FIZ3~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria


Świerczek Paweł Fizyka metali-laboratorium

I MDT

  1. Temat ćwiczenia

Pomiar siły termoelektrycznej

  1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest poznanie metody pomiaru siły termoelektrycznej stopów metali i jej praktycznego wykorzystania do rozróżniania gatunków stali. Nieniszcząca metoda sprawdzenia składu stopu pozwala na szybką selekcję stopów i wyeliminowanie pomyłek materiałowych w praktyce przemysłowej.

  1. Wyposażenie stanowiska.

Pomiary siły termoelektrycznej są wykonywane za pomocą przyrządu TS- A zbudowanego w Instytucie Obróbki Skrawaniem w Krakowie. Przyrząd składa się z trzech zespołów konstrukcyjnych: specjalnego czujnika z ogrzewaną miedzianą elektrodą dodatnią, stolika pomiarowego na którym umieszcza się próbkę, zespołu elektronicznego z zasilaniem oraz miernikami.

Zasadniczą funkcją układów elektrycznych jest wzmocnienie i pomiar siły termoelektrycznej. Pomiaru dokonywałem w zakresie 0÷1 mV. Błąd pomiaru wynosi ±5%.

  1. Obliczenia, tabela.

Wykonując ćwiczenie otrzymałem dane, które podałem w tabeli poniżej.

Nazwa metalu

Pomiary

[μV]

Nazwa metalu

Zawartość C

Pomiary

[μV]

14*10

58*10

Al

14*10

Fe

0%

58*10

14*10

58*10

22*10

44*10

Cr

22*10

Ti

43*10

23*10

42*10

  1. Wniosek.

Z wykonanego przeze mnie ćwiczenia wynika, iż wartość siły termoelektrycznej dla danego metalu lub stopu jest wartością charakterystyczną i stałą, możliwą do wyznaczenia w sposób doświadczalny. Ta właściwość jest wykorzystywana do nieniszczącego badania jakościowego składu chemicznego stopów lub czystych metali.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
spr.45, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
FIZYKA 1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
spr.46, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
FIZ41(1), Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
FALEDW~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
Kosmiczna antymateria referat, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
spr.10, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
CIGAZF~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
Wykorzystanie energii w warunkach ziemskich, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laborat
Wspolczynnik zalamania swiatla, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
sprw.1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
78-DUG~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, I Pracownia fizyczna, WI1944~1
WICZEN~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, I Pracownia fizyczna, WI1944~1

więcej podobnych podstron