Wykład 1B Definicje i pojęcia podstawowe, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady


Wykład 1B/1 Definicje i pojęcia podstawowe

Ciepłownictwo określa systemy wytwarzania, magazynowania, przesyłania i dystrybucji ciepła dla zbioru budynków. Pierwotnie w czasach gdy jednostką ciepła był „cieplik” - druga połowa 19 tego wieku i pierwsza połowa 20 tego wieku - systemy te nazywano „ogrzewaniem zdalaczynnym”. Na świecie pierwsze systemy ciepłownicze powstały w drugiej połowie 19 wieku w Nowym Yorku , Chicago , Paryżu i Berlinie - jako systemy parowe. Jednym z pierwszych takich systemów wykonanym w Polsce w latach 1900 -1901 był system na terenie głównym Politechniki Warszawskiej ( o mocy 5 MWth ) początkowo w wersji ogrzewania powietrznego potem wodnego, kolejno, drugi system zbudowała Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa na Żoliborzu. Pierwszy system ciepłowniczy dużej mocy (200 MWth ) w kraju powstał w Warszawie po przerobieniu elektrowni kondensacyjnej na Powiślu w roku 1953 na EC dla zasilania Pałacu Kultury. System ten stopniowo rozwijał się do dzisiejszej mocy ok. 4000 MWth co pozwoliła eliminować tysiące tzw. „niskich emitorów” - rozproszonych kotłowni węglowych przeważnie ułamkowych mocy.

Źródłami ciepła w systemach ciepłowniczych są:

Elektrociepłownie (EC) w których w systemach skojarzonych - kogeneracyjnych - wytwarzana jest energia elektryczna i cieplna.

Ciepłownie (C) w których wytwarzane jest wyłączne ciepło sieciowe.

Paliwem chemicznym w tych źródłach może być : węgiel kamienny, brunatny, , oleje opałowe, gaz ziemny czy ciekły ,biomasa oraz energia jądrowa.

Źródła alternatywne w których wykorzystujące energię geotermalną, czy energię promieniowania słonecznego.

Czynnikami roboczymi są: woda o wysokich parametrach np. 150/70oC

Sieci ciepłownicze zasilają instalacje:

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
po przez węzły ciepłownicze (w.c ) następujących rodzajów.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
w.c wymiennikowy w.c bezpośredni w.c. bezpośrednie

0x08 graphic
0x08 graphic
w.c. pobór pośredni hygroelewatorowy zmieszanie pompowe

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
bezpośredni

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
podłączenie

bezpośrednie

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

EC lub C

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

Rodzaje węzłów ciepłowniczych

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
Wykład 1 B/2

PROBEM 1

0x08 graphic
Układy funkcjonalne sieci ciepłowniczych

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
co +cwu 0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
Podział sieci ciepłowniczych z punktu widzenia technologii wykonania

PROBELEM 2

Podstawowe pojęcia

Qco = q V - q -jednostkowe obliczeniowe zapotrzebowanie mocydla inst. co [kW/ m3], V - kubatura budynku,

Qcwu - zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby cwu , w skali miasta 10 - 15 % ∑Q

Q went, Qtechn - zapotrzebowanie mocy dla inst. wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

Qstrat - transportowe straty ciepła = Qu +Qv: na drodze przenikania oraz w wyniku nieszczelności systemu,

Q zam. moc zamówiona przez odbiorców - końcowych oraz dystrybutorów w źródłach

[Qzam]źródłe< ∑Qzamodbiorców

z powodów niejednoczesności poborów, akumulacyjności cieplnej sieci ciepłowniczej - sieć jest liniowym zasobnikiem ciepła, opóźnień transportowych

[Qzam]źródłe = β∑Qzamodbiorców

przeważnie β = 0, 85 do 0,95 - im większy system tym wartość β mniejsze.

Siec ciepłownicza - długość do paru set do 1600 km w systemie , długość sieci ciepłowniczej w Polsce ok. 16 000 km,

Jednostkowe obliczeniowa moc cieplna odniesiona do 1km długości sieci ε = 0,8 do 3,5 MWtch/ km sieci - wielkość określa rozciągłość systemów ciepłowniczych: Dania 0,8 .

PROBLEM 3

KSZTAŁT SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO.

System noże być zasilany z jednego lub wielu źródeł ciepła, decydują o tym:

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
linia podziału

Aglomeracja liniowa zasilanie dwustronne - np. . Trójmiasto

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

Zasilanie jednostronne,

0x08 graphic
miasto małe zwarte

0x08 graphic
0x08 graphic
WW

0x08 graphic
0x08 graphic

Lącznie

0x08 graphic

0x08 graphic

Aglomeracja duża - Warszawa- zasilanie z wielu źródeł

PROBLEM 4

ZWIĄSKI URBANISTYKA[ U ] - ENERGETYKA [E ] P -CIEPŁOWNICTWO [C]

Elektrociepłownie są znaczącą częścią systemu elektroenergetycznego. W kraju ok.14% energii elektrycznej wytwarzane jest w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła np. w Danii czy Finlandii na poziomie 35 - 40 %. Istnieje przymus prawny nakazujący zakupywanie energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu ( kogeneracji). Ponadto systemy ciepłownicze są istotnym składnikiem lokalnych systemów energetycznych - może być czynnikiem miastotwórczym. Dlatego procesy rozwojowe i optymalizacyjne systemów c. powinny uwzględniać problematyką urbanistyczną np. ochrony środowiska - i energetyczną - np. zasilanie miasta w energię elektryczną czy paliwa gazowe.

0x08 graphic
0x08 graphic
U C

0x08 graphic

E

WYKŁAD 1B/4

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

URBANISTYKA

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

MIEJSKA INFRASTRUKTUR

0x08 graphic

0x08 graphic

Obszary optymalizacji decyzji w energetyce; decyzja nadrzędna - wyższego obszaru decyzyjnego staje się parametrem dla decyzji optymalizacji cząstkowej niższego rzędu. Stąd też optymalizacja powinna przebiegać „ w dół”.

PROBLEM 5

STRUKTURA SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Problem sprowadza się do wyboru kofiguracji sieci z uwzględnieniem wszystkich ograniczeń również deterministycznych, rachunku optymalizacji ekonomicznej, czynników bezpieczeństwa energetycznego czyli zagadnień niezawodności sieci.

Struktury sieci ciepłowniczej:

Dygresja

Rozkład nakładów inwestycyjnych

Źródła ciepła - ok.23%

Sieci - ok.43%

Instalacje wewnętrzne- ok.35%

Razem 100%

PROBLEM 6

ZAGADNIENIA HYDRAULICZNO - CIEPLNE

Zagadnienia te wiążą się zarówno z projektowaniem jak i eksploatacją sieci. Należą do nich problemy: