Metmar.20, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, lalo

Pobierz dokument
metmar.20.agh.imir.mechanika.i.budowa.maszyn.ii.doc
Rozmiar 104 KB

LABORATORIUM MIERNICTWA ELEKTRYCZNEGO.

TEMAT.

ZASTOSOWANIE KOMPENSATORÓW PRĄDU STAŁEGO.

CWICZENIE

NR.20

GRUPA

ED.6.3

OCENA

IMIĘ I NAZWISKO Mariusz Szymanek , Sławomir Sajdłowski.

DATA

06-05-99

1. Wyznaczenie błędu czułości dla różnych wartości opornika RW reprezentującego rezystancję wewnętrzną źródła EX.

Schemat układu pomiarowego:

0x08 graphic

Spis przyrządów pomiarowych:

- U- zasilacz stabilizowany Z-3020, PL-P3-180-E6/

- 0x01 graphic
- akumulator1,2V

- G- galwanometr ze wskazówką świetlną M17/6, magnetoelektryczny 7324-55, PL-P3-307-E6

- miliamperomierz magnetoelektryczny- zakres 3mA (60 działek), kl. 0,5 PL-P3-521-E6

- 0x01 graphic
- opornik dekadowy DR6-16, WSInż-EM-43-3/948P

- 0x01 graphic
- opornik wzorcowy RN-1, 1 kΩ, kl. 0,01 PL-P3-267-E6

- 0x01 graphic
- opornik dekadowy DR5b-16, PL-P3-337-E6-M

Lp

IP

Rr

RW

RN

ΔRr

EX

Δα

Δ EX

δS

δEX

S

mA

Ω

Ω

Ω

Ω

V

dz

mV

%

%

dz/V

1

1,2

2192

0

1000

1,6

1,2

10

1,92

0,16

1,3

5208

2

1

1,6

1,93

0,16

5181

3

10

1,7

2,04

0,17

4902

4

100

1,8

2,16

0,18

4630

5

1000

1,9

2,28

0,19

4386

6

10000

20,2

24,24

2,02

412

Przykładowe obliczenia:

EX = IP⋅RN = 1,2mA⋅1000Ω = 1,2V

ΔEX = IP⋅ΔRr = 1,2mA⋅1,6Ω= 1,92mV

S =0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

2. Pomiar metodą podstawienia ogniwa wzorcowego EN kompensatorem o stałym prądzie.

Schemat układu pomiarowego:

0x08 graphic

0x08 graphic

Spis przyrządów pomiarowych:

-- kompensator PL-P3-162-E6/

-- G- galwanometr ze wskazówką świetlną M17/6, magnetoelektryczny 7324-55, PL-P3-307-E6

-- 0x01 graphic
- opornik dekadowy DR6-16, WSInż-EM-43-3/948P

-- 0x01 graphic
- ogniwo badane (ogniwo Westona), WSInż-EM-43/3/69/M

-- 0x01 graphic
- ogniwo wzorcowe, kl.0,005 PL-P3-274—E6/

-- U- ogniwo 4,5 V

-- mikroamperomierz magnetoelektryczny- kl. 0,5 zakres 75 dz, PL-P3-46-E6

Przeprowadzone pomiary:

IP = 100 μA RN = 10174,9 Ω EN = 1,01859 V

EX = IP⋅RN = 100⋅10-6⋅10174,9 =1,01749 V

Δα = 10 dz

ΔRN = 1,2 Ω

ΔEX = IP⋅ΔRN = 100⋅10-6⋅1,2= 0,12 mV

0x01 graphic

0x01 graphic

3. Pomiar rezystancji woltomierza magnetoelektrycznego na zakresie 3V kompensatorem napięcia stałego metodą porównawczą.

0x08 graphic

Schemat układu pomiarowego:

Spis przyrządów pomiarowych:

-- 0x01 graphic
- opornik wzorcowy RN-1, 1 kΩ, kl. 0,01 PL-P3-267-E6

-- 0x01 graphic
- badany woltomierz magnetoelektryczny, zakres 3V, PL-P3-50-E6/

-- miliamperomierz magnetoelektryczny- zakres 3mA (60 działek), kl. 0,5 PL-P3-521-E6

-- U- akumulator

Przeprowadzone pomiary:

RN = 1000 Ω

IP = 100 μA

RWN = 6359,4 Ω

RVOLT = 6133,0 Ω

UX = IP⋅RVOLT = 0,61330 V

UN = IP⋅RWN = 0,63594 V

0x01 graphic

4. Wnioski.

Celem ćwiczenia było poznanie zastosowań i własności kompensatorów napięciowych prądu stałego.

W pierwszym punkcie ćwiczenia wyznaczaliśmy błąd czułości w zależności od wartości rezystancji wewnętrznej źródła. Na podstawie wykreślonej charakterystyki S=f(RW) możemy stwierdzamy, że czułość maleje wraz ze wzrostem RW, natomiast błąd czułości maleje wraz ze zmniejszaniem się tej rezystancji. Przy wyborze rezystora Rr należy kierować się możliwością uzyskania większej płynności regulacji.

W drugim punkcie ćwiczenia dokonaliśmy wzorcowania ogniwa EN. Mierzyliśmy SEM ogniwa korzystając z metody podstawienia. Błąd pomiaru napięcia jałowego ogniwa badanego jest równy klasie ogniwa wzorcowego. Z tego względu jest to metoda bardzo dokładna. Wyznaczony doświadczalnie błąd czułości jest bardzo mały co świadczy o dużej dokładności zastosowanej metody pomiaru.

W kolejnym punkcie za pomocą kompensatora napięcia stałego przy wykorzystaniu metody porównawczej mierzyliśmy rezystancję woltomierza magnetoelektrycznego na zakresie 3V. Pomiaru dokonywaliśmy mierząc raz spadek napięcia na rezystancji RX, drugi raz spadek napięcia na oporniku wzorcowym RN. Pomiar osiąga szczególnie wysoką dokładność przy jednakowych wartościach znamionowych RN i RX, dzięki kompensowaniu się błędów pomiaru napięć UX i UN. Konieczna jest jednak ścisła stałość prądu IP płynącego przez RN i RX w czasie pomiarów.

Na podstawie przeprowadzonego ćwiczenia i analizy uzyskanych pomiarów widać, że kompensatory pracujące przy stałym prądzie IP są najdokładniejszymi narzędziami pomiaru wielkości elektrycznych, które da się przetworzyć na napięcie. Błędy występujące przy pomiarach kompensatorami wynikają z niedokładności elementów współpracujących z kompensatorami tzn. z niestabilności napięcia EW, niestabilności źródła zasilania oraz błędów wnoszonych przez wskaźnik równowagi.

U

EX

Rr

RN

RW

mA

W

IP

G

W

do EX komp.

1

μA

Ip

U

EX

Rr

W

G

EW

Telep W

Galw.

Telep K

Szab

Kompensator

W

2

1

P

2

1

do EX komp.

U

RN

RX

mA

0x01 graphic

Rw [Ω]

2

EN

EX

P

1

2


Pobierz dokument
metmar.20.agh.imir.mechanika.i.budowa.maszyn.ii.doc
Rozmiar 104 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Metr 20 , AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
20', AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, lal
met 20, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
metmar 04, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologi
METmar9, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
metmar18, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
metmar, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
METmar9, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
LABMETS1, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
Metro ćw 4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog
LABMETS4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
KUK-METRO-7, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolo
met pro Oscyloskop, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia,
Mettad6, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
Metr Tad18, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog

więcej podobnych podstron