test-farma, Farmakologia(3)


1. Korzystną cechą działania klarytromycyny jest:

 1. niewrażliwość na B-laktamazy

 2. bardzo dobre wchłanianie z p. pok

 3. działanie na mykoplazmy

 4. działanie na niektóre bakterie beztlenowe

 5. brak działania neurotoksycznego

1)abc 2)bcd 3)acde 4)abcd 5)bce

2. Środkiem odkażającym stosowanym w zapaleniach jamy ustnej jest roztwór:

 1. cefradyny

 2. chloramfenikolu

 3. chlorheksydyny

 4. nadtlenku wodoru

 5. nadmanganianu potasu

1)abc 2)bcd 3)cde 4)acd 5)bde

3. Chinoliny fluorowane

 1. działają p/bakteryjnie

 2. są wydalane w postaci niezmienionej przez nerki

 3. w połączeniu z alkoholem powodują zespół disulfiramopodobny

 4. powodują ototoksyczność

 5. stosowane w zakażeniach bakteriami atypowymi

1)abd 2)bce 3)bde 4)acd 5)ace

4. W zakażeniu drożdżakowym p pok można zastosować:

a) chlorotetracykline

b) nystatyne

c) klotrimazol

d) ketokonazol

e) flukonazol

1)abe 2)acd 3)bde 4)bcd 5)bce

5. Linkozamidy wykazują działanie

 1. p/grzybicze

 2. p/bakteryjne

 3. p/wirusowe

 4. hepatotoksyczne

 5. mielotoksyczne

1)a 2)b 3)c 4)d 5)e

6. Połączenie amoksycyliny z kwasem klawulanowym ma na celu

 1. zmniejszenie toksyczności amoksycyliny

 2. zwiększenie oporności na B-laktamazy

 3. popraw wchłaniania z p pok

 4. umożliwienie stosowania droga doustna

 5. poszerzenie spektrum p/bakteryjnego

1)ab 2)bc 3)de 4)bd 5)be

7. Do makrolidów zaliczamy

 1. doksycykline

 2. erytromycyne

 3. wankomycyne

 4. azytromycyne

 5. amikacyne

1)ac 2)de 3)bd 4)cd 5)be

8. Kotrimoksazol jest

 1. lekiem p/grzybiczym

 2. lekiem p/pierwotniakowi

 3. stosowany w zakażeniach ukl oddechowego

 4. jest stosowany w zak ukl mocz

 5. hamuje reduktaze kw foliowego

1)abc 2)bcd 3)cde 4)bce 5)ace

9. Do aminiglikozydów zaliczamy

 1. amikacyne

 2. ampicyline

 3. gryzeofulwine

 4. antazoline

 5. gentamycyne

1)ab 2)bc 3)ae 4)cd 5)be

10. W zakażeniu wirusem ospy wietrznej można zastosować:

a) amantadyne

b) acyklowir

c) lamiwudyne

d) metronidazol

e) zydowudyne

1)a 2)b 3)c 4)d 5)e

11. Leki działające w zakażeniu wirusem HIV hamują:

 1. neuraminidaze

 2. transkryptaze

 3. proteaze

 4. gyraze

 5. laktamaze

1)ab 2)bc 3)de 4)ad 5)ce

12. Do środków odkażających zaliczamy:

 1. nadmanganian potasu

 2. chloramine

 3. nystatyne

 4. kwas borny

 5. erytromycyne

1)abc 2)abd 3)cde 4)bde 5)abcde

13. Silne właściwości alergiczne powoduje:

 1. tetracyklina

 2. ranitydyna

 3. neomycyna

 4. ampicylina

 5. cetyryzyna

1)abc 2)bcd 3)acd 4)abd 5)ace

14. Klasyczne leki przeciwhistaminowe powodują:

 1. senność

 2. hamowanie wydzielania kw solnego

 3. odwracalna blokade rec H

 4. nieodwracalna blokadę rec H

 5. przenikają do OUN

1)abc 2)bcd 3)acd 4)abd 5)ace

15. Flukonazol:

 1. jest podawany doustnie

 2. działa głównie na bakterie atypowe

 3. jest rzadko stosowany w zakażeniach drożdżakowych

 4. może powodować dysbakteriozy

 5. może być stosowany tylko miejscowo

1)abc 2)bcd 3)bde 4)abd 5)ace

16. W leczeniu wstrząsu anafilaktycznego trzeba podać:

a) loratydyne

b) hydrokortyzon

c) adrenaline

d) klemastyne

e) amikacyne

1)abc 2)bcd 3)bde 4)abd 5)ace

17. Które stwierdzenie jest prawdziwe?

 1. farmakodynamika opisuje działanie leku

 2. agonista blokuje receptor

 3. synergizm polega na sumowaniu się działań leków stosowanych łącznie

 4. farmakokinetyka ocenia szybkość biotransformacji leku

 5. w leczeniu zatruć podajemy antagonistę trucizny

1)abc 2)bcd 3)acde 4)abcd 5)Abcie

18. Próba penicylinowa jest wykonywana przed podaniem:

 1. klindamycyny

 2. benzylopenicyliny

 3. doksycykliny

 4. kwasu klawulanowego

 5. penicyliny prokainowej

1)ab 2)bc 3)ce 4)bd 5)be

19. Aminoglikozydy są

 1. antybiotykami bakteriobójczymi

 2. podawane tylko pozajelitowo

 3. przeciwwskazane w niewydolności nerek

 4. hepatotoksyczne

 5. są tylko stosowane w leczeniu gruźlicy

1)ab 2)bd 3)ac 4)cd 5)be

20. Cefalosporyny III generacji:

 1. przenikają do OUN

 2. mają wąskie spektrum p/bakteryjne

 3. maja szerokie spektrum p/bakteryjne

 4. są oporne na B-laktamazy

 5. nie powodują reakcji alergicznych

1)abc 2)bcd 3)cde 4)acd 5)bde

21. Penicyliny izoksazolowe:

 1. działają przeciwgronkowcowo

 2. można podawać doustnie

 3. są rozkładane przez penicylinazę

 4. hamują syntezę białek

 5. zaburzają syntezę kwasów nukleinowych

1)ab 2)be 3)ad 4)cd 5)ce

22. Kwas klawulanowy jest:

 1. stosowany w zakażeniach dróg moczowych

 2. środkiem odkażającym

 3. lekiem p/grzybiczym

 4. linkozamidem

 5. żadna odp nie jest prawidłowa

1)a 2)b 3)c 4)d 5)e

23. Lekami I rzutu w zakażeniu paciorkowcowym są

 1. streptomycyna

 2. fenoksymetylopenicylina

 3. ceftriakson

 4. penicylina G

 5. erytromycyna

1)ace 2)acd 3)cde 4)bcd 5)bde

24. Metronidazol może być stosowany w zakażeniu :

 1. pierwotniakami

 2. bakteriami tlenowymi

 3. bakt beztlenowymi

 4. drożdżakowym

 5. wirusami opryszczki

1)ab 2)ac 3)bd 4)bc 5)ce

25. Acyklowir jest lekiem:

 1. przeciwpełzakowym

 2. p/bakt

 3. p/wir

 4. potencjalnie nefrotoksycznym

 5. podawanym tylko pozajelitowo

1)ac 2)be 3)ad 4)cd 5)de

26. W zakażeniach bakteriami G(+) Moza zastosować:

a) ketokonazol

b) kloksacyline

c) klindamycyne

d) klarytromycyne

e) klemastin

1)abc 2)bcd 3)ade 4)abd 5)bde

27. Działanie p/bakt zbliżone do penicylin naturalnych wykazuje

 1. karbenicylina

 2. fenoksymetylopenicylina

 3. erytromycyna

 4. amoksycylina

 5. klindamycyna

1)a 2)b 3)c 4)d 5)e

28. Tetracykliny są:

 1. przeciwwskazane u dzieci

 2. antybiotykami o szerokim spektrum

 3. często przyczyną alergii

 4. stosowane w leczeniu gruźlicy

 5. nieskuteczne w leczeniu duru i paraduru

1)ace 2)abd 3)ade 4)acd 5)cde

29. W leczeniu zakażeń wywołanych pałeczkami G (-) można podać:

a) cefamandol

b) erytromycyne

c) amoksycyline

d) doksycykline

e) klindamycyne

1)abc 2)bce 3)cde 4)acd 5)abe

30. Cefalosporyny mogą powodować:

 1. neurotoksyczność

 2. dysbakteriozy

 3. reakcje alergiczne

 4. zespół Hoigne

 5. nietolerancję alkoholu

1)abc 2)abcd 3)abced 4)bcd 5)bce

31. Cefalosporyny II generacji:

 1. są bakteriostatykami

 2. hamują syntezę ściany kom

 3. mogą być podawane miejscowo

 4. stosowane w bakt infekcjach dróg oddechowych

 5. mogą być podawane dzieciom

1)abc 2)bcd 3)ade 4)abd 5)bde

32. W zakażeniu bakteriami atypowymi wskazane są:

a) ketokonazol

b) neomycyna

c) norfloksacyna

d) erytromycyna

e) tetracyklina

1)abd 2)cde 3)acd 4)bde 5)ade

33. Powikłania jelitowe po antybiotykoterapii mogą być spowodowane przez

 1. toksyne gronkowcowa

 2. beztlenowe laseczki

 3. grzyby drożdżoidalne

 4. bakteriofagi

 5. nicienie pokarmowe

1)ace 2)abd 3)ade 4)bcd 5)cde

34. Zastosowanie sulfonamidów p/bakt może powodować:

 1. zaburzenia żołądkowo-jelitowe

 2. uszkodzenie szpiku

 3. uszkodzenie mięśnia sercowego

 4. uszkodzenie wątroby

 5. reakcje alergiczne

1)abc 2)ade 3)cde 4)bcd 5)bde

35. Wskazaniem do zastosowania doksacykliny jest zakażenie:

 1. chlamydiowe

 2. gronkowcowe

 3. pałeczkami jelitowymi

 4. drożdżakowe

 5. dermatofitowe

1)ab 2)de 3)cd 4)ac 5)aeWyszukiwarka

Podobne podstrony:
farma.test 1, 6 rok, Farmakologia kliniczna, giełda
farma 3 test odpowiedzi, Farmakologia, pytania
test zaliczeniowy farma, Farmakologia, pytania
FARMA TEST, położnictwo, farmakologia
TEST FARMA Z WYKLADOW SEM I 2008-09, stoma 3 rok, farmakologia
test farma popr, Farmakologia, kolo
Test farma 2009 mo j, Farmakologia(3)

więcej podobnych podstron