Układy Impulsowe, wip, Elektronika 2, sprawozdanie


Olga Michalak

Melchior Moroz

Karol Walendzik

Paweł Zawadzki

Sprawozdanie z ćwiczenia

Układy impulsowe

Celem ćwiczenia było badanie przerzutników astabilnych. Są one układami samowzbudnymi, wytwarzającymi przebiegi o kształcie zbliżonym do prostokątnego.

Do budowy multiwibratorów (tak też nazywa się przerzutniki astabilne) wykorzystuje się różne elementy, takie jak tranzystory bipolarne i unipolarne, tranzystory jednozłączowe, diody tunelowe. Drugim sposobem stworzenia badanego układu jest wykorzystanie do tego celu układów scalonych liniowych i cyfrowych.

Czasy trwania poszczególnych stanów nieustalonych zależy od wartości rezystora RB i kondensatora CB dołączanych do bazy odpowiedniego tranzystora. Przy równych wartości RB i CB dla obydwu tranzystorów , wówczas uzyskujemy wypełnienie 0,5.

Badanym przez nas, a zarazem najprostszym przerzutnikiem astabilnym jest połączenie dwóch wzmacniaczy tranzystorowych objętych pojemnościowym i dodatnim sprzężeniem zwrotnym pokazany na poniższym rysunku:

0x08 graphic

Charakterystyka wykorzystanego tranzystora:

0x01 graphic

W naszym układzie tranzystory pracują na zmianę w stanie nasycenia lub w stanie odcięcia czego wynikiem jest powstanie przebiegu prostokątnego. Przejście z jednego stanu do drugiego trwa jakiś czas który nazywany jest czasowi narastania lub opadania.

Zadowalający nas przebieg funkcji napięcia w czasie powinien wyglądać następująco:

Układ przerzutnika astabilnego który wykonaliśmy na zajęciach, po podłączeniu do zasilania prądem stałym i podłączeniu do oscyloskopu, dał nam taki oto przebieg napięcia w funkcji czasu:

0x08 graphic
0x01 graphic

Sygnał z wyjść obu tranzystorów był identyczny.

Na podstawie tego wykresu odczytaliśmy następujące dane (zarówno dla pierwszego jak i dla drugiego tranzystora - układ jest symetryczny wiec odczyty były identyczne):

czas opadania

0x01 graphic

czas narastania

0x01 graphic

napięcie (amplituda)

0x01 graphic

okres

0x01 graphic

częstotliwość

0x01 graphic

Czas opadania jest różny od 0x01 graphic
jednak nie mogliśmy dokonać pomiaru tej wielkości, ponieważ używany sprzęt i jego dokładność nam na to nie pozwalała.

Współczynnik wypełnienia dla naszego układu jest równe:

0x01 graphic
=0,523

Poza zasilanie zewnętrznym nie ma żadnych innych generatorów więc skokowe zmiany sygnału napięciowego na obu kolektorach tranzystora wywołuje jednorazowe podłączenie go do napięcia (w naszym wypadku do zasilacza). Wartości amplitudy są niedokładnie, co może wynikać z błędów pomiarowych i z klasy stosowanych przyrządów. Amplituda nie może być wyższa od napięcia zasilającego (+12V).

Zastosowanie sygnałów prostokątnych:

- repeter w układach cyfrowych

- kodowanie sygnałów w układach cyfrowych

- zegary (taktomierze) cyfrowe

- steruje częstotliwością pracy urządzenia/układu.

Czas trwania

Okres

Amplituda

U

t

Czas narastania

-punkt w obszarze nasycenia

-obwód wyjściowy załączony

-poziom napięcia bliski zeru

Skok w czasie zależy od:

-właściwości tranzystora

-parametrów R oraz C

-punkt w obszarze odcięcia

-obwód wyjściowy odłączony

-poziom napięcia bliski napięciu źródłowemu

U

tWyszukiwarka

Podobne podstrony:
układy impulsowe, Laboratorium, Elektronika
układy sekwencyjne, wip, Elektronika 2
Generatory, wip, Elektronika 2, sprawozdanie
wzmacniacze operacyjne sprawko, wip, Elektronika 2, sprawozdanie
Sprawozdanie Układy cyfrowe 2007, wip, Elektronika 2
uklady impulsowe nasze, Studia, semestr 4, Elektronika II, Elektr(lab)
Generatoryprzebiegówsinusoidalnych, wip, Elektronika 2, Elektronika II - sprawozdania na laboratoria
Układy impulsowe sprawozdanie
układy impulsowe - 1 strona sprawka, nauka, PW, Sem 4, Elektronika II lab, układy impulsowe
Układy Impulsowe sprawozdanie
ćw.5.Układy przekładników prądowych, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Urządzenia elektryczne
Sprawozdanie - KOMPARATOR, EiT, Analogowe układy elektroniczne, Sprawozdanie - Komparator
układy impulsowe, nauka, PW, Sem 4, Elektronika II lab, układy impulsowe
Sprawozdanie - BADANIE WZMACNIACZA OPERACYJNEGO, EiT, Analogowe układy elektroniczne, Sprawozdanie -
uklady impulsowe nasze, nauka, PW, Sem 4, Elektronika II lab
SPR UKLADY IMPULSOWE, studia MEiL, Semestr 4, Elektronika II (lab), impuls
Elektronika - 2 Układy przekształtnikowe o komutacji sieciowej, SPRAWOZDANIA, sprawozdania 1

więcej podobnych podstron