Karta pracy - Formy polifoniczne - kanon, mandale, karty pracy

Pobierz dokument
karta.pracy.formy.polifoniczne.kanon.mandale.doc
Rozmiar 21 KB

…………………………………

Imię i nazwisko

KARTA PRACY UCZNIA

Formy polifoniczne - kanon

  1. Wyjaśnij znaczenie słowa „kanon” i omów pochodzenie tej formy.

  1. Omów podstawowe elementy kształtujące budowę formalną kanonu.

  1. Wymień środki techniki polifonicznej, występujące w kanonie.

  1. Co to jest imitacja i jak przebieg ona w kanonie?

  1. Jakie zastosowanie może mieć kanon? Jaką może spełniać funkcję?


Pobierz dokument
karta.pracy.formy.polifoniczne.kanon.mandale.doc
Rozmiar 21 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
KARTA PRACY FORMY POLIFONICZNE KANON, …………………&helli
Karta pracy - instrumenty strunowe szarpane, mandale, karty pracy
Karta pracy - St. Moniuszko, mandale, karty pracy
Karta pracy - rondo, mandale, karty pracy
Karta pracy - Skala, mandale, karty pracy
karta pracy Specjalne funkcje muzyki, mandale, karty pracy
karta pracy Narodowe tance polskie - kujawiak, mandale, karty pracy
Klasycyzm muzyczny. Karta pracy, mandale, karty pracy
Karta pracy - Skale muzyczne, mandale, karty pracy
Karta pracy - Gamy molowe, mandale, karty pracy
karta pracy Elementy dziela muzycznego - harmonika, mandale, karty pracy
karta pracy Interwaly muzyczne, mandale, karty pracy
Karta pracy Barok - epoka przepychu, mandale, karty pracy
Karta pracy - Straszny dwĂłr, mandale, karty pracy
Karta pracy - Poznajemy budowÄ™ gam molowych, mandale, karty pracy

więcej podobnych podstron