Wykład Icz.2, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady

Pobierz dokument
wyklad.icz.2.is.tokarzewski.27.06.2016.vi.semestr.doc
Rozmiar 127 KB

Wykład I/ C/mg

Tlenki azotu - NOx cz. II

0x01 graphic

Spalanie dwustrefowe systemem OFA

Spalanie według systemu OFA można rozszerzyć wprowadzając dodatkowy poziom palników z powietrzem dodatkowym tzw. poziom dopalający zasilany gazem ziemnym co pokazano poniżej:

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

Spalanie dwustrefowe z dodatkowym poziomem palników gazowych

Metoda 4. Recyrkulacja spalin. Zawracając spaliny z za kotła o temp. ok. 400oC i tłocząc je wentylatorem do komory spalania obniża się temperaturę jądra płomienia w wyniku ograniczenia zawartości O2. Sposób ten ogranicza jednocześnie moc cieplną kotła. Przy recyrkulacji 20 - 25% spalin zmniejsza się emisję NOx o 10 -20%.

Metoda 5. Obniżając wartość λ - głownie przy spalaniu gazu i olejów ogranicza się NOx o ok. 10 - 20%. W tym przypadku może następować zjawisko niezupełnego spalania czyli wzrost zawartości CO w spalinach.

0x08 graphic

Stosuje się często układy kombinowane w których poziom redukcji NOx wynosi 40 do 50%

W kotłach rusztowych - ciepłowniczych przy temp. paleniska 1400oC powstają głównie paliwowe NOx. W tych kotłach stosuje się przeważnie recyrkulacje spalin wprowadzając je bezpośrednio nad ruszt w miejsce powietrza wtórnego co pokazano na kolejnych rys.

0x01 graphic

Recyrkulacja spalin w kotłach rusztowych

Metody wtórne. Metody te redukują NOx w spalinach za kotłem.

Metoda redukcyjna katalityczna. Metoda japońska stosowana często w Niemczech polega na redukcji tlenków azotu za pomocą amoniaku (NH3 ) w obecności katalizatora płytowego wykonanego z stali stopowej pokrytej tlenkami tytanu (TiO2) , wanadu ( V2O5 ) wolframu (WO3 ) czy molibdenu (MoO3 ). W wyniku poniższych reakcji powstaje azot i woda:

4NO +4NH3+O2 → 4N2 +6H2O; 2NO2 +4NH3 + O2 → 3N2 + 6H2O ,

6NO2 +8NH3→7N2+12H2 O

Katalizator może pracować warunkach wysokiego zapylenia a więc przed instalacją odpylania spalin. Schemat instalacji pokazano poniżej. Oznaczenia: 1 zdmuchiwacz zanieczyszczeń, 2 katalizator, 3 wtrysk amoniaku, 4 cysterna NH3 , 5 zbiornik NH3, 6 parownik, 7 zawór regulacyjny, 8 mieszalnik , 9 dmuchawa.

0x01 graphic

Instalacja selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu

Metoda SHL ( Saarberg -Hőlter - Lurgi ) metoda ta polega płukaniu w absorberze spalin roztworem mleczka wapiennego, ługu sodowego i chelaty ( trwałych związków żelaza ). W mokrym absorberze NOx reagują z żelazem SO2 z ługiem sodowym dając siarczyn sodu (Na2SO3 ), Związek tlenku azotu z żelazem reagując z siarczynem sodu daje żelazo, azot i siarczan sodu. Z kolei siarczyny i siarczany sodu z mleczkiem wapiennym dają gips (CaSO3 ) i ług sodowy. Produktami końcowymi jest więc gips i NaOH. Spaliny po uzdatnieniu są podgrzewane i odprowadzane do komina lub bez podgrzewania do chłodni kominowej. Schemat instalacji pokazano poniżej.

0x01 graphic

Oznaczenia : 1- kocioł, 2- elektrofiltr, 3 - wentylator wyciągowy, 4 - podgrzewacz spalin, 5 komin, 6- chłodnia kominowa, 7 - przygotowanie roztworu absorpcyjnego i odwodnienia gipsu.

0x08 graphic
Znanych jest kilkadziesiąt technologii wtórnej redukcji NOx podano jedynie rozwiązania przykładowe. Często łączy się procesy odsiarczania i odazotowania spalin w jednych instalacjach.

1

1

Gaz ziemny

Gaz ziemny

Pył węglowy

Pył węglowy

0x01 graphic


Pobierz dokument
wyklad.icz.2.is.tokarzewski.27.06.2016.vi.semestr.doc
Rozmiar 127 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Nieścior, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wyklad IV fluid, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Rysunek1, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wyklad Va Turbiny Gazowe, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródł
Wykład1c, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wykład 3C, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Vb Turbiny Gazowe materiały, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zr
Konflikt2, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Dylematy, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Rysunek2, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wykład VIa Turbiny Gazowe konstrukcje, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, W
Pogorzelski, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wykład 1B Definicje i pojęcia podstawowe, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła
Wyklad I NOx. czI, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykła
Wykład IX EJ, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wykład III cz I kotły, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła w
Sciągi na egzamin, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Podstawy Automatyki Procesów, WYKŁAD
Automaty pytania (1), IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Podstawy Automatyki Procesów, WYK

więcej podobnych podstron