Konkurs informatyczny dla uczniow gimnazjum, NAUKA, Informatyka


0x08 graphic
0x08 graphic
Kod ucznia

Data urodzenia

Czas pracy: 60 minut

KONKURS INFORMATYCZNY

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

ROK SZKOLNY 2005/2006

ETAP REJONOWY


 1. Sprawdź, czy otrzymałeś kompletny i czytelny test. Ewentualne braki zgłoś komisji.

 2. Na pierwszej stronie wpisz swój kod.

 3. W zadaniach testowych zaznacz prawidłową odpowiedź poprzez otoczenie kółkiem, a następnie przenieś odpowiedź do tabeli.

 4. Jeżeli się pomylisz, przekreśl błędną odpowiedź i zaznacz ponownie prawidłową. Pamiętaj, że możesz dokonywać poprawek tylko 1 raz w jednym pytaniu.

 5. Odpowiedzi w zadaniach otwartych wpisuj czytelnie w wyznaczonych miejscach.

 6. Przy każdym zadaniu została podana liczba punktów możliwych do zdobycia. Za błędną odpowiedź nie odejmuje się punktów.

0x08 graphic


TEST WYBORU - 25 punktów

Pytanie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Odpowiedź

Pytanie

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Odpowiedź

Pytanie 1. IEEE 1394 oznacza to samo co:

a) USB

b) UART

c) SCSI

d) FireWire

Pytanie 2. Magistrala AGP jest to:

a) szybka 32-bitowa magistrala danych pracująca z maksymalną częstotliwością 132 MB/s

b) magistrala danych do szybkiego przesyłania danych w grafice 3D, z prędkością 533 MB/s

c) magistrala danych pozwalająca na przesłanie jednocześnie 16 bitów

d) magistrala danych umożliwiająca podłączenie do 10 urządzeń

Pytanie 3. Bluetooth używa do komunikacji

a) skrętki komputerowej kategorii 5

b) pasma podczerwieni (IR)

c) światłowodu

d) fal radiowych

Pytanie 4. APACHE jest serwerem:

a) www

b) poczty

c) ftp

d) domeny

Pytanie 5. Polecenie „ping”:

a) sprawdza pocztę elektroniczną

b) nie ma takiego polecenia

c) dostarcza informacji o czasie odpowiedzi wybranego komputera

d) powoduje zmianę adresu IP

Pytanie 6. Informacje w pamięci operacyjnej komputera przechowywane są w postaci:

a) zbioru wartości liczbowych

b) zbioru znaków

c) zbioru dyskowego

d) zbioru z rozszerzeniem .exe

Pytanie 7. Aplikacje użytkowe są w systemie Windows standardowo instalowane w katalogu:

a) c:\program files

b) c:\my documents

c) a:\program files

d) c:\aplication files

Pytanie 8. Mapa odsyłaczy w języku HTML to:

a) plan strony internetowej

b) odległość obrazu od tekstu na stronie

c) tło tabeli w html

d) obrazy z hiperłączami do wielu miejsc

Pytanie 9. Grafika wektorowa jest to:

a) generowanie obrazu za pomocą punktów (pikseli)

b) generowanie obrazu na podstawie jego matematycznego opisu

c) generowanie obrazu na podstawie ilości użytych kolorów

d) generowanie obrazu z wykorzystaniem gotowych struktur

Pytanie 10. Emulator jest to:

a) oprogramowanie niezbędne do uruchomienia gry komputerowej

b) oprogramowanie, bez którego nie uruchomimy systemu operacyjnego DOS

c) oprogramowanie, które zmienia właściwości komputera tak, że ten zachowuje się jak komputer innego typu

d) oprogramowanie niezbędne do prawidłowej pracy telefonów komórkowych najnowszej generacji

Pytanie 11. Znacznikiem odpowiedzialnym za tekst w indeksie górnym w HTMLu jest:

a) <b>

b) <sup>

c) <blink>

d) <i>

Pytanie 12. Program Power Point posiada możliwość zapisu pliku w różnych formatach. W jakim formacie należy zapisać plik, aby do jego odtworzenia nie trzeba było instalować programu Power Point?:

a) htm

b) ppt

c) pps

d) divX

Pytanie 13. MBR jest to:

a) program służący do komunikacji w internecie

b)jeden z protokołów przesyłania poczty

c) niewielkich rozmiarów program zapisany w pierwszym sektorze na dysku twardym, uruchamiany przy starcie komputera

d)największa internetowa baza danych poświęcona albumom CD

Pytanie 14. Chipset jest to:

a) zapamiętany przez program ciąg poleceń

b) rozbudowana wersja protokołu http do bezpiecznej transmisji danych

c) element graficzny na stronie www

d) układ lub zestaw układów kontrolujący działanie podzespołu

Pytanie 15. Skrót klawiaturowy w ALT+ = (znak równości) w Excelu pozwala:

1) rozpocząć formułę

b) wstawić formułę autosumowania

c) zsumować cały skoroszyt

d) nic nie oznacza

Pytanie 16. Pierwszy mikroprocesor został skonstruowany w roku:

a) 1961

b) 1981

c) 1971

d) 1991

Pytanie 17. Która z funkcji matematycznych programu Excel konwertuje radiany na stopnie?

a) STOPNIE

b) RADIANY

c) KĄTY

d) żadna

Pytanie 18. Określenie kwerenda dotyczy:

a) programów graficznych

b) edytorów tekstu

c) prezentacji multimedialnych

d) baz danych

Pytanie 19. Wypunktowywanie w języku HTML umożliwia znacznik:

a) <IMG>

b) <BR>

c) <LI>

d) <SRC>

Pytanie 20. Benchmark to:

a) rodzaj kodeka

b) określenie używane dla programów użytkowych, które mierzą szybkość pracy podzespołów komputerowych

c) rodzaj interface graficznego

d) określenie używane dla programów użytkowych mierzących transfer w sieciach WAN

Pytanie 21. W której formule zastosowano adresowanie mieszane?

a) =D3-C$3

b) =D3-$C$3

c) =D3-C3

d) =$D$3-$C$3

Pytanie 22. Intranet jest to:

a) rozległa sieć komputerowa

b) pierwotna nazwa sieci globalnej Internet

c) wewnętrzna sieć komputerowa

d) sieć internetowa działająca na obszarze Unii Europejskiej

Pytanie 23. Kombinacja klawiszy CTRL+ E w edytorze tekstu WORD oznacza:

a) ukrycie zaznaczonego obiektu

b) przywrócenie standardowych ustawień akapitu

c) tworzenie indeksu górnego

d) wyśrodkowanie tekstu

Pytanie 24. Oprogramowanie OCR służy do:

a) sprawdzania pisowni w dokumentach

b) rozpoznawania pisma z plików graficznych

c) kompresji plików graficznych

d) wczytywania do komputera materiałów umieszczonych w skanerze

Pytanie 25. Plug-in jest to:

a) niewielki program uzupełniający możliwości większego programu

b) rodzaj tymczasowej sieci tworzonej przez komputery, na których zainstalowano ten sam program

c) zdefiniowany przez autora programu sposób komunikowania się użytkownika z tym programem

d) pasek znajdujący się zwykle w dolnej części ekranu

ZADANIA OTWARTE - 15 punktów

Pan Jan Komputerowicz postanowił opracować notatkę poświęconą wykorzystaniu programów użytkowych. Niestety nie znał wszystkich pojęć i definicji, zostawił więc puste miejsca w tekście. Twoim zadaniem jako uczestnika konkursu informatycznego jest uzupełnienie brakujących miejsc w tekście poniżej.

O edytorze tekstu:

Aby w edytorze tekstów zapobiec pozostawaniu na końcach wierszy wyrazów jednoliterowych (w, o, z, i, u) należy „wiązać” je z wyrazem po nich następującym poprzez naciśnięcie na klawiaturze kombinacji klawiszy.....................................................................

Sekwencję taką nazywamy....................................... spacją.

Aby w edytorze tekstów przejść do nowego wiersza, lecz pozostać w tym samym akapicie należy nacisnąć na klawiaturze kombinację klawiszy.............................................................

Funkcja poprawiająca „w locie” błędy popełniane przez użytkownika przy wpisywaniu tekstu to..........................................................

Etap przygotowania dokumentu, polegający na zmianie jego WYGLĄDU to...........................

Błędy podkreślane przez edytor kolorem zielonym to błędy......................................................

O arkuszu kalkulacyjnym:

Elementarna „cegiełka” arkusza kalkulacyjnego, podstawowy element, do którego możesz wpisać np. liczbę lub tekst to..........................

Zbiór wszystkich cegiełek arkusza tworzy bloki pionowe i poziome, czyli......................... i................................

Arkusz kalkulacyjny potrafi sam przeliczać adresy, do których odwołuje się dana formuła, jeśli np. kopiujesz ją w inne miejsce arkusza. Sposób adresowania umożliwiający takie przeliczanie to adresowanie...............................…, jeśli efekt dostosowywania się adresu zostanie zablokowany mamy wtedy do czynienia z adresowaniem…………………………….

Skrót klawiaturowy CTRL+HOME pozwala użytkownikowi arkusza kalkulacyjnego Excel na……………………………………………………………..

O sieciach komputerowych:

Sieci komputerowe ze względu na ich rozmiary i rodzaje połączeń między komputerami można podzielić na:…………….......... ,…………………………… i…………………………. Model sieci, w którym wyróżniony jest jeden komputer o największej mocy obliczeniowej, który świadczy usługi pozostałym komputerom w sieci nazywany jest………………………………….

Komputery mogą porozumiewać się między sobą w sieci dzięki specjalnemu „językowi” który nazywa się……………………………….. Osoba, która ma prawo zakładać konta innym użytkownikom tak, aby mogli korzystać z zasobów sieci to……………………………………. Innym rodzajem sieci, w których komputery połączone są równolegle jest……………………. Jednostką określającą przepustowość sieci jest………………………………………………….

Tłumaczenie pojęć:

Chcąc pomóc Panu Andrzejowi Schematowi w profesjonalnym przygotowaniu notatki spróbuj rozszyfrować następujące skróty pochodzące z języka angielskiego:

  1. BIOS………………………………………………………………………………...

  2. USB………………………………………………………………………………….

  3. AGP…………………………………………………………………………………

  4. P2P………………………………………………………………………………….

  5. AMD………………………………………………………………………………..

IV CIESZYŃSKI POWIATOWY KONKURS INFORMATYCZNY

„ALGORYTMY-INTERNET-MULTIMEDIA”

Zadania eliminacji rejonowych rok szkolny 2005/2006

Uzyskane punkty

Zadanie

Punkty

Otwarte

Test

SUMAWyszukiwarka

Podobne podstrony:
scenariusz konkursu czytelniczego dla uczniow gimnazjum pt basniopisarze 1242802083, Dokumenty, Dok
Program merytoryczny Konkursu historycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2008
KONKURS MATEMATYCZNY W LUBELSKIM DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2011, Konspekty szkolne i zad
I Rejonowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas I gimnazjów gminy Świnoujście1, matematyka, klasa 1
Konkurs wiedzy o bibliotece dla uczniów gimnazjum 2
Szkolny konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii dla uczniów gimnazjum
starożytne cywilizacje 4, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy I, dla klasy I C sprawdz
nieznany żołnierz B, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III
Scenariusz imprezy rekreacyjne dla uczniów gimnazjum im
Konkurs matematyczny dla uczniów kl. III szkoły podstawowej, Dokumenty szkolne, zarembinka
Impuls Wychowawczy Program Autorski Dla Uczniow Gimnazjum Klasa Humanistyczna
starożytne cywilizacje 3, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy I, dla klasy I C sprawdz
starożytne cywilizacje 2, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy I, dla klasy I C sprawdz
piłsudski2, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III
materiały na sprawdzian II wojna, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III
SCENARIUSZ DROGI KRZYŻOWEJ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I LICEUM
impuls wychowawczy program autorski dla uczniow gimnazjum klasa humanistyczna

więcej podobnych podstron