Ania tbwcz ferryty dobre, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, TBWCZ+SPRAWKA+-+GOTOWE!!, TBWCZ SPRAWKA - GOTOWE!!, Ferryty


0x08 graphic

LABORATORIUM Z UKŁADÓW MIKROFALOWYCH

Grupa : E6X3S1

Ocena

Data wykonania ćwiczenia

16.06.2008

Prowadzący ćwiczenie:

mjr mgr inż. A. Słowik

Imię i nazwisko:


DZIADOWICZ

ANNA

Data oddania sprawozdania:

18.06.2008

SPRAWOZDANIE

Temat:

Badanie podzespołów ferrytowych.

  1. UKŁAD POMIAROWY

0x01 graphic

Wykaz przyrządów i elementów pomiarowych

Lp.

Nazwa przyrządu

Typ

Firma

1

Generator

8620L

HP

2

Tłumik obrotowy

X-130

Unipan

3

Wkładka generacyjna

SG250D

HP

4

Miernik WFS

U2431

Unipan

5

Zasilacz do izolatorów ferrytowych

Unipan

2. WYZNACZENIE WARTOŚCI TŁUMIEŃ ODNIESIENIA W FUNKCJI CZĘSTOTLIWOŚCI

Tabela pomiarowa 1

f [GHz]

-

8

8,2

8,4

8,6

8,8

9

9,2

9,4

9,6

9,8

10

PWP = -15dB

ARefP(f)

[dB]

12,5

13

13

13

12,2

12

6,1

11

12

11,5

12

PWZ = -51dB

ARefZ(f)

[dB]

44

44

45

44

44

45

38

42

44

43

43

3. POMIAR WARTOŚCI TŁUMIENIA IZOLATORA Z EFEKTEM FARADAYA W FUNKCJI CZĘSTOTLIWOŚCI

Tabela pomiarowa 2

I = 55 mA

f [GHz]

8

8,2

8,4

8,6

8,8

9

9,2

9,4

9,6

9,8

10

Ap [dB]

7,5

10

11

11,5

11,1

10,5

5

10

11

10,5

11

Az [dB]

23

25

25

25,5

25

24

17,5

20

19,5

15

9

ATP [dB]

5

3

2

1,5

1,1

1,5

1,1

1

1

1

1

ATZ [dB]

21

19

20

18,5

19

21

20,5

22

24,5

28

34

OBLICZENIA:

- w kierunku przewodzenia

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

- w kierunku zaporowym

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

4. POMIAR WARTOŚCI TŁUMIENIA IZOLATORA Z EFEKTEM FARADAYA W FUNKCJI PRĄDU

Tabela pomiarowa 3

f = 8,2 GHz

I [mA]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

AZ [dB]

32

31

30

28

27

25

23,5

21

18

15,5

11

4,6

6

10

13

15,5

17,5

18,5

20

21

5. POMIAR WARTOŚCI TŁUMIENIA IZOLATORA Z PRZEMIESZCZENIEM POLA W FUNKCJI CZĘSTOTLIWOŚCI

Tabela pomiarowa 4

f [GHz]

8

8,2

8,4

8,6

8,8

9

9,2

9,4

9,6

9,8

10

Ap [dB]

11,5

12,5

12,5

12,5

12

11

5,4

10,5

11,5

11

11

Az [dB]

36

34

30

25

18

6,5

0

2,4

5,6

11

15,5

ATP [dB]

1

0,5

0,5

0,5

0,2

1

0,7

0,5

0,5

0,5

1

ATZ [dB]

8

10

15

19

26

38,5

38

39,6

38,4

32

27,5

OBLICZENIA:

- w kierunku przewodzenia

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

- w kierunku zaporowym

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic


0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic


WNIOSKI

Ćwiczenie laboratoryjne miało na celu zapoznanie nas z zasadami działania i parametrami różnych rodzajów izolatorów ferrytowych. Poznaliśmy także metody pomiaru tłumienia.

W pierwszym etapie ćwiczenia dokonaliśmy pomiaru wartości tłumień odniesienia w funkcji częstotliwości dla dwóch różnych wartości poziomów mocy na wyjściu badanego układu: PWP = -15 dB i PWZ = -51 dB. Przy pomiarach dla kierunku przepustowego i zaporowego różnica ta jest konieczna ze względu na nieliniowość skali regulatora tłumika wzorcowego. Późniejsze wykorzystanie tych pomiarów zniweluje błędy kolejnych mierzonych wartości.

Następnie kolejno badaliśmy tłumienie izolatora z przemieszczeniem pola w funkcji częstotliwości w kierunku przewodzenia i zaporowym oraz tłumienie izolatora z efektem rotacji Faraday'a w funkcji częstotliwości w kierunku przewodzenia i zaporowym, a także tłumienie izolatora z efektem rotacji Faraday'a w funkcji prądu magnesującego w kierunku zaporowym, w tym przypadku zmiany kierunku z zaporowego na przewodzenia dokonuje się zmieniając kierunek przepływu prądu.

Korzystając z otrzymanych pomiarów należało obliczyć wartości tłumień całkowitych w kierunku przepustowym ATP i zaporowym ATZ. W tym celu odejmowaliśmy od wartości tłumień odniesienia wartości pomierzonych tłumień danego izolatora dla kolejnych częstotliwości.

Na wykresach znajdują się charakterystyki tłumień całkowitych dla dwóch badanych izolatorów: na jednym dla kierunku przewodzenia, na drugim dla kierunku zaporowego. Trzeci wykres przedstawia charakterystykę tłumienia w funkcji natężenia prądu magnesującego izolatora z efektem Fraraday'a.

Na wykresie dla kierunku przepustowego dla izolatora z przemieszczeniem pola minimalne tłumienie przypada na ok. 8,7 GHz i wynosi, poniżej 0,5 dB. Dla izolatora z rotacją Faraday'a do częstotliwości ok. 8,7 GHz tłumienie jest znacznie większe niż dla drugiego izolatora, po przekroczeniu tej częstotliwości tłumienie waha się już w pobliżu 1 dB.

Dla kierunku zaporowego przy izolatorze z przemieszczeniem pola maksimum przebiegu - 40 dB uzyskuje się dla częstotliwości ok. 9,4 GHz, dla częstotliwości mniejszych wartość tłumienia dąży rosnąco do maksimum, zaś dla częstotliwości większych maleje. Dla izolatora z rotacją Faraday'a tłumienie jest prawie stałe, w granicach 20 dB do f = 9,4 GHz, dla większych częstotliwości zaczyna rosnąć.

Wykres tłumienia w funkcji prądu charakteryzuje się wyraźnym minimum przypadającym na wartość prądu ok. 110 mA, świadczy to o tym, że izolator ten słabo tłumi dla prądów w pobliżu tej wartości, maksymalne tłumienie posiada dla prądów bliskich zeru.

Izolatory ferrytowe, których badaniem zajmowaliśmy się na laboratoriom są nieodwracalnymi dwuwrotnikami, zawierającymi spolaryzowane wkładki ferrytowe. Ich tłumienie zależy od kierunku propagacji fali toteż umożliwiają przepływ energii w kierunku przewodzenia i posiadają wtedy małe tłumienie oraz pochłaniają energię fali rozchodzącej się w kierunku zaporowym - duże tłumienie. Właściwość tę wykorzystuje się m.in. do łączenia generatora mikrofalowego z obwodem zewnętrznym, dzięki czemu prawie cała moc mikrofalowa generatora przy dopasowanym izolatorze jest oddana do obwodu. Z kolei fale odbite od obwodu są pochłaniane przez izolator. Zastosowany w ćwiczeniu izolator z przemieszczeniem pola jest najprostszy w budowie i obsłudze, zaś izolator z rotacją Faraday'a umożliwia otrzymanie największych szerokości pasma przy dość dużym tłumieniu w kierunku zaporowym.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ferryty sprawozdanie2, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, TBWCZ+SPRAWKA+-+
kolos tbwcz, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, tbwcz ćwiczenia, ćwiczenia
interferometr, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz
Zadanie(1), Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, tbwcz ćwiczenia, ćwiczenia,
Spraw.1(1), Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz1.lab
dopasowanie sprawozdanie, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, TBWCZ+SPRAWKA
wnioski(1), Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz1.lab, S
Tbwcz2 E7T1S1, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz
Spraw.8, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, Tbwcz1.lab, Spraw.8
tbwcz - lab2 - dopasowanie impedancji -, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz
Wnioski do tbwcz lab1, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, TBWCZ+SPRAWKA+-+
sprawozdanie sprzęgacze, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, TBWCZ+SPRAWKA+
wnioski moje, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz1.lab,
Tbwcz2 E7G1S1, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz
Spraw.7, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, Tbwcz1.lab, Spraw.7
Spraw.1, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz1.lab
LAN , Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, sstk
mele srele, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, mele

więcej podobnych podstron