Regulamin egzaminu z farmakologii dla III roku Stomatologii2011, III rok, Farmakologia


Regulamin egzaminu z farmakologii dla III roku Wydziału Lekarsko-Dentystycznego w roku akademickim 2010/2011

Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości (dokument ze zdjęciem) i długopisem!!!

Do egzaminu z farmakologii dopuszczone są osoby, które odrobiły ćwiczenia (zgodnie z regulaminem zajęć) odbywające się w dwóch semestrach, zaliczyły cztery kolokwia i otrzymały minimum 44 punkty. Osoby, które otrzymały 60 punktów i więcej z kolokwiów będą miały doliczone 3 punkty do zdanego egzaminu (czyli otrzymają minimum 36 punktów), a te, które otrzymały 69 punktów i więcej 6 punktów.

Egzamin z farmakologii składa się z jednej części -testowej. Test jest jednokrotnego wyboru z 5 możliwymi odpowiedziami.

Egzamin obejmuje 60 pytań testowych, w których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Czas trwania egzaminu 75 minut.

Zdobycie punktów:

35 i poniżej 2 (niedostateczny)

36-40 3 (dostateczny)

41-45 3+ (dość dobry)

46-50 4 (dobry)

51-55 4+ (ponad dobry)

56-60 5 (bardzo dobry)

W dniu ogłoszenia wyników i w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników można mieć wgląd do prac tylko w godzinach ustalonych przez Zakład Farmakologii. Prac nie można wynosić poza Zakład, kserować oraz fotografować i w inny sposób przetwarzać.

W przypadku choroby, która uniemożliwi obecność na egzaminie należy powiadomić sekretariat Zakładu Farmakologii 3 dni przed egzaminem (jeśli zwolnienie lekarskiej jest wystawione wcześniej przed egzaminem i obejmuje termin egzaminu), a zwolnienie lekarskie dostarczyć w ciągu 7 dni od daty wystawienia zwolnienia. Ważne jest tylko zwolnienie zaznaczone w książeczce zdrowia.

W ewidentnie wyjątkowych sytuacjach można odwołać się od wyniku egzaminu w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
logika-testy, LogikaIIIgrupa2010czesc1, Zadania egzaminacyjne z logiki dla III grupy - egzaminator d
WODOCIĄGI (wykład), Zagadnienia do egzaminu (st. niestacjonarne III rok)
Metodyka zagadnienia na egzamin, Wszechnica Świętokrzyska, III rok, Metodyka
egzamin 2007, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
Dydaktyka inf opracowanie, Dydaktyka Informatyki opracowane zagadnienia, Zagadnienia do egzaminu Dyd
Egzamin z mineralogii dla II roku geologii odpowiedzi
egzamin budżetowa, Licencjat, III rok, Rachunkowość budżetowa, wykład
Pytania z egzaminu z 2008 r zwierzaki, III rok
EGZAMIN Z IN»YNIERII, studia, III rok, wyklady
EGZAMIN Z DIAGNOSTYKI 2009, III rok, Diagnostyka laboratoryjna, Egzamin
Pytania+do+egzaminu+praktycznego+dla+II+roku, Fizjoterapia, Fizykoterapia
Egzamin patofizjo 2009, III rok, Patofizjologia, Egzamin, Giełdy, Giełdy patofizjologia
Pytania egzaminacyjne studia stacjonarne III rok
EGZAMIN Z PATOFIZJOLOGII 2011, III rok, Patofizjologia, Egzamin, Giełdy, Giełdy patofizjologia
TEMATY ĆWICZEŃ DLA II ROKU (Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna)
EGZAMIN Z PATOFIZJOLOGII 2010, III rok, Patofizjologia, Egzamin, Giełdy, Giełdy patofizjologia

więcej podobnych podstron