karta pracy Poznajemy interwaly muzyczne, mandale, karty pracy


…………………………………

Imię i nazwisko

KARTA PRACY UCZNIA

Poznajemy interwały muzyczne

  1. Wyjaśnij pojęcie interwału muzycznego.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Wyjaśnij, czym się różni interwał melodyczny od harmonicznego?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Wyjaśnij pochodzenie nazw interwałów muzycznych.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Co to jest harmonia?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Co oznaczają określenia pryma i sekunda? Jakie to są odległości?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Podaj przykład interwału tercji w gamie C - dur. Zapisz przykład na pięciolinii.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
karta pracy Interwaly muzyczne, mandale, karty pracy
Karta pracy - Skale muzyczne, mandale, karty pracy
Karta pracy - Poznajemy znaki chromatyczne, mandale, karty pracy
Poznajemy nazwy dzwiekow, mandale, karty pracy
Klasycyzm muzyczny. Karta pracy, mandale, karty pracy
karta pracy Elementy dziela muzycznego - harmonika, mandale, karty pracy
Karta pracy - Poznajemy budowÄ™ gam molowych, mandale, karty pracy
Karta pracy - instrumenty strunowe szarpane, mandale, karty pracy
Karta pracy - St. Moniuszko, mandale, karty pracy
Karta pracy - rondo, mandale, karty pracy
Karta pracy - Formy polifoniczne - kanon, mandale, karty pracy
Karta pracy - Skala, mandale, karty pracy
karta pracy Specjalne funkcje muzyki, mandale, karty pracy
karta pracy Narodowe tance polskie - kujawiak, mandale, karty pracy
KARTA PRACY - Poznajemy budowe orkiestry symfoniczne, KARTY PRACY

więcej podobnych podstron