Protokół 4, SPRAWOZDANIA czyjeś


Protokół do ćwiczenia nr 4.

Skład grupy: Data wykonania:

Grzegorz Sztorc 13.03.2000

Jarosław Ambryszewski

Temat ćwiczenia: Stabilizacja napięcia.

  1. Wyznaczanie charakterystyki statycznej (napięciowo-prądowej) diody Zenera.

Pomiar przeprowadza się w układzie jak na rysunku 1.

0x01 graphic

Rys 1. Schemat do wyznaczania charakterystyki statycznej diody Zenera.

Typ diody:

UZ= IZ= Pmax=

U1

U2

I

[V]

[V]

[mA]

2.Wyznaczanie charakterystyki stabilizacji.

Pomiar przeprowadza się w układzie jak na rysunku 2.

0x01 graphic

Rys 2. Schemat do wyznaczania charakterystyki stabilizacyjnej.

R2=

R2=

R2=

U1

U2

I1

I2

I3

U1

U2

I1

I2

I3

U1

U2

I1

I2

I3

V

V

mA

mA

mA

V

V

mA

mA

mA

V

V

mA

mA

mA

  1. Wyznaczanie charakterystyki obciążenia .

Pomiar przeprowadza się w układzie jak na rysunku 2.

U1=

U1=

U2

I1

I2

I3

U2

I1

I2

I3

V

mA

mA

mA

V

mA

mA

mA

4.Badanie stabilizatora tranzystorowego prądu stałego.

4.1.Charakterystyka stabilizacji UWY=f(UWE) przy prądzie obciążenia Io=const.

Pomiar przeprowadza się w układzie jak na rysunku 3.

0x01 graphic

Rys 3. Schemat pomiarowy do badania stabilizatora tranzystorowego, przy użyciu woltomierza cyfrowego do pomiaru napięcia wyjściowego.

I0=

I0=

I0=mA

ΔUwe

Uwe

ΔUwy

Uwy

Su

ΔUwe

Uwe

ΔUwy

Uwy

Su

ΔUwe

Uwe

ΔUwy

Uwy

Su

V

V

V

V

-

V

V

V

V

-

V

V

V

V

-

4.2. Charakterystyka obciążeniowa (zewnętrzna).

Pomiar przeprowadza się w układzie jak na rysunku 3.

I0

Uwy

ΔUwy

I0

Uwy

ΔUwy

mA

V

V

mA

V

V

4.3. Charakterystyka zasilacza bez stabilizatora (zewnętrzna).

Pomiar przeprowadza się w układzie jak na rysunku 3.

I0

Uwy

ΔUwy

I0

Uwy

ΔUwy

mA

V

V

mA

V

VWyszukiwarka

Podobne podstrony:
protokol(8), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(3), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(4), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(6), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(7), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(9), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(5), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol, SPRAWOZDANIA czyjeś
Lab Elektroniki - 4 PROTOKÓŁ, SPRAWOZDANIA czyjeś
Elektrotechnika ćwiczenie 6 - protokół, SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(2), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(11), SPRAWOZDANIA czyjeś
Miernictwo 10 Protokół Mrozek, SPRAWOZDANIA czyjeś
protokół-03, SPRAWOZDANIA czyjeś
silnik trójfazowy zwarty protokół pomiarów, SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(10), SPRAWOZDANIA czyjeś
pomoc2cd(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
Budowa kontenera C, SPRAWOZDANIA czyjeś

więcej podobnych podstron