KUK-METRO-23, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, lalo


Politechnika Lubelska

Laboratorium Metrologii

w Lublinie

Ćwiczenie nr 23

Skład grupy: Kukiełka Rafał

Bogusz Albert

Lasota Wojciech

Semestr

V1

Grupa

ED 6.1

Rok akademicki

1999/2000

Temat ćwiczenia: Pomiar częstotliwości.

Data wykonania

05-04-2000

Ocena:

Cel ćwiczenia.

Celem ćwiczenia jest pomiar częstotliwości napięć przemiennych.

Wykonanie Pomiarów

1. Badanie wpływu wartości napięcia o mierzonej częstotliwości na wskazanie elektronicznego miernika częstotliwości

Schemat układu:

0x08 graphic
0x08 graphic

Spis przyrządów:

Generator mocy typ PO-27 PL-P3-528-E6

Analogowy miernik częstotliwości zakres napięciowy 100V, zak. częstot. 380-488Hz

o numerze identyfikacyjnym PL-P3 155-E6

Tabela pomiarowa:

Lp.

fgen =400Hz

fgen =440Hz

fgen =460Hz

Ugen

fx

Ugen

fx

Ugen

fx

[V]

[Hz]

[V]

[Hz]

[V]

[Hz]

1

0

404

0

431

0

454

2

20

396

20

432

20

456

3

40

392

40

433

40

459

4

60

391

60

433

60

459

5

80

390

80

433

80

459

6

100

390

100

432

100

459

2. Sprawdzenie skalowania generatora elektronicznego.

a) Przez porównanie metodą krzywych Lissajous ze znaną częstotliwością napięcia sieciowego

f=50Hz.

Schemat układu:

0x08 graphic
0x08 graphic

Spis przyrządów:

Generator mocy typ PO-27 PL-P3-528-E6

Oscyloskop PL-P3-541-E6

Tabela pomiarowa:

Lp.

fW

fgen

Δf

Hz

Hz

Hz

1

50

50

0

2

75

75

0

3

100

100

0

Obliczenia przykładowe dla pomiaru nr 1

błąd skalowania: Δf 50 = 50-50=Hz

b)Porównanie wskazania 400Hz ze wskazaniem logometrycznego elektrodynamicznego miernika częstotliwości.

Schemat układu:

0x08 graphic
0x08 graphic

Spis przyrządów:

Generator mocy typ PO-27 PL-P3-528-E6

Analogowy miernik częstotliwości zakres napięciowy 100V, zak. częstot. 380 - 488Hz

o numerze identyfikacyjnym: PL-P3 155-E6

Pomiarów dokonaliśmy przy napięciu z generatora U=100V i częstotliwości f=400Hz.

Z miernika odczytaliśmy częstotliwość f=388Hz.

Różnica obu wskazań wyniosła Δf = fgen -f = 400Hz-388Hz =12Hz

c) Pomiar częstotliwości 1000Hz mostkiem Robinsona

Schemat układu:

0x08 graphic

0x08 graphic

Spis przyrządów:

Generator mocy typ PO-27 PL-P3-529-E6

C3 -Kondensator dekadowy Ulrich - 802/320 PL-P3-1737-E2

C4 -Kondensator dekadowy Ulrich - 802/327 PL-P3-1736-E2

R3, R4 -Rezystor kołkowy, stosunkowy SR - 28 PL-P3-360-E6

R1-Rezystor dekadowy DR5b-16 kl. 0,5 PL-P3-337-E6

R2-Rezystor dekadowy DR5b-16 kl. 0,5 PL-P3-731-E6

Woltomierz cyfrowy PL-P3-4219-E2

Wartości poszczególnych gałęzi mostka Robinsona wynosiły:

R1=10

R 2=2⋅R1 =2⋅10=20

R = R3 = R4 = 1000

C = C3 = C4 =0,156μF

Tabela pomiarowa:

fgen

C

fobl

δf

Hz

μF

Hz

%

1000

0.156

1020.74

2.047

Obliczenia przykładowe:

fgen = 1000 Hz

fobl ==0x01 graphic

0x01 graphic

3. Badanie wpływu kształtu napięcia na wyniki pomiaru częstotliwości różnymi metodami.

Układ dzielnika rezystancyjnego z układem mostka Graetza;

0x01 graphic

Wnioski:

W pierwszym punkcie ćwiczenia badaliśmy wpływ napięcia o mierzonej częstotliwości na wskazania miernika analogowego. Pomiary zostały dokonane dla trzech różnych wartości częstotliwości. W wszystkich przypadkach można było zauważyć wpływ zmian napięcia z generatora na częstotliwość wskazywaną przez miernik częstotliwości. Największe różnice

można zauważyć dla częstotliwości 400Hz. Dla wyższych częstotliwości tj. 440Hz i 460Hz różnice już nie były tak duże. Wynika to z małej zależności zmiany napięcia na generatorze

dla ustalonych częstotliwości (440Hz i 460Hz).

Tak znaczne różnice mierzonej częstotliwości (w niektórych przypadkach nawet 10Hz) mogą również wynikać z klasy dokładności miernika i błędu odczytu.

W drugim punkcie ćwiczenia (tj. a ) porównywaliśmy metodą krzywych Lissajous częstotliwość z generatora ze znaną częstotliwością napięcia sieciowego f=50Hz przy wykorzystaniu oscyloskopu dwustrumieniowego. Błąd skalowania Δf wyszedł 0. Podczas tego pomiaru mieliśmy duże trudności z odczytaniem mierzonych częstotliwości przy pomocy powyższej metody z powodu uszkodzenia oscyloskopu ( płytka odchylania poziomego).

W punkcie ( b ) różnica wskazań: nastawionej częstotliwości na generatorze i odczytanej z miernika wyniosła 12Hz. Powodem tak dużej różnicy mogło być zbyt duże napięcie na generatorze Ug=100V. Pewne znaczenie mógł mieć również błąd popełniony podczas odczytu z miernika.

Duży błąd uzyskaliśmy podczas pomiaru częstotliwości przy pomocy mostka Robinsona

δf=2,04%. Jego wartość zależy od całkowitego zrównoważenia mostka poprzez spełnienie

wyżej wymienionych warunków. W naszym przypadku pewne znaczenie mogła mieć mała pojemność C=C3=C4.

W ostatnim punkcie ćwiczenia zdążyliśmy zrealizować tylko pomiar z udziałem mostka Graetza.

3

f[Hz]

Generator

OSC

Generator

f[Hz]

Generator

R1

R2

C3

C4

R4

R3

U0

fX

VWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Metro ćw 4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog
METRO 14, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
MET 23, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
METRO 12, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
METRO 10, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
Metro ćw 4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog
KUK-METRO-7, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolo
KUK-METRO-7, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolo
Lokalizacja uszkodzeń w liniach kablowych (L21), AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrolo
Zastosowanie kompensatorów prądu stałego moje, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologi
LABMETS1, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
LABMETS4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
METmar9, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
met pro Oscyloskop, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia,
Mettad6, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,

więcej podobnych podstron