sciaga pkmt, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr 5, PKMT, podstawy konstrukcji maszyn technologicznych, Pytania na kolokwium


SZTYWNOŚĆ STATYCZNA
Sztywność-stosunek uogólnionej siły wywołującej odkształcenia w danym kierunku do wielkości uogólnionego przemieszczenia. j=dP/df [N/um]
Metody badania sztywności:
- statyczna(siły obciążające generowane są za pomocą dynamometrów na obrabiarce będącej w stanie spoczynku)
- dynamiczna(siły generowane dynamicznie)
Rodzaje sztywności :
- Stykowa- wynikająca z odkształceń sprężystych w miejscach styku dwóch elementów połączonych mechanicznie. Sztywność ta zależy od luzów istniejących lub powstałych pod wpływem wytłaczania warstwy smaru, od chropowatości i sposobu wykonania powierzchni styku oraz rodzaju materiałów stykających się. Ze względu na duża. Delta=k*p^m - odkształcenie stykowe [um]
- Postaciowa - jest ona wynikiem sprężystych własności poszczególnych elementów układu. Sztyw ność postaciowa może być wyznaczona dla prostych elementów drogą analityczną zgodnie z teorią sprężystości i wytrzymałości materiałów.
Histereza jest efektem tego, że przemieszczenia badane przy obciążaniu różnią się od przemieszczeń przy odciążaniu.

ODBIÓR GEOMETRYCZNY
Metody bezpośrednie i pośrednie:
-
Bezpośrednie sprawdzenie dokładności samej obrabiarki w stanie spoczynku polega na określeniu wzajemnych połączeń i ruchów elementów podstawowych w stosunku do odpowiednio wybranych osi i płaszczyzn odniesienia.
- Pośrednie -
Próba pracą polegająca na sprawdzeniu pośrednim obrabiarki przez pomiar dokładności próbnie obrobionych przedmiotów wykonanych podczas normalnej pracy obrabiarki.
Wykonywane badania:
-
pomiar równoległości posówu konika do posówu sań G3
- pomiar bicia promieniowego wewnętrznej powierzchni otworu wrzeciona G6
- pomiar równoległości osi wrzeciona do posówu wzdłużnego suportu 
- pomiar równoległości posówu suportu do ruchu tuleji konika 
- pomiar równoległości posówu suportu do osi otworu stożkowego tuleji konika 
- pomiar różnicy wysokości osi konika i wrzeciona

AUTOMAT TOKARSKI

Automaty tokarskie.
- realizacja wszystkich ruchów i czynności odbywa się za pomocą głownego wału sterującego z krzywkami napędowo sterującymi.
- trujwrzecionowa pochylna głowica służąca do wiercenia gwintowania i ograniczenia długości wysuwającego się pręta.
Automat poprzeczny
- materiał wyjściowy w postaci pręta mocowanego w sprężystym uchwycie
-brak pomocniczego wału sterującego
- sterowanie mechanizmu szybkich obrotów w napędzie wału sterującego
- posiada suporty poprzeczne oraz suporty krzyzowe
-obróbka zewnętrznych powierzchni kształtowych odbywa się za pomocą narzędzi zamocowanych w suportach poprzecznych.
- niezmienna prędkość obrotowa wrzeciona podczas cyklu roboczego.
-trójwrzecionowa pochylna głowica służąca do wiercenia i gwintowania.
Sterowanie krzywkami
Sterowanie krzywkowe jest sterowaniem mechanicznym w funkcji czasu podstawowym elementem układu jest wał sterujący wykonujący jeden obrót na cykl. Przy sterowaniu krzywkowym rozróżnia się sterowanie za pomocą krzywek stałych dla danej obrabiarki, oraz sterowanie za pomocą krzywek wymiennych o konstrukcji zależnej od kształtu i wymiarów obrabianego przedmiotu.
Funkcje krzywek
-określają kolejność wykonywania czynności , lub operacji
-sterują ruchem narzędzia
-stosowane, do produkcji wielkoseryjnej

GWINTY
Gwint to wystep o stałym zarysie, utworzony na powierzchni obrotowej w wyniku przesuniecia zarysu wzdłuż linii śrubowej.
Gwinty dzieli sie na:
-walcowe i stożkowe, ze wzgledu na kształt pow
-trójkatne, trapezowe, prostokatne i okragłe ze wzgledu na kształt zarysu,
- zewnetrzne i wewnetrzne,
-prawe i lewe
- metryczne, modułowe, calowe i diametral pitch ze wzgledu na sposób normalizowania podziałki,
-jednokrotne i wielokrotne
Gniotownik to narzędzie do wygniatania gwintów (głównie wewnętrznych). Gwinty wykonane za ich pomocą charakteryzują się większą dokładnością wymiarowo-kształtową, mniejszą chropowatością powierzchni, większą wytrzymałością i twardością warstwy wierzchniej . Otwory przygotowane do wygniatania gwintu muszą się cechować większą dokładnością wykonania i większą średnicą niż w przypadku tradycyjnych gwintowników.
Gwintownik narzędzie skrawające wieloostrzowe służące do nacinania gwintów wewnętrznych, np. nakrętek. Budową i kształtem podobny do śruby, z tą jednak różnicą, że jest wyposażony w skrawające ostrza, które nacinają gwint w otworze, w który jest wkręcany.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Sciąga maxi, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 1, Studia
sciaga odl, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Se
PKM sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semes
Ściąga na kolosa z wykładu, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Sem
wyklad kolos sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyniersk
PKMT pytania 03, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie,
odlewy sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
pytania1PKMT, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Sem
PNOM-ściąga 1, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 1, Studi
pkmtech, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr
moja sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 5, Semestr
ZAGADNIENIA Z MECHANIKI PŁYNÓW OBOWIAZUJACE DO ZALICZENIA sciąga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechan
KARTA INSTRUKCYJNA OBROBKI2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Se
czystakartainstrukcyjnaobrobki, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL,

więcej podobnych podstron