Karta pracy - Skala, mandale, karty pracy


………………………………..

Imię i nazwisko

KARTA PRACY UCZNIA

Skala - gama durowa

  1. Co to jest skala?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Ilu stopniowa może być skala?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Jaki charakter ma gama durowa? Jak byś określił(-a) jej brzmienie?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Co to jest gama i czym się charakteryzuje?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Wymień po kolei nazwy solmizacyjne gamy C - dur.

……………………………………………………………………………………………….

  1. Wymień po kolei nazwy literowe gamy C - dur.

………………………………………………………………………………………………

  1. Gdzie w gamie durowej znajdują się półtony?

………………………………………………………………………………………………

  1. Czy piosenka - „Kto chce” jest w tonacji durowej czy molowej? Po czym to poznajemy?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Karta pracy - instrumenty strunowe szarpane, mandale, karty pracy
Karta pracy - St. Moniuszko, mandale, karty pracy
Karta pracy - rondo, mandale, karty pracy
Karta pracy - Formy polifoniczne - kanon, mandale, karty pracy
karta pracy Specjalne funkcje muzyki, mandale, karty pracy
karta pracy Narodowe tance polskie - kujawiak, mandale, karty pracy
Klasycyzm muzyczny. Karta pracy, mandale, karty pracy
Karta pracy - Skale muzyczne, mandale, karty pracy
Karta pracy - Gamy molowe, mandale, karty pracy
karta pracy Elementy dziela muzycznego - harmonika, mandale, karty pracy
karta pracy Interwaly muzyczne, mandale, karty pracy
Karta pracy Barok - epoka przepychu, mandale, karty pracy
Karta pracy - Straszny dwĂłr, mandale, karty pracy
Karta pracy - Poznajemy budowÄ™ gam molowych, mandale, karty pracy
Karta pracy - Co to jest metrum, mandale, karty pracy

więcej podobnych podstron