Obwody spzrężone, Elektrotechnika, SEM4, Teoria Pola Krawczyk, wnioski


LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI

POLITECHNIKA RADOMSKA im. Kazimierza Pułaskiego

TEMAT:

Badanie obwodów magnetycznie sprzężonych

PROWADZĄCY:

mgr inż. Z. Nowakowski

DATA:

25.03.1998

WYKONALI:

Pawłowski Sławomir

Kurek Wiesław

Szkudlarek Karol

OCENA:

GRUPA

25a

Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami wyznaczania indukcyjności wzajemnej i zastosowaniem metody eliminacji sprzężeń.

Przebieg ćwiczenia:

1) Wyznaczanie indukcyjności własnych cewek.

Uwagi

Nr

Pomiar

Obliczenia

R

f[Hz]

U[V]

I [A]

Z

X

L

bez rdz.

1

67,6

50

38,28

0,4

95,7

68,1

0,22

2

20

50

8,36

0,4

20,9

6,4

0,02

z rdz.

1

67,6

50

80,1

0,4

200

188,1

0,6

2

20

50

36,02

0,4

90,1

87,7

0,28

  1. Wyznaczanie współczynnika sprzężenia metodą pomiaru napięcia indukowanego.

Uwagi

Pomiar

Obliczenia

Δl

I1[A]

U2[V]

f[Hz]

M.[mH]

K

0

0,4

0,11

50

0,0009

0,0135

bez rez.

50

0,4

1,43

50

0,0114

0,165

100

0,4

3,4

50

0,0271

0,4

0

0,4

0,98

50

0,0078

0,019

z rdz.

50

0,4

22,5

50

0,1791

0,43

100

0,4

35,5

50

0,2822

0,688

3) Wyznaczanie współczynnika sprzężenia metodą szeregowego łączenia cewek.

Pomiary

Obliczenia

Sprzężenie

Rdzeń

Δl

dodatnie

ujemne

M

K

U

I

U

I

[%]

[V]

[A]

[V]

[A]

[H]

[-]

nie

0

51

0.4

49

0.4

0,011

0,126

nie

50

53

0.4

48

0.4

0,028

0,320

nie

100

55

0.4

46

0.4

0,051

0,582

tak

0

98

0.4

77

0.4

0,094

0,216

tak

50

131

0.4

64

0.4

0,296

0,666

tak

100

149

0.4

52

0.4

0,434

0,976

4) Badanie układu cewek sprzężonych magnetycznie połączonych równolegle.

Pomiary

Obliczenia

Sprzężenie

Rdzeń

U

I

I1

I2

I

I1

I2

[V]

[mA]

[mA]

[mA]

[mA]

[mA]

[mA]

dodatnie

nie

8.5

0.47

0.09

0.4

627

124

540

dodatnie

tak

8.64

0.5

0.10

0.4

471

107

364

ujemne

nie

36.0

0.38

0.06

0.4

688

132

559

ujemne

tak

14.0

0.65

0.26

0.4

444

164

280

Obliczenia:

Obliczenia przeprowadzono metodą eliminacji sprzężeń dla maksymalnego stopnia sprzężenia.

Rdzeń

R1

R2

X1

X2

MŚR

XM

---

[Ω]

[Ω]

[Ω]

[Ω]

[H]

[Ω]

nie

66,9

20

78

9,7

0,0395

12,4

tak

66,9

20

210

93

0,36

113

gdzie dla sprzężenia: bez rdzenia z rdzeniem

(+) Z1=R1+j(X1-XM) Z1=66,9+j65,6 [Ω] Z1=66,9-j35 [Ω]

(+) Z2=R2+j(X2-XM) Z2=20-j2,7[Ω] Z2=20-j20 [Ω]

(+) Z3=jXM Z3=j12,4 [Ω] Z3=j113 [Ω]

(-) Z1=R1+j(X1+XM) Z1=66,9+j90,4 [Ω] Z1=66,9+j323 [Ω]

(-) Z2=R2+j(X2+XM) Z2=20+j22,1 [Ω] Z2=20+j206 [Ω]

(-) Z3=(- jXM) Z3=-j12,4 [Ω] Z3=-j113 [Ω]

Sprzężenie

Rdzeń

I

I1

I2

---

---

[mA]

[mA]

[mA]

dodatnie

nie

627⋅e-j23,68°

124⋅e-j65,64°

540⋅e-j14,79°

dodatnie

tak

471⋅e-j80,56°

107⋅e-j80,94°

364⋅e-j80,45°

ujemne

nie

688⋅e-j10,72°

132⋅e-j23,32°

559⋅e-j7,75°

ujemne

tak

444⋅e-j64,95°

164⋅e-j59,93°

280⋅e-j67,89°

Wnioski:

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z różnymi metodami wyznaczania indukcyjności wzajemnej cewek, współczynnika sprzężenia oraz zastosowaniem i sprawdzeniem metody eliminacji sprzężeń.

Podczas pomiarów indukcyjności wzajemnej zauważyliśmy dość duże różnice w rezultatach obu metod. Jest to szczególnie widoczne dla cewek z rdzeniem. Jest to zapewne spowodowane nieliniowością charakterystyki napięciowo - prądowej cewki z rdzeniem ferromagnetycznym (dławika). Nieliniowość dławika wynika z nieliniowości przenikalności magnetycznej rdzenia ferromagnetycznego w funkcji natężenia pola magnetycznego. Ze wzrostem natężenia, czyli ze zwiększaniem się prądu magnesującego w uzwojeniu, przenikalność rdzenia ferromagnetycznego maleje i maleje w związku z tym indukcyjność cewki. Ze wzrostem prądu maleje więc impedancja dławika. Tak więc pomiar indukcyjności cewek z rdzeniem oraz ich impedancji (reaktancji) wiąże się z dużym błędem powielanym w kolejnych punktach ćwiczenia.

Celowość stosowania analitycznej metody eliminacji sprzężeń potwierdziła się pomimo występowania stosunkowo dużych różnic w porównaniu z rezultatami pomiarów.

3

5Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Badanie transformatora 1 fazowego p, Elektrotechnika, SEM4, Teoria Pola Krawczyk, wnioski
FERRO1, Elektrotechnika, SEM4, Teoria Pola Krawczyk, wnioski
Obwody magnetycznie sprzężone p, Elektrotechnika, SEM4, Teoria Pola Krawczyk
Obwody magnetycznie sprzężone p, Elektrotechnika, SEM4, Teoria Pola Krawczyk
Stany nieustalone t, Elektrotechnika, SEM4, Teoria Pola Krawczyk
Stany nieustalone p, Elektrotechnika, SEM4, Teoria Pola Krawczyk
Cwiczenia opis, Elektrotechnika, SEM4, Teoria Pola Krawczyk
Obwody magnetycznie sprzężone t(1), Elektrotechnika, SEM4, Teoria obw.Krawczyk
zadania na poprawę, Elektrotechnika, SEM4, Teoria Pola Serafin
sciaga ze wszystkiego TP, Elektrotechnika, Rok 2, Teoria Pola Ryszard
Ściąga podzielona na zestawy (2), Elektrotechnika, Rok 2, Teoria Pola Ryszard
7 modelowanie pól płaskich na papierze elektroprzewodzącym(1), Elektrotechnika, Rok 2, Teoria Pola R
Cw2 mostek thomsona, Elektrotechnika, SEM4, Metrologia Krawczyk
Cw1 pom mocy, Elektrotechnika, SEM4, Metrologia Krawczyk
FiA lab wzory, Teoria pola elektromagnetycznego, Teoria pola elektromagnetycznego
Ćwiczenie 1 - Brudnopis, Politechnika Poznańska, Elektrotechnika, Teoria pola elektromagnetycznego,

więcej podobnych podstron