Małżeństwo o jakim marzymy 1-10, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO


Od jakiegoś czasu otrzymuję z pewnego wydawnictwa maile o małżeństwie. W każdym mailu jest krótka notka a w niej wskazówki dotyczące małżeństwa

1) W momencie, kiedy małżeństwo zostaje zawarte, Bóg widzi nas już zawsze jako ludzi połączonych ze sobą. Za późno jest na zadawanie sobie pytania, czy mieliśmy być ze sobą razem. Teraz pytanie brzmi już inaczej: "Co mamy zrobić, żeby było nam ze sobą naprawdę dobrze?" Zatem gorąco zachęcamy każde małżeństwo do podjęcia decyzji i postanowienia przed Bogiem: "Oboje chcemy być w naszym małżeństwie szczęśliwi i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by tak właśnie było. Zapraszamy Boga, by nam w tym pomógł, zmieniał każdego z nas i wkraczał z mocą tam, gdzie nasze ludzkie możliwości się kończą."

"Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują."
Księga Psalmów 127:1

2) Dla większości osób małżeństwo polega na znalezieniu właściwego partnera - kogoś, kto spełniałby ich oczekiwania. Małżeństwo ma być rozwiązaniem wielu osobistych problemów, takich jak: samotność, brak celu w życiu, brak poczucia własnej wartości, nieporozumienia w rodzinie, np. konflikty z rodzicami, z otoczeniem i wiele, wiele innych. W takich sytuacjach szukamy kogoś, kto te oczekiwania zrozumie i spełni. Małżeństwo nie polega tylko na znalezieniu właściwej osoby, ale na staniu się właściwą osobą.

"Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie."
List do Filipian 2:5

3) Małżeństwo można porównać do budowli - domu, który stawiamy na konkretnym fundamencie i budujemy z różnych materiałów. Zamierzeniem Stwórcy jest, aby ta budowla była silna, oparta na mocnym fundamencie i zbudowana z mocnych materiałów, ponieważ tylko wtedy wytrzyma wszelkie próby i oprze się różnym przeciwnościom losu. Chrystus jest pewną skałą, jedynym fundamentem na postawienie trwałej budowli małżeństwa.

"Jezus powiedział: Każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich, i czyni je, podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skale. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody w ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany."
Ewangelia według św. Łukasza 6:47-48

4) Pierwszy cud, którego dokonał publicznie Jezus, miał miejsce na uroczystości weselnej w Kanie Galilejskiej. Gdy podczas uczty zabrakło wina, Jezus zamienił wodę we wspaniałe, dojrzałe wino, o wytwornym smaku. Złamał tradycyjne zasady gościnności, które nakazywały podawanie najpierw wina lepszego, a dopiero potem gorszego, słabszego. Jezus wskazał tym samym na Bożą perspektywę dotyczącą małżeństwa, które na początku atrakcyjne i dobre, z upływem lat ma być coraz wspanialsze, pełne intymnej głębi, zaufania, przyjaźni i czułości. Pijcie i upijcie się miłością! - zachęca Stwórca (Pieśni nad Pieśniami 5:1).

"I rzekł gospodarz wesela do oblubieńca: Każdy człowiek podaje najpierw dobre wino (...), a tyś dobre wino zachował aż do tej chwili."
Ewangelia według św. Jana 2:10

5) Stwórca stoi po stronie tych, którzy mają odwagę marzyć o przepięknym małżeństwie z tą jedyną wybraną osobą. Zapraszamy w podróż spełniających się marzeń. Twoja miłość jest słodsza niż wino... - zakochajcie się w Stwórcy i Jego Słowie, a wówczas Jego miłość wypełni was czymś, co was zaskoczy.

"Żar miłości to żar ognia, to płomień Pana. Wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej."
Pieśni nad Pieśniami 8:6-7

6) Małżeństwo jest dla Boga bardzo ważne, ponieważ nadał mu ogromną duchową wartość. Intymna miłość męża i żony ma być obrazem miłości Chrystusa do Oblubienicy - Kościoła. Nie powinno nas zatem dziwić, dlaczego małżeństwo - w tym przede wszystkim intymna więź małżonków - jest tak atakowane. Przeciwnik Boga doskonale wie, w co uderza. Stwórca szuka małżeństw, które pragną nieść to najmocniejsze duchowe przesłanie.

"Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła."
List do Efezjan 5:31-32

7) Z naszych doświadczeń w pracy doradczej z małżeństwami wynika, że prawie wszystkie konflikty i problemy małżeńskie rozpoczynają się od braku właściwego fundamentu - zrozumienia, czym jest małżeństwo z Bożej perspektywy oraz z braku budulca, którym jest duchowa przemiana każdego małżonka, wspólne modlitwy i szczere, otwarte rozmowy na temat wzajemnych oczekiwań lub stosunku do konkretnej, trudnej sytuacji, jaka się pojawia na wspólnej drodze.

"Tak jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie."
List do Efezjan 5:24-25

8) Małżonkowie powinni uświadomić sobie potrzebę stałej komunikacji ze sobą. Muszą wiedzieć, jak rozmawiać i muszą znaleźć konkretny czas na to, by być ze sobą tylko we dwoje, bez żadnych zewnętrznych przeszkód. O to muszą zabiegać. Nie boimy się użyć nawet mocniejszego zdania: O to powinni walczyć! Duchowe znaczenie tego czasu jest tak ogromnie ważne dla małżeństwa, że wszystko wokół będzie temu próbowało przeszkodzić. Wygrają ci, którzy wiedzą, że po więzi z Bogiem, trwałość więzi małżeńskiej jest w życiu najważniejsza.

"A jeżeli jednego można pokonać to we dwóch można się ostać; a sznur potrójny nie tak szybko się zerwie."
Księga Koheleta 4:12

9) Bardzo ważnym elementem w procesie budowania dobrej komunikacji jest otwartość na drugą osobę, która polega na szczerym zainteresowaniu tym, co druga strona myśli i czuje na dany temat, jak o tym mówi i jaka jest jej postawa względem danej sprawy.

"Przeto przyjmujcie jedni drugich jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga."
List do Rzymian 15:7

10) Jedną z największych przeszkód w budowaniu dobrego i silnego małżeństwa jest ocenianie wszystkiego tylko przez pryzmat własnego JA. By być naprawdę szczęśliwą osobą w małżeństwie, należy pamiętać o tym, że druga strona też musi być szczęśliwa w tym małżeństwie. Bez względu na to, czy się z tym zgadzamy, czy nie, małżeństwo działa na zasadzie sił sprzężonych: Tylko wtedy będzie mi dobrze w naszym małżeństwie, jeżeli współmałżonkowi też będzie dobrze.

"W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy."
List do Galatów 6:9

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Jezusie Synu Dawida ulituj się (Mk 10, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Małżeństwo o jakim marzymy 29-41, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Małżeństwo o jakim marzymy 22-25, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Małżeństwo o jakim marzymy 11-21, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Małżeństwo o jakim marzymy 26-28, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Małżeństwo o jakim marzymy 22-25, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
List od Jezusa II, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Wyobraźnia miłosierdzia, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
List od Jezusa, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Kocham Cię Panie!, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Iść za Chrystusem, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Te Deum, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Nie znam Ciebie (Mt 7, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Kto nie bierze swego krzyża, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Do przyjaciela Jezusa, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Chrystus daje... Chrystus mówi..., DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO

więcej podobnych podstron