Karta pracy - Skale muzyczne, mandale, karty pracy


……………………………..

Imię i nazwisko

KARTA PRACY UCZNIA

Skale muzyczne. Pentatonika

  1. Wyjaśnij pochodzenie skal pentatonicznych.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Omów budowę, układ półtonów i cechy charaktrystyczne skali pentatonicznej bezpółtonowej i ditonicznej.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Wyjaśnij pojęcie finalis w skalach pentatonicznych.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Zapisz w zeszycie nutowym budowę skali pentatonicznej.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Wskaż tytuł przynajmniej jednego utworu, w którym wykorzystana jest skala pentatoniczna.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
karta pracy Interwaly muzyczne, mandale, karty pracy
karta pracy Poznajemy interwaly muzyczne, mandale, karty pracy
Klasycyzm muzyczny. Karta pracy, mandale, karty pracy
karta pracy Elementy dziela muzycznego - harmonika, mandale, karty pracy
Karta pracy - instrumenty strunowe szarpane, mandale, karty pracy
Karta pracy - St. Moniuszko, mandale, karty pracy
Karta pracy - rondo, mandale, karty pracy
Karta pracy - Formy polifoniczne - kanon, mandale, karty pracy
Karta pracy - Skala, mandale, karty pracy
karta pracy Specjalne funkcje muzyki, mandale, karty pracy
karta pracy Narodowe tance polskie - kujawiak, mandale, karty pracy
Karta pracy - Gamy molowe, mandale, karty pracy
KARTA PRACY - PISMO MUZYCZNE, KARTY PRACY
Karta pracy Barok - epoka przepychu, mandale, karty pracy

więcej podobnych podstron