wnioski moje, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz1.lab, Spraw.1, TBWCZ lab 1, TBWCZ lab 1


  1. Wnioski

Celem ćwiczenia było poznanie własności transformacyjnych linii transmisyjnej.

W pierwszej części ćwiczenia wyznaczyliśmy długość fali propagującej się w linii. Jako metodę pomiarową wykorzystaliśmy metodę widełkową, która umożliwia zmniejszenie błędów pomiarowych w stosunku do metody bezpośredniego pomiaru. Metoda widełkowa stosowana jest przy małych odbiciach. Uzyskana w ten sposób długość fali wyniosła 99,5mm natomiast wyznaczona analitycznie 100mm. Jak widać wartość pomierzona jest prawidłowa.

W drugiej części ćwiczenia mieliśmy za zadanie wyznaczyć charakterystykę skalowania detektora. W tym celu wyznaczyliśmy charakterystykę typu sin(0x01 graphic
) oraz pomiarową. Z otrzymanego wykresu przerzutowaliśmy punkty otrzymując charakterystykę skalowania detektora. Charakterystyka skalowania umożliwiła nam wyznaczenie rzeczywistego rozkładu napięcia w dalszej części ćwiczenia.

Po wyznaczeniu charakterystyki skalowanie detektora zajęliśmy się pomiarem napięć w różnych miejscach linii transmisyjnej zwartej, obciążonej dwiema różnymi reaktancjami, dopasowanej oraz obciążonej impedancją o postaci Zk3 = R+jX. Pomiary przeprowadziliśmy od punktów gdzie U=0 do kolejnego minimum. W celu wyznaczenia wartości impedancji wejściowych dołączonych elementów obliczyliśmy współczynnik odbicia i korzystając z wykresu Smitha odczytaliśmy otrzymane wartości. W celu odnormowania odczytanych wartości pomnożyliśmy je przez 50Ω (jest to wartość impedancji falowej badanej przez nas linii). Obie reaktancje miały charakter indukcyjny co wykazały obliczenia. Wartości te wyniosły odpowiednio: 0x01 graphic
oraz 0x01 graphic
. Otrzymane wykresy zależności napięcia w zależności od odległości były zgodne z oczekiwanymi.

Dla dopasowania wyznaczyliśmy jedynie dwa punkty. Wynika to stąd, że napięcie w linii dopasowanej powinno być stałe - niezależne od odległości. Ze względu jednak na niedoskonałość użytych przyrządów obie impedancje nie były sobie równe i pojawiły się niewielkie wahania amplitudy. Różnica między Umax a Umin wyniosła jednak zaledwie 2,5mV zatem była bardzo niewielka.

Po dołączeniu elementu o impedancji Zk3 = R+jX spadła wartość modułu współczynnika odbicia 0x01 graphic
(w naszym przypadku do 0,62). Wartość impedancji odczytana z wykresu Smitha i odnormowana wyniosła Zk3 =100-j100 Ω. Impedancja ta miała więc charakter pojemnościowy. Na wykresie napięcia w funkcji odległości widać, że dla tego przypadku spadła amplituda napięcia a minimum jest różne od 0. Charakterystyka ma, podobnie jak pozostałe, kształt sinusoidalny.

Wartości Urzecz zostały odczytane z charakterystyki skalowania detektora.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
wnioski(1), Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz1.lab, S
Wnioski do tbwcz lab1, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, TBWCZ+SPRAWKA+-+
kolos tbwcz, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, tbwcz ćwiczenia, ćwiczenia
interferometr, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz
Zadanie(1), Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, tbwcz ćwiczenia, ćwiczenia,
Spraw.1(1), Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz1.lab
dopasowanie sprawozdanie, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, TBWCZ+SPRAWKA
Ania tbwcz ferryty dobre, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, TBWCZ+SPRAWKA
Tbwcz2 E7T1S1, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz
Spraw.8, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, Tbwcz1.lab, Spraw.8
tbwcz - lab2 - dopasowanie impedancji -, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz
ferryty sprawozdanie2, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, TBWCZ+SPRAWKA+-+
sprawozdanie sprzęgacze, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, TBWCZ+SPRAWKA+
Tbwcz2 E7G1S1, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz
Spraw.7, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, Tbwcz1.lab, Spraw.7
Spraw.1, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz1.lab
LAN , Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, sstk
mele srele, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, mele

więcej podobnych podstron