karta pracy Narodowe tance polskie - kujawiak, mandale, karty pracy


……………………………………

Imię i nazwisko

KARTA PRACY UCZNIA

Narodowe tańce polskie - kujawiak.

   1. Omów charakter i charakterystyczne elementy tańca ludowego Kujaw - kujawiaka (metrum, tempo, melodia).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   1. Omów podstawowe kroki kujawiaka i wyjaśnij, w jaki sposób odbywa się taniec?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   1. Co łączy kujawiaka z mazurkiem i oberkiem? Wyjaśnij w 3 - 4 zdaniach.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   1. Wymień inne nazwy, które określają taniec ludowy - kujawiaka.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
karta pracy Narodowe tance polskie mazur i mazurek
Karta pracy ruch uliczny, karty pracy polski
Karta pracy - instrumenty strunowe szarpane, mandale, karty pracy
Karta pracy - St. Moniuszko, mandale, karty pracy
Karta pracy - rondo, mandale, karty pracy
Karta pracy - Formy polifoniczne - kanon, mandale, karty pracy
Karta pracy - Skala, mandale, karty pracy
karta pracy Specjalne funkcje muzyki, mandale, karty pracy
Klasycyzm muzyczny. Karta pracy, mandale, karty pracy
Karta pracy - Skale muzyczne, mandale, karty pracy
KARTA PRACY NR 1, karty pracy polski
Karta pracy - Gamy molowe, mandale, karty pracy
karta pracy Elementy dziela muzycznego - harmonika, mandale, karty pracy
karta pracy samodzielnej kl 3-JĘZ POLSKI gramatyka rząd 1, karty pracy
karta pracy Interwaly muzyczne, mandale, karty pracy
KARTA PRACY - HYMN POLSKI, KARTY PRACY

więcej podobnych podstron