WEJSCIOWKI Z MIKROBIOLOGII OGOLNEJ, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, MIKROBIOLOGIA I MJU


WEJŚCIÓWKI Z MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ

Wejściówka I

 1. Jakie składniki i w jakim celu dodajemy do pożywek?

 2. Co to są przetrwalniki? Czemu służą i w jaki sposób są ułożone w komórkach

 3. Co to jest kolonia

 4. Opisz rodzaje bakterii cylindrycznych

 5. Wymień i opisz fazy wzrostu bakterii

 6. Co to jest i do czego służy plazmid

 7. Podaj Rh dla bakterii mezofilnych i ściśle beztlenowych

 8. Opisz ścianę bakterii G+

 9. Dopasuj pożywki do grup ogólnych

 10. Podaj podłoże charakterystyczne dla gronkowców

 11. Wymień 2 nazwy łacińskie gronkowców

 12. Co to jest hodowla ciągła

 13. Podaj pH optymalne dla bakterii

 14. Podaj optymalną temperaturę hodowli bakterii

 15. Odżywka Chapmana - jakie daje wyniki

 16. Do czego służy otoczka

 17. Rozmieszczenie rzęsek + rysunki

 18. Wymień kolejne odczynniki używane w metodzie grama i czas trzymania

 19. Jaka część komórki bierze udział w jej podziale

 20. Agar Müllera - Hintona jest agarem.......

 21. Flagellina to składnik.................

 22. Podłoże Sabourauda stosujemy dla.........

 23. Budowa i rola nukleoidu

 24. Budowa i rola rzęsek

 25. Z jakimi bakteriami są związane LPS i LP?

 26. Wymień i opisz bakterie spiralne

 27. Podaj nazwę polską : S.lutea, C.albicans, B.subtilis, E.faecalis

 28. Co to jest i gdzie występuje faza logarytmicznego wzrostu?

 29. Jakie elementy dodajemy do pożywek?

 30. Jakie jest pH dla wzrostu grzybów?

 31. Bakterie lubiące niskie temperatury , to bakterie.................

 32. Cienkie, długie, sztywne wypustki to....................

 33. Bakterie kapnofilne potrzebują od......do ......... % tlenu

Wejściówka II

 1. Wyjaśnij skróty: MRS, MRSA, MRSE, MRCNS

 2. Test na nowobiocynę

 3. Wymien bakterie G+ katalazo -

 4. Co powoduje różę?

 5. Na jakie drobnoustroje działa penicylina

 6. Zasięg działania antybiotyków

 7. Co należy podać niemowlęciu do oczu, by nie miał zapalenia rogówki ( 0,1% AgNO3 )

 8. Jak po łacinie nazywa się gonokoki?

 9. Po co jest test na katalazę?

 10. Podaj przykład katalazo + staphylokoków

 11. Opisz Sarcina lutea

 12. Dlaczego w teście na koagulazę sprawdzamy wyniki co 2h?

 13. Wymień ziarniaki G-, beztlenowe

 14. Podaj choroby wywoływane przez S.pyogenes

 15. Funkcje NaCl, mannitolu i czerwieni fenolowej

 16. Co to jest oporność krzyżowa

 17. Wymień mechanizmy działania antybiotyków

 18. Co powoduje zapalenie opon mózgowych i jak można się zarazić

 19. Opisz i wykonaj rysunek posiewu izolacyjno - redukcyjnego

 20. W jaki sposób bakterie uodparniają się na antybiotyki?

 21. Jak się nazywa po łacinie i jaka drogą można się zarazić dwoinką rzeżączki?

 22. Co to jest antybiotyk

 23. Co to jest i gdzie się znajduje Clumping Factor?

 24. Jakie bakterie prowadzą beztlenowy rozkład glukozy?

Wejściówka III

 1. Typy podłóż wybiórczo - różnicujących dla pałeczek

 2. Jakie bakterie nie stanowią flory fizjologicznej przewodu pokarmowego?

 3. Jakie antygeny i jakich bakterii mają powinowactwo do zastawek serca?

 4. Wyjaśnij pojęcia MIC , MBC

 5. Cechy charakterystyczne enterokoków

 6. Jakie bakterie biorą udział w teście CAMP

 7. Jakie rodzaje bakterii rozróżniamy badając ich rozpuszczalność w żółci

 8. Jakie bakterie powodują : twardzicę, dżumę, dur brzuszny, koklusz, nosaciznę?

 9. która bakteria produkuje charakterystyczny barwnik?

 10. Która bakteria produkuje witaminy?

 11. Wymień rodzaje hemolizy i podaj przykłady bakterii

 12. Po co jest preinkubacja?

 13. Rząd biochemiczny dla enterokoków

 14. Co to jest działanie synergistyczne antybiotyków, podaj przykład

 15. Wtórna oporność bakterii na czym polega?

 16. Jak i po co inkubujemy?

 17. Wymień 3 fazy dżumy

 18. Jakie bakterie nie mają rzęsek?

 19. Jakie bakterie nie fermentują glukozy?

 20. Na co eneterokoki mają wrodzoną oporność?

 21. Jakie podłoże używamy do antybiogramu? Podaj jego cechy

 22. Na jakim podłożu rosną paciorkowce jamy ustnej?

 23. Nazwa bakterii wrażliwej na żółć i optochinę

Wejściówka IV

 1. Opis bakterii , która wygląda jak alfabet chiński

 2. Podłoże Kliglera - opis

 3. Podłoże z fenyloalaniną

 4. 4 cechy Enterobacteriacae

 5. Podłoże MC

 6. Ilość bakterii w moczu wskazująca na chorobę

 7. Co to jest toksoplazmina?

 8. Przeciw jakim bakteriom stosujemy szczepionke Di-Per-Te

 9. Choroby powodowane przez: C.difficile, C.diphtheriae, L.monocytogenes, H.influenzae, H.pylori

 10. Wskazać spośród wymienionych bakterie wewnątrzkomórkowe

 11. Wymienić bakterie G- beztlenowe

 12. Wymienić choroby odzwierzęce

 13. Nazwa łacińska pałeczki woskowej i ziarniakowej

 14. Co powoduje błonicę, tężec, wrzód miękki, listeriozę

 15. Rząd biochemiczny dla pałeczek jelitowych i wymienić je

 16. Skąd pochodzi nazwa wąglik

 17. U kogo występują ziarna wolutyny
Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Egzamin MJU 2006 2007 - odpowiedzi, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, MIKROBIOLOGIA I MJU
pyt z 2 wej mikro, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, MIKROBIOLOGIA I MJU
mikro - cw 5- notatki, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, MIKROBIOLOGIA I MJU
koło 2, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, FIZJOLOGIA, Giełdy, Koło 2
endooooo, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, ENDODONCJA, Giełdy
endodoncja(2), LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, ENDODONCJA, Giełdy
ZALICZENIE Z PSYCHOLOGII Elektro 2008, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, PSYCHOLOGIA
KOLO 2 2010, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, FIZJOLOGIA, Giełdy, Koło 2
endogieldy, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, ENDODONCJA, Giełdy
kilka pytan z patomorfy, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, III ROK, Patomorfologia, giełdy
pato 1, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, III ROK, Patomorfologia, giełdy

więcej podobnych podstron