fizyka408, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, sprawozdania (fizyka)


Łukasz Dmuchowski Towaroznawstwo pt. 8:15

ĆWICZENIE 408

1.Cel.

Celem ćwiczenia jest określenie momentu bezwładności bryły metalowej. Dokonamy tego stosując metodę wahadła fizycznego. Polega ona na pomiarach okresu drgań wahadła( czyli bryły której moment bezwładności próbujemy zbadać ) , zawieszonego na poziomej , poprzecznej osi. Moment bezwładności jest ważnym pojęciem opisującym ruch obrotowy brył sztywnych.

2. Obliczenia i etapy postępowania.

Przyspieszenie ziemskie:0x01 graphic
0x01 graphic

Średni promień obręczy - 0,1046 m

Czas jednego okresu - 0,930 s

Moment bezwładności:

0x01 graphic

0x01 graphic

Średni promień koła-ośI - 0,016 m

czas jednego okresu - 1,1065 s

moment bezwładności:

0x01 graphic

0x01 graphic

Średni promień koła-ośII - 0,0160 m
czas jednego okresu - 1,098 s
moment bezwładności:
0x01 graphic

0x01 graphic

3. Rachunek błędu

Rachunek błędu dla obręczy:

0x01 graphic

0x08 graphic

błąd bezwzględny:

0x01 graphic

błąd procentowy:

0x01 graphic

Rachunek błędu dla koła-oś1:

0x01 graphic

0x08 graphic

błąd bezwzględny:

0x01 graphic

błąd procentowy:

0x01 graphic

Rachunek błędu dla koła-oś2:

0x01 graphic

0x01 graphic

błąd bezwzględny:

0x01 graphic

błąd procentowy:

0x01 graphic

4. Wynik

5. Wnioski

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
ćw52 97-2003, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, Fizyka, Fizyka, Sprawozdania
cw 64, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, Fizyka, Fizyka, Sprawozdania
fizyka114, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, sprawozdania (fizyka)
240, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, sprawozdania (fizyka)
Ćwiczenie 10 (2), Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, Fizyka, Fizyka - coś, ćwiczenia, Op
sprawozdanie ćw p40, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka
cw64, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, Fizyka, Fizyka, Sprawozdania
cw 52, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, Fizyka, Fizyka, Sprawozdania
fizyka414, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, sprawozdania (fizyka)
fizyka367, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, sprawozdania (fizyka)
119s, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, sprawozdania (fizyka)
fiza, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, Fizyka, Fizyka - coś, ćwiczenia, Opisy ćwiczeń,
33 (2), Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, Fizyka, Fizyka - coś, ćwiczenia, Opisy ćwicze

więcej podobnych podstron