pytania z testów od Foriasz (2), Farmakologia, pytania


1.Lek pierwszego rzutu do leczenia komorowych zaburzeń rytmu:

amiodaron

2.przeciwwskazania do podania inhibitorów konwertazy angiotensynowej u

pacjentów z lewokomorową niewydolnością skurczową są wszystkie z wyjątkiem:

kreatynina poniżej 3mg%

3.który ze sposobów podawania nitratów nie wywołuje zjawiska tolerancji:

każda z dróg podawania jest obciążona występowaniem zjawiska tolerancji

4.który z efektów farmakologicznych nie jest związany z działaniem nitratów

odruchowa bradykardia

5.pacjent, lat 56 przyjęty z powodu silnego bólu w KP, czynność serca

niemiarowa, podwyższone enzymy sercowe, uniesienie odc. ST nad ścianą

przednią, cechy migotania przedsionków, w echokardiografii

zmniejszenie kurczliwości w obrębie ściany dolnej. Co zastosujemy? Który z

leków przyniesie choremu ***najwięcej korzyści*** „dożylnie" - nie wiem, czy to było w pytaniu, czy komentarz dr Forjasz.

nie nitroglicerynę (ze względu na zmiany w obrębie ściany dolnej?)

B-bloker (metoprolol dożylnie) - jego działanie hemodynamiczne przyniesie choremu najwięcej korzyści

6.Leczenie znaczącego przedawkowania digoksyny z ciężkimi objawami klinicznymi:

swoiste p-ciała przeciwko digoksynie

7.ciężarna kobieta z nadciśnieniem tętniczym?

z wyboru - metyldopa

działanie: alfa 2 bloker, fałszywy neuroprzekaźnik, działanie ośrodkowe

działania niepożądane: niedokrwitość hemolityczna

8.do wskazań do zastosowania cholestyraminy - wszystkie z wyjątkiem:

hipertriglicerydemii (to wręcz jest przeciwwskazaniem)

9.leki przeciwpłytkowe:

1) leki przeciwpłytkowe nie są zalecane, gdyż nie zmniejszają ryzyka ostrych zespołów wieńcowych

wręcz przeciwnie - u wszystkich pacjentów nawet bezobjawowych, nawet tylko z czynnikami ryzyka dla rozwoju choroby niedokrwiennej serca - są wskazania do podania leków przeciwpłytkowych.

2) jedna dawka ASA nie powinna być niższa niż 350mg/dz.

(powinna być do 150mg, wyższe dawki, wyższe dawki tylko pierwszego dnia ostrego incydentu wieńcowego)

3) leki przeciwpłytkowe zmniejszają kliniczne objawy choroby i ryzyko powikłań zakrzepowych

one nie działają na objawy, tylko zmniejszają ryzyko powikłań zakrzepowych na tle zmian miażdżycowych

4) klopidogrel zaleca się, gdy ASA jest bezwzględnie przeciwwskazany

nie jest lekiem z wyboru. To jest odpowiedź prawidłowa.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania z testow od Dworackiej, Farmakologia, pytania
pytania z testów od Winiarskiej, Farmakologia, pytania
Pytania testowe od Marcina wersja word
Nowy folder (9), sopot.przykladowe pytania testowe od prof trojniar, Przykładowe pytania testowe
pytania testowe od aa, UJ, Postępowanie Administracyjne
WYKAZ ZAGADNIEŃ DO III KOLOKWIUM, materiały farmacja, Materiały 3 rok, Od Ani, Farmakognozja, kolokw
odp do testow od?mianaMSG
Seminarium IIIr S1 2010, materiały farmacja, Materiały 3 rok, Od Ani, Farmakognozja, Farmakognozja
Zakres materiału do 1 kolokwium z farmakognozji, materiały farmacja, Materiały 3 rok, Od Ani, Farmak
SEMINARIUM 1 Z FARMAKOGNOZJI, materiały farmacja, Materiały 3 rok, Od Ani, Farmakognozja, Farmakogno
WYKAZ ZAGADNIEŃ DO IV KOLOKWIUM, materiały farmacja, Materiały 3 rok, Od Ani, Farmakognozja, kolokwi
7 glikozydy nasercowe, materiały farmacja, Materiały 3 rok, Od Ani, Farmakognozja, seminarium - glik
pytania z testowe z egzaminów 2007 2008, Prywatne, FIZJOLOGIA od LILI, pytania
dr Bednarek egzamin z farmakologii pytania testowe 2008-09, Giełdy z farmy
Testowe pytania od zajaca, Ochrona śr i przyr- wykłady
pytania z testowe z egzaminów 2007 2008, Prywatne, FIZJOLOGIA od LILI, pytania

więcej podobnych podstron