Karta pracy - rondo, mandale, karty pracy

Pobierz dokument
karta.pracy.rondo.mandale.karty.pracy.doc
Rozmiar 22 KB

……………………………………

Imię i nazwisko

KARTA PRACY UCZNIA

Poznajemy formy muzyczne - rondo

  1. Narysuj formę ronda.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Wyjaśnij, co oznacza słowo rondo i czym się charakteryzuje.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Wymień przynajmniej dwóch kompozytorów i ich utwory, w których została zastosowana forma ronda. (Przykłady mogą być również z muzyki rozrywkowej).

  1. ......................................................................

  2. ……………………………………………..

  1. Napisz literami drukowanymi schemat ronda.

……………………………………………………………………………………………….

  1. Omów schemat ronda na wybranym przez Ciebie przykładzie muzycznym.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Pobierz dokument
karta.pracy.rondo.mandale.karty.pracy.doc
Rozmiar 22 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Karta pracy - instrumenty strunowe szarpane, mandale, karty pracy
Karta pracy - St. Moniuszko, mandale, karty pracy
Karta pracy - Formy polifoniczne - kanon, mandale, karty pracy
Karta pracy - Skala, mandale, karty pracy
karta pracy Specjalne funkcje muzyki, mandale, karty pracy
karta pracy Narodowe tance polskie - kujawiak, mandale, karty pracy
Klasycyzm muzyczny. Karta pracy, mandale, karty pracy
Karta pracy - Skale muzyczne, mandale, karty pracy
Karta pracy - Gamy molowe, mandale, karty pracy
karta pracy Elementy dziela muzycznego - harmonika, mandale, karty pracy
karta pracy Interwaly muzyczne, mandale, karty pracy
Karta pracy Barok - epoka przepychu, mandale, karty pracy
Karta pracy - Straszny dwĂłr, mandale, karty pracy
Karta pracy - Poznajemy budowÄ™ gam molowych, mandale, karty pracy
Karta pracy - Co to jest metrum, mandale, karty pracy
Karta pracy Instrumenty smyczkowe, mandale, karty pracy

więcej podobnych podstron