Pytania egzaminacyjne z Agrometeorologii, Szkoła Rolnictwo studia, Szkoła, Materiały studia, Agrometorologia


Pytania egzaminacyjne z Agrometeorologii

1.Jaki jest główny problem badawczy współczesnej agrometeorologii ?

*doskonalenie prognozy długoterminowej.

2.Co jest najważniejszą domieszką powietrza ?

*para wodna

3.Jakie promieniowanie ma najważniejsze znaczenie dla ziemi ?

*promieniowanie słoneczne

4.Kiedy jest największa przezroczystość atmosfery?

*wiosną

5.Co to jest bilans cieplny powierzchni ziemi ?

*jest to zestawienie przychodów i rozchodów do lub z powierzchni ziemi ciepła w określonym czasie. Bilans cieplny powierzchni ziemi, to nie jest bilans promieniowania słonecznego!

6.Co decyduje o nagrzewaniu się gleby ?

*promieniowanie słoneczne

7.Która część Polski ma najkorzystniejsze warunki ?

*południowa

8.Co charakteryzuje dobowy przebieg mas powietrza ?

*wyraźnie zaznaczony maksimum 2-3 po południu

9.Co ma najważniejszy wpływ na amplitudę ?

*zachmurzenie

10.Co jest siła napędową cyklu hydrologicznego ?

*promieniowanie słoneczne

11.Który z czynników meteorologicznych ma największe znaczenie ?

*niedosyt wilgotności powietrza

12.Przedstaw ogólny podział produktów kondensacji pary wodnej. Podział mgły:

*ze względu na pochodzenie: -radiacyjne, -adwekcyjne, -frontowe, -smog

*ze względu na gęstość: -słaba na 500m, -umiarkowana 200m, -gęsta 50m,

13.Jaka jest sprawdzalność prognoz krótkoterminowych i średnioterminowych ?

*krótkoterminowe 90%, długoterminowe 70%

14.Które masy powietrza dopływają do nas najczęściej?

*morskie arktyczne, zwrotnikowe morskie, polarne morskie, kontynentalne

15.Jaki rodzaj mas powietrza nie dociera nigdy do Polski?

*powietrze równikowe

16.Jaki jest najważniejszy czynnik klimatotwórczy?

*szerokość geograficzna

17.W jakim stosunku rozkłada się układ promieniowania globalnego?

* stosunku 3:1

18.W jakim stosunku rozkłada się układ promieniowania słonecznego?

*5:1

19.Cechy klimatu morskiego ?

*małe rocznego amplitudy temp., dominują niżowe kompleksy pogody, wysokie sumy opadów, duża wilgotność powietrza

20.Cechy klimatu kontynentalnego?

*duże amplitudy temp. Powietrza, dominują wyżowe kompleksy, niskie sumy opadów, mała wilgotność powietrza

21.Gdzie jest najdłuższy okres wegetacji w Polsce?

* na zachodzie

22.Jaka jest najważniejsza cecha klimatu Polski ?

*duża zmienność czasowa

23.Jaki miesiąc charakteryzuje się największymi opadami atmosferycznymi ?

*lipiec

24.Jaki jest układ izoterm z Polsce?

*jest nieregularny, średnio 18 C

1.Czego potrzeba do wyznaczenia klimatu lub jego zmian ?

*30 lat jednorodnych (porównywalnych) obserwacji i pomiarów

2.Ile trwa okres wegetacyjny w okolicach Bydgoszczy?

*220 dni

3.Co to jest przymrozek?

*spadek temp. Do poniżej 0 w okresie wegetacyjnym

4.Definicja atmosfery

*gazowa powłoka otaczająca planetę o masie wystarczającej do utrzymywania wokół siebie warstwy gazów w wyniku działania grawitacji.

5.Skład atmosfery:

*azot 78%, tlen 20%, argon, dwutlenek węgla

6.Co jest najważniejszym gazem, wpływającym na pogodę ?

*h2o para wodna

7.Czy efekt cieplarniany dobrze wpływa na sytuacje ziemi ?

*Tak

8.Ozon dobry i zły.

*dobry, pochłania promienie UV, warunkuje życie na ziemi

*choroby, złe warunku życia

9.Która strefa atmosferyczna najbardziej wpływa na kształtowanie się pogody?

*troposfera

10.Zasadnicze cechy fizyczne promieniowania słonecznego

*długość fali i natężenie

11.Średnia temp na całej ziemi?

*15 stopni

12.Średnia temp w Polsce?

*7,5 stopni

13.Gdzie latem jest najdłuższy dzień?

*im bardziej na północ tym dłuższy

14.Największe natężenie słońca jest przy zwrotnikach

15.Jakie powietrze dociera do Polski ?

*arktyczne, morskie, kontynentalne, zwrotnikowe, NIE DOCIERA RÓWNIKOWE

16.Klimatologia bazuje na danych?

*meteorologicznych

17.Czynniki i składniki klimatu

*aktywne: obieg ciepła, obieg wilgoci, cyrkulacja atmo.

*bierne: strefowe, niestrefowe

18.Najważniejszy czynnik klimatu?

*szerokość geograficzna

19.Który ze składników klimatu podlega w najmniejszym stopniu strefowości?

*opady

20.Ile jest stref klimatycznych?

*5stref , 29 klimatów

21.Cechy klimatu Polski?

*przejściowość, mała zmienność przestrzenna, bardzo duża zmienność czasowa

22.Klimat Polski?

*umiarkowany, ciepły, przejściowy

23.Bezwzględna amplituda temp. W Polsce?

*81,2 stopnie C

24.Najmniej opadów, najsuszej w Polsce jest?

*w centralnym pasie, na pasie niżu

25.Opady letnie to ok. ?

*2/3 sumy rocznej

26.Ile jest regionów i podregionów klimatu Polski?

*7 regionów, i 49 podregionów

EGZAMIN

1.Najważniejszą warstwą atmosfery ze względu na klimat:

*Troposfera

2.W jaki mieście jest najdłuższy dzień w lipcu?

*Bydgoszcz

3.Ile wynosi prędkość wiatru, jeżeli odległość między izobarami wynosi 111 km ?

*111km-5hPa

111km- x

X= 5x3 = 15 m/s

4.Który z wymienionych rodzajów gruntu nazywamy zimnym?

*gliniany wilgotny

5.Minimum temp minimalnej przy gruncie notujemy zwykle

*nad ranem

6.Największe dobowe i roczne temp amplitudy temp występują?

* w głębi lądu

7.Równanie bilansu cieplnego powierzchni czynnej ma postać ?

*B=Q-R-E

8.Mgły i zamglenia adwekcyjne powstają w wyniku

*napływu ciepłych i wilgotnych mas powietrza

9.Szron powstaje zazwyczaj w skutek wychłodzenia podłoża w wyniku

*radiacji

10.Dominującym rodzajem parowania z powierzchni pola uprawnego jest

*ewatotranspiracja rzeczywista

11.Do promieniowania słonecznego nie zaliczamy promieni

*efektywnych

12.Średnia suma opadów w półroczu letnim w rejonie kujawsko pomorskim wynosi ok.:

*330mm

13.Które z poniżej podanych rodzajów wiatru należą do wiatrów lokalnych?

*bryzy

14.Ile wynosi siła radientu ciśnienia, jeśli odległość między sąsiednimi izobaram jest równa 555?

*550-5

111-x

X=555/55=1 hPa

15.Klimat przejściowy Polski cechuje głównie:

*Żadna odp. Nie jest dobra

16.Które ze składników jest domieszką atmosfery?

*argon

17.Pogode w Polsce najczęściej kształtuje powietrze

*polarne

18.Kótre z regionalizacji klimatów świata oparte są na rozmieszczeniu zasobow wodnych

*hydrologiczne

19.W której warstwie atmosfery występuje ozon

*stratosferze

20.Różnica między średnia temp miesięczną w najcieplejszym i najchłodniejszym miesiącem w Polsce wynosi

*ok. 20 stopni

21.Masy atmosferyczne to

*olbrzymie, jednorodne ośrodki powietrza

22.Największy Regin klimatyczny Polski wg Romera to region

*Krainy wielkich Dolin

23.Fronty ruchome atmosferyczne to fronty

*cieply i chłodny

24.Temp normalna to temp z okresu

*1961-1990

25.W procentowym skladzie suchego powietrza atmosferycznego ok. 20% stanowi

*tlen

26.Proces efektu szklarniowego to inaczej

*emisja promieniowania zwrotnego przez atmosfere

27.Najbardziej praktyczny dział meteorologii?

*meteorologia synoptyczna

28.Wielkość określające aktualne i stany pogody to:

*elementów meteorologicznych

29.Klimaty Bydgoszczy określamy jako

*klimat lokalny

30.Najważniejszym czynnikiem klimatotowryczym jest

*szerokość geograficzna

4Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania egzamin geodezja, szkoła, sem 1, 2,3, geodezja
Pytania egzaminacyjne z TWN, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, chomikuj, 4 sem (graviora)
110624 Zagadnienia do egzaminu SiT, szkoła, materiały FIT i SIT
Geografia w pigułce - VADEMECUM - powtórka egzamin gimnazjalny, Szkoła - materiały pomocnicze, preze
110624 Zagadnienia do egzaminu FiT, szkoła, materiały FIT i SIT
Przykładowe pytania egzaminacyjne MGR II 2014-1, Studia PG, Semestr 09 (Konstrukcje Betonowe), Inżyn
Pytania egzamin 2008 - Jodzio, psychologia - studia UG, 5 semestr, psychologia procesow poznawczych
Pytania egzaminacyjne dla Analityki Medycznej studia PODYP
Geologia złóż - pytania egzaminacyjne (01), Ochrona Środowiska studia, 4 rok (2009-2010), Semestr VI
Pytania egzaminacyjne (Automatycznie zapisany), SGH - studia licencjackie - NOTATKI, Mikroekonomia I
Geologia złóż - pytania egzaminacyjne (02), Ochrona Środowiska studia, 4 rok (2009-2010), Semestr VI
Pytania egzaminacyjne z fizyki sem II, Studia, Sem 2, SEMESTR II, SEMESTR I, fizyka, haksy, Fiza
ZP PZP - pytania egzaminacyjne 09 10 - opracowane, Studia, ZARZĄDZANIE, Z. projektami, Trocki
Pytania abcd z zeszłorocznego egzaminu z chemii, Szkoła Rolnictwo studia, Szkoła, Materiały studia,
GENETYKA-pytania ustny egzamin, Szkoła Rolnictwo studia, Szkoła, Materiały studia, Genetyka
nasiennictwo pytania na egzamin, Szkoła Rolnictwo studia, Szkoła, Materiały studia, Nasiennictwo

więcej podobnych podstron