obok siebie
b)      kompozycyjny (złożony) - uzłośliwieniu ulega miąższ i zrąb nowotworu
c)      kombinacyjny - 2 różne typy komórek, rozwijają się z tej samej komórki macierzystej


75. Nowotwory z melanocytami

Czerniak złośliwy - melanoma malignum (NIEPRAWDA -znamię barwnikowe - naevus pigmentosus - ma melanocyty - Czerniak złośliwy ma melanoblasty.)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
anapaty pytania 2 koło pytania, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna, 1 semestr, Semestr 1
koło 1 pytania, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna, 1 semestr, komis
anapaty pytania 2 koło pytania, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna, 1 semestr, Semestr 1
skora wejsciowka, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna, Znamiona śmierci i skóra
kozy i owce, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna
2 koło anapaty, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna
2 ko+éo anapaty pe+éna wersja, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna, 1 semestr, Semestr 1
Choroby wirusowe - tabelka, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna
anapaty soluffka, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna
Protokół połowa od Piotra, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna
Anapaty - zakaźne, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna
puszki koło 4-pytania, weterynaria, 5 rok semestr 2, puszki
Anatomia pytania, Zootechnika, Rok I, Anatomia
PSY KOTY- PYTANIA, Weterynaria, Rok 5, semestr IX, interna
Epi pytania1234, Weterynaria, Rok 4, semestr VII, Choroby zakaźne

więcej podobnych podstron