pytania z kolosów, FARMAKOTERAPIA


UKŁAD RUCHU - RZS…

Pytania z wersji A :

1. Kiedy wzrasta ryzyko powstawania jałowej martwicy stawów po stos GKS?

a) po 60 r.ż.

b) przy stos niskich dawek dłużej niż 30 dni

c) przy zażywaniu alko

d) ...

2. Jakich dział niepoż nie pow adalimumab?

prawidł odp - zwłóknienia wątroby

3. Najbardziej niszczy bł śluz żołądka?

odp - piroksykam i indometacyna

4. Kiedy nie stosować sulfasalazyny?

w porfirii

5. Paracetamol co robi?

hamuje syntezę PG w OUN

6. Jak wyprzeć leflunomid?

ok - cholesteraminą

inne odp - węgiel leczniczy, ...

7. Które leki podwyższają poziom cyklosporyny w osoczu?

doksycyklina i metoklopramid

8. Char obj zwyrodnienia stawów

ból i ograniczenie ruchowe jakoś tak

9. Dział npoż chlorochiny:

uszkodzenie wzroku

Wersja C

1. Charakterystyczne dla choroby zwyrodnieniowej stawów jest;

A) wystepowanie guzków Bechterewa w chorobie zwyrodnieniowej stawów rąk

B) występowanie stanów podgoraczkowych)

C)

D)

E) symetryczne zmiany w stawach

Odpowiedź A

2. paracetamolu działanie przeciwbólowe wiąże się:

Z zahamowaniem w ośrodkowym układzie nerwowym syntezy prostaglandyn (Były odpowiedzi: z ośrodkowym zahamowaniem syntezy interleukin, obwodowym prostaglandyn, obwodowym interleukin

3. Gonartroza: charakteryzuje się bólem w stawie kolanowym podczas schodzenia ze schodów.

4. Adalimumab- błedne działanie niepożądane: zwłóknienie wątroby (inne odp. Uaktywnienie gruxlixcy, brodawczak skóry, bóle i zawroty głowy)

5. Wskazać nieprawidłowa interakcje: ibuprofen zmniejsza toksyczność baklofenu (inne odpowiedzi to np. kwas acetylosalicylowy zmniejsza o 80 % stężenie piroksykamu)

6. Co zwiększa steżenie cyklosporyny- doksycyklina i metoklopramid (była też odp. Amiodaron i jakaś statyna, i Iinne w których była min fenytoina, fenobarbital, karbamazepina)

7. przeciwwskazanie sulfasalazyny: porfiria (były też odp. Że np. choroba Leśniewskiego Cohna, niedobór jakiegoś enzymu itd.)

8. leflunomid można wypłukać ;cholestyraminą

9. Najmniej szkodliwe na układ

pokarmowy NLpZ: nabumeton i ibuprofen

jeżeli chodzi o zdania prawidłowe i fałszywe to dużo zdań dotyczyło aspiryny,

było coś o o aspirynie i baklofenie... czy na siebie wpływają i jak?

pyt: które są najmniej toksyczne? ibuprofren i nabumeton

w grupie A było pyt. o działania niepożądane chlorochiny a w B było podobno tak samo sformułowane pytanie tylko o dz. niep. Kolchicyny. A reszta pytań była raczej taka sama tylko w innej kolejności i odpowiedzi były odrobinę inne

pamiętam jeszcze (wersja D)

- infliksimab - chimeryzowane p/ciało monoklonalne przeciw TNF alfa

- działanie niepożadane soli złota - nefropatia błoniasta z białkomoczem

- pytanie o działania niepożądane leflunomidu:

a) ciężkie uszkodzenie wątroby przy stosowaniu razem z cimetydyną

b)

c) łysienie i coś tam

d)

e) prawidłowe są A i C

-pytanie o paracetamol - wybierz zdanie prawidłowe:

a) ma dział p/gorączkowe i p/zapalne

b) jest wskazane w niewydolności nerek

c)

d)

e)

1. objawy dny:

a)gzuki-źle

b)stany gorączkowe-żle

c)niewielki ból i zaczerwienienie-źle

d)powikłaniem tej choroby jest niewydolnośc nerek-najprawdopodobniej

dobrze

2.działanie niepożadane penicylaminy

-metaliczny smak w ustach

3.działania niepożadane cyklosporyny:

-hirsutyzm,przerost dziąseł

4.działania niepożadane aurotiojabłczan sodu

-erytrodermia z gorączką

5.co to jest adalimumab

-rekombinowane p/ciało monoklonalne

6.najbardziej toksyczne na błony sluzowe

-indometacyna piroksykam

7.coś o leczeniu hiperurykemii

a)kiedy kwas moczowy jest powyżej 7mg%

b)uszkodzone nerki

c)coś w 1 dobie

d)coś w drugiej dobie

e)żadna z powyzszych

8.w napadzie dny co sie stosuje- kolchicyna

9.interakcje paracetamolu,które sa nieprawdziwe:

a)jakaś z probenecydem

b)coś z famotydyną

c)coś o uszkodzeniu wątroby razem z dziurawcem

d)tu było cos jeszcze

e)i tu były że A i C jest nieprawdziwe (chyba)

10.sulfasalazyna wybrać zdanie nieprawdziwe:

a)wywołuje napad porfirii

b)żółtozielone zabarwienie wydzielin

c)że stęzenie w osoczu jest takie same jak w czymś innym ale nie

pamietam czym

d)wywołuje łysienie

11.znowu cos o sulfasalazynie i trzeba było zaznaczyć,ze zabarwia skórę

12. wybierz zdanie prawdziwe:

a)anakinnra z etanercept nasila neutropenie

b)adalimumab zwieksza stężenie z metotreksatem

c)t 0,5 wynosi 8-12 dni dla infiliksimabu

13.wybierz zdanie nieprawdziwe:

a)allopurinol zwieksza stężenie teofiliny-prawda

b)ASA zmniejsza stezenie o 80% piroksykamu-prawda

c)ibuprofen zieksza toksyczność baklofenu-prawda

d)indometacyna zwiększa siłę działania aminoglikozydów-prawda

e)ostatnia odp jest nieprawidłowa.

14.potem też cos wybrac i trzeba było wybrac,że:

doksycyklina i metoklopramid zwieksza stęzenie cyklosporyny

WERSJA Y

1. Najbardziej agresywne dla bł. śluzowej żołądka są:

a)ASA, diklofenak

b) indomatacyna, paracetamol

c)piroksykam, ketoprofen

d) nabumeton, celekoksib

2. Objawy choroby zwyrodnieniowej stawów- ból i unieruchomienie stawów

3. Dział. Niepożądane cyklosporyny- hirsutyzm i przerost dziąseł

4. Dział. Niepożądane soli złota- nefropatia i białkomocz

5. GKS w chorobie zwyrodnieniowej stawów - dostawowo (jednorazowo?) aby zmniejszyć ból gdy NLPZ nie pomagają

6. Infliksimab- chimeryzowane p/ciało monoklonalne przeciw TNFα

7. Zdanie prawidłowe dla sulfasalazyny- zabarwienie skóry i moczu na żółto-pomarańczowy kolor.

8.Do przerwania napadu dny moczanowej- kolchicyna

9.Zdanie prawidłowe dla paracetamolu- stosowane z dziurawcem działa hepatotoksycznie

10. Dział. Niepożądane leflunomidu- łysienie

BIEGUNKA

2. Leczenie lambliozy przy nawrotach ( 3x metronidazol 750mg)

3. Co najcześciej wywołuje biegunke podróżnych? ETEC

4. Ryfaksymina - zaznaczyc zdanie błędne o niej

5. Difenoksylat - zaznaczyc zdania prawdziwe

Difenoksylat - zdanie prawidłowe - odpowiedz E - może powodować uzależnienie typu

morfinowego i nasila działanie depresyjne na OUN innych leków

6. Loperamid - wskaż zdanie błędne (w jednej grupie że powoduje slinotok, a w drugiej że łąćzy sie z receptorami muskarynowymi)

7. płyn nawadniający ORS - w jakiej ilości poszczególne składniki płynu

8. metronidazol - nasila działanie fenytoiny

9. Siemię lniane - gdzie stosujemy? (przy uszkodzeniu błony sluzowej przez salicylany, przy oparzeniach typu 1 i 2, w biegunce)

10. Wskaż zdanie nieprawdziwe - bisakodyl osłabia działanie leków p/arytmicznych bo obniża stężenie potasu - czy jakoś tak

bisakodyl osłabia działanie glikozydów (to fałsz, bo nasila ich działanie, ale trzeba było zaznaczyc zdanie błędne)

wersja C

1. nieprawidłowe działanie niepożądane metronidazolu

a) ciemne zabarwienie moczu

b) nagłe blednięcie skóry

c) wzrost aktywności aminotransferaz

d) coś z neuropatia, zaburzeniami czucia itp.

2. nieprawidłowe zdanie o mesalazynie

a) nasila działanie pochodnych sulfonylomocznika

b) powoduje zaburzenia wytwarzania plemników (nie pamiętam jak dokładnie to brzmiało)

c) zmniejsza/nasila działanie spironolaktonu

d) może powodować zapalenie osierdzia

e) nieprawidłowe a i c

3. objawy przedawkowania difenoksylatu:

a) hipotermia

b) bradykardia

c) pobudzenie

d) depresja oddechowa

e) wszystkie są prawidłowe

4. ile trwa biegunka ostra: 10-14 dni

5. podczas stosowania furazolidonu nie można spożywać pokarmów:

a) wysokobiałkowych

b) wysokotłuszczowych

c) bogatych w serotoninę

d) bogatych w tyraminę

6. leczenie opornej lambliozy: metronidazol + kwinakryna

7. zdanie nieprawdziwe o loperamidzie:

a) odtrutke stanowi dromperidon

b) łączy się z receptorami opioidowymi w oun

c) powoduje ślinotok

d) nie wpływa na szybkość pasażu w jelitach

e) wszystkie są nieprawidłowe

8. węglem aktywnym możemy leczyć zatrucie:

a) karbamazepiną

b) dapsonem

c) fenobarbitalem

d) chininą

e) wszystkie prawidłowe

9. zaznacz zdanie prawdziwe:

a) bisakodyl osłabia działanie glikozydów poprzez powodowanie hipokaliemii

b) alax można stosować z diuretykami tiazydowymi

c) laktuloza powoduje zasadowy odczyn w jelitach i powoduje wzrost wchłaniania NH3

d) przewlekłe stosownie parafiny powoduje zwłóknienie węzłów chłonnych

10. najczęstszą przyczyną biegunek jest: rotawirus A

wersja D

1. węgiel aktywny adsorbuje:

a)chinina

b) amoksycylina

c)paracetamol

d) wszystkie

2. podczas stosowania furazolidonu nie można jeść:

ser żółty i czekolada

3. Działania niepożądane difenoksylatu:

a) częstoskurcz

b) blednięcie skóry

c) hipotermia

d) niewydolność nerek

5. Działanie niepożądane: ciemne zabarwienie moczu

6. kwas 5-aminosalicylowy wskaż zdanie prawdziwe:

a) nasila działanie sylfonylomocznika

b) zmniejsza działanie sulfinpirazonu

c) coś o jajnikach...

6. wybrać nieprawdziwe działanie niepożądane loperamidu:

a) ślinotok

b) nie wpływa na na pasaż w jelicie grubym...

a reszta jak w wersji C

UKL ODDECHOWY

1. Bromheksyna jakie ma działanie niepożadane:

zawroty głowy,

nadmierne łzawienie,

cos z cisnieniem,

wzrost kreatyniny

2. Niekardiogenny obrzęk płuc wywołuje:

furosemid

?

? (wśród tych ? była poprawna odpowiedz :) chodziło chyba o amfoterycynę).

sulfosalazyna

penicylamina

3 Anafilaksję IgE zalezna powoduje:

cefalosporyny (chyba to)

morfina ?

4. Kaszel podostry to taki co trwa 3-8 tygodni

5. Najczestszą pczyczyną ostrego kaszlu jest zakażenie rhinowirusami i adenowirusami

6. kaszel przewlekły to taki co trwa ponad 8 tygodni.

7. Zdanie błedne:

Okseladyna to narkotyczny lek przeciwkaszlowy działajacy obwodowo.

8. Zdanie błedne; pentoksyweryna osłabia działanie leków przeciwhistaminowych

Inne pytania z serii prawada fałsz

nie było w ogóle pytań o beta blokery i glikokortykosteroidy

[ Dodano: 2010-12-07, 18:24 ]

9. sinica centralna dotyczy błon słuzowych warg itd.

Zdanie prawidłowe: morklofon wywołuje zgagę i nudności

Zdanie nieprawidłowe: kodeina zmniejsza wydzielanie histaminy

W POChP nie należy stosować: leków mukolitycznych

W zaostrzeniu POCh stosuje się: B-mimetyki wziewne lub leki p/cholinergiczne i metyloksantyny lub GKS przez 7-10 dni (dwie odp. prawidłowe)

Działanie niepoż. klobutinolu: sztywność mięśni, drgawki

Bezpośrednie działanie kurczące oskrzela: karbachol

Chlorek amonu stosuje się: w produktywnym kaszlu, zasadowicy metabolicznej, w celu zakwaszenia moczu

Zarostowe zapalenie oskrzeli powoduje: sulfasalazyna

Palce pałeczkowate występują: w mukowiscydozie, marskości wątroby

WERSJA A : dbcacabeae

WERSJA B: bcbcceccbb

WERSJA C: decbdabeae

WERSJA D: bdbcaebcbb

E: BBDCBCBDBA

WERSJA F: dcbccdeaad

1. Kwasochłonne martwicze zapalenie płuc powodują: antagoniści leukotrienów

2. w POCHP nie wolno stosować- leków mukolitycznych

3. W POCHP stosujemy ( w zaostrzeniu choroby) odp A i B - A-krótkodział. B2-mimetyki lub przeciwcholinergiczne - B - GKS wziewnie i metyloksantyny

4. Co powoduje chrypkę

5. Co powoduje skurcz oskrzeli poprzez bezpośrednie działanie na mięśnie- karbachol

6. Sinica centralna- twarzy i błon śluzowych

7. Nieprawidłowa odp- kodenia zwiększa wydzielanie histaminy

8. Klobukol, dział. niepoż.- drgawki, napięcie mięśni

9. Co powoduje krwioplucie

10. Co powoduje niekardiogenny obrzęk płuc.

Morklofon- powoduję zgagę i nudności

Zarostowe zapalenie oskrzeli- Sulfasalazyna

Palce pałeczkowate przy - mukowiscydozie i marskości wątroby

Chlorek amonu- stosujemy przy kaszlu produktywnym i zasadowicy metabolicznej w celu zakwaszenia moczu.

ALERGIA

1. alergia krzyżowa na świeże warzywa i pyłki roślin

2 Skład Perosall C (chwasty) bylicy, komosy białej, babki lancetowatej i szczawiu zwyczajnego

3 Co to jest tolerancja pokarmowa

4.Coś o cyproheptadynie

5 Zdanei prawdziwe o loratydynie

a)nie działa cholinolitycznie

b) nie działa uspokajająco

c) dział po 30 minutach

d)nei działa na OUN

e) wszystkie prawidłowe

6.E) c i d prawdziwie czyli ze feksofenadyna wywołuje koszmary nocne i że Omalizumab łaczy sie z Fc IGE

NIEDOKRWISTOŚĆ

- dział. niepożądane warfaryny - łysienie

- zdanie prawidłowe o ASA - stężenie 30 - nadmierna pobudliwość

- hydroksykobalamina - ból, pieczenie oczu

- zdanie nieprawidłowe o enoksaparynie - można łączyć z dekstranem

- zdanie prawidłowe - indobufen hamuje odwracalnie cox

- zdanie nieprawidłowe - fondaparinuks wpływa na farmakokinetykę piroksykamu

- zdanie nieprawidłowe - kw.foliowy - można stosować razem z metotreksatem

- niedokrwistość z braku B12 - brak odpowiedzi prawidłowej

- co osłabia wchłanianie żelaza - tetracykliny

- p/wskazania względne dla heparyny - padaczka

- fondaparinuks - protamina nie znosi jego działania

- dz. niepożądane hydroksykobalaminy - czerwone zabarwienie moczu

Za odpowiedzi nie odpowiadam ;) pytania z wersji E i F

obraz niedokrwistości z niedoboru żelaza

kiedy podajemy żelazo

Kiedy nie podajemy kwasu foliowego

badanie sprawdzające skuteczność działania heparyny

klopidogrel - działania niepożądane

co powoduje szybkie podanie fitomenadionu

co nasila działanie warfaryny

tioklopidyna- działania niepożądane

mechanizm działania heparyny

indaparinuks jest inhibitorem czynnika Xa

gr55

1.dz. niepożądane B12

-czerwone zabarwienie skóry

2.wskazaniem do stosowania warfaryny nie jest

-skaza krwotoczna

3.niedokrwistość spowodowana niedoborem B12

-brak poprawnej

4.zdanie nieprawdziwe o kw. foliowym

-stosujemy z metotreksatem

5.acenokumarol nasilają dział. etanol allopurinol chloramfenikol

6.zdanie nieprawdziwe o ASA

-podane z IKA obniża hepatotoksyczność

7.Fondaparinuks zdanie nieprawdziwe

-nie na odtrutki-prawda

-nie wpływa na trombocyty - prawda

-piroksikam zwiększa stężęnie

- wybiórczo z ...

8. indobufen nie zmienia krzepliwości

9.enoksaparyna dz. niepożądane

-ostrożnie stosować z dekstranem 40- prawda

przenika przez lożysko - zaznaczyć

10.hydroksykobalamina- czerwone zabarwienie moczu

11.Przeciwwskazania względne heparyny - padaczka,75 r.ż

12.w przedawkowaniu heparyn sulfipirazon zmniejsza resorpcje

zwrotnąkw.moczowego

13.Niedokrwistość z niedoborem żelaza -mikrocytarna

14.warfaryna wskazana DIC

15.ASA

MOCZOWY

Zestaw D

1. Dzialaniem niepożądanym hydrochlorotiazydu jest:

A.

B. kwasica

C. zapalenie pęcherzyka żółciowego

D.

E. śródmiąższowe zapalenie płuc

2. Zaznacz zdanie nieprawidłowe o furaginie:

A.

B. jest

C. jest skuteczna w leczeniu Psedomonas aeruginosa

3. Bóle głowy to objaw:

A. zespołu nerczycowego

C.odmiedniczkowego zapalenia nerek

E. Ai C sa prawidłowe

4. Metenamina nie powoduje;

-zapalenia pecherza moczowego

- hematurii

- proteinurii

- objawów dysurycznych

- kwasicy metabolicznej

5/ lekiem pierwszego rzutu w leczeniu zapalenia pęcherza moczowego jest:

A. ciprofloksacyna przez 7 dni

D. ko- trimoksazol 960 mg 2 X przez 3 dni

6.Przeciwskazania do mannitolu: bezmocz

7. Uralyt U:

rozpuszcza kamienie cystynowe

8. Zdanie nieprawdziwe o indapamidzie:

A. jest skuteczny przy GFR < 30 ml/ min

B. jest przeciwskazany u dzieci

C. kumuluje się w niewydolnosci nerek

D.

9. Zdanie błedne o fenazopirydynie:

A. powoduje kaice pecherza moczowego

D. działa bakteriostatycznie i miejscowo znieczulajaco

10. najczęstsza przyczyna zakażen drog moczowych:

E. coli

C

11. Wskazania do Citrolytu

wersja C

1. zaznaczyć zdanie prawidłowe o furaginie: jest przeciwwskazana w I trymestrze ciąży.

2. Zakażenia okołoporodowe dróg moczowych wywołuje: S. agalactie

3. Najczęstszą przyczyną zakażeń dróg moczowych jest E. Coli.

4. Zdanie nieprawidłowe o indapamidzie: ja dałam, że jest stosowany tylko i wyłącznie w politerapii (bo wydaje mi się że w monoterapii też można go stosować, ale nie jestem pewna)

5. Przeciwskazania dla hydrochlorotiazydu: odmiedniczkowe zapalenie nerek.

6. Zdanie nieprawidłowe o fenazopirydynie

A. CABDCBEAAD

B. ABCDACEBDA

C.BABDABEBAB

D. BCCDDCCBDA

POKARMOWY

1. ranitydyna, dział niep.- zaznaczyć impotencja

2.jakie dwa leki podane razem naslają zaburz rytmu serca- dobrze było cizapryd i klarytro

3.dział niep. sukralfatu: dobrze hipofosfatemia (było też wzrost kinazy kreatyninowej dla zmyłki ale to nie to samo co wzrost kreatyniny!!!)

4.po jakich lekach objawy dyspepsji czy wrzodu- NLPZ

5. zaznacz prawdę: lanzoprazol zwiększa klirens kreatyniny-

6.NUD+ H.pylori to co podać?=PPI+prokinet+eradykacja

7. schemat eradykacji

8. dawki standardowe lanso i omepr

9.metoklopramid- co robi z objawami pozapiramidowymi po neuroleptykach- nie nasila/nasila???

10.dział niep. mizoprostolu-nasila krwawienia

11.co powoduje zmniejszenie napięcia LES i obj zgagi- wymienione różne leki, np. H2-blokery, B-blokery, ale odp poprawna to progesteron

12. jeszcze coś w stylu czy ZAWSZE przy wrzodach PPI... i ja dalam że nie bo jak stresowe to bierze się coś na uspokojenie;) ---> To z poprawy

wersji A

1. Metoklopramid - było wskaż zdanie nieprawdziwe i jedna z odpowiedzi to: zwiększa wchłaniania digoksyny w przewodzie pokarmowym

2. O bizmucie by wskazać nieprawdziwe zdanie, a odpowiedzi m.in. że powoduje czarne stolce, że podnosi ciśnienie itd.

3. Cizapryd zdanie nieprawidłowe: że skraca odcinek QT

4. Standartowa dawka pantoprazolu albo innego PPI: 40 mg

5. terapia sekwencyjna: ppi + amoksycylina przez 5 dni, a potem ppi + klarytromycyna + tinidazol przez 5 dni

6. NUD + zakażenie H.Pylori to - wskazanie do wdrożenia leczenia eradykacyjnego

7. Coś o pantoprazolu

8. Co nasila dz. niep.pirenzepiny, a odp. m.in. TLPD, poch. fenotiazyny itd.

9. Działaniem niepożądanych famotydyny nie jest: żółtaczka cholestatyczna itp.

Ogólnie pytania przystępniejsze niż ostatnio i przynajmniej w naszej grupie poszło dużo lepiej :)

wersja-C ace abb ebb e aha i tu prawdopodobnie jest 8 odpowiedzi prawidłowych,

HIPERLIPIDEMIA

Pytania z dzisiejszego dnia z różnych grup i wersji Znajcie moje dobre serce :

1. kwas nikotynowy wskazanie: migrena

2. Co z simwastatyną zwiększa ryzyko miopatii: amiodaron i makrolidy

3. Zdanie prawdziwe: Acipimoks nie pogarsza tolerancji glukozy

4. Wskazania probukol: homozygotyczna hipercholesterolemia

5. Sterydy anaboliczne wywołują: spadek HDL

6. GKS wywołują: wzrost TG

7. Wtórnej hipercholesterolemii nie powoduje: nadczynność tarczycy

8. Wartości prawidłowe TG dla kobiet, mężczyzn i dzieci: 35-135, 40-160, <100

9. Jakie działania niepożądane nie są charakterystyczne dla atorwastatyny: gorączka, drgawki, wydłużenie odcinka QT, zaparcia

10. Zdanie prawidłowe: Monoazotanu izosorbidu i Triazotanu pentaerytrylu nie podaje się w ciężkiej niedokrwistości.

11. Działanie plejotropowe fibratów: spadek stężenia fibrynogenu i poprawa tolerancji glukozy

12. Kiedy należy zmniejszyć dawkowanie gemfibrozylu: dna moczanowa

13. P/wskazania dla gemfibrozylu: wrzody żołądka i dwunastnicy i zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe

14. Działania niepożądane kwasu nikotynowego: zaczerwienienie twarzy, bóle zamostkowe

15. Prawidłowa wartość dla lipoprotein: żadne wartości nie są prawidłowe

16. P/wskazanie dla acipimoksu: choroba wrzodowa

17. Zdanie nieprawidłowe: Trimetazydyna jest lekiem I rzutu w chorobie niedokrwiennej serca

18. Działanie plejotropowe statyn: spadek syntezy endoteliny 1

wersja B na 8 pkt

CBADA EBDCD

DEPRESJA

Pytania z dziś gr CiD

1)do czego metabolizuje petydyna-norpetydyna

2) co nie jest maską depresji-pobudzenie

3)z czym nie stosowac fluoksetyny-IMAO

4)stosowanie jakich leków razem powoduje zespół serotoninergiczny

5)selektywne inhibitory MAO A

6)leki powodujące depresje-p.gruźlicze, sterydy,p.histaminowe

7)zdanie nieprawidłowe o chlorpromazynie-skraca odcinek QT...

8)działanie tramadolu

9)coś o tiaprydzie

10) działania niepożądane litu- odpowiedź w której były stany maniakalne i coś jeszcze

wersja F

1. Prawda o tramadolu:

- hamuje czynność skurczową maccicy w drugiej fazie porodu

- powoduje zaparcia

- karbamazepina zmniejsza jego działanie przeciwbolowe- ja to zaznaczyłam

- jest stosowany w terapii uzaleznień

2. Zespół serotoninowy charakteryzuje się: żadna odpowiedx nie była prawidłowa (hipotonia, wiotkość miesni, hipotermia- w kazdej odp. było cos z tych)

3. Teoria monoaminowa powstawania depresji mowi ze:

- depresja to nadmiar przekaznixctwa monoaminergicznego

-brak reeptorów alfa2 adrenergiccznych presynaptycznych w hipokampie

- w depresji brak perzekaznictwa noradrenergicznego

- w depresji brak przekaxnictwa dopaminergicznego

- żadna odpowiedz nie jest prawidłowa (ja to wybrałam)

4. Sulpiryd- działania niepożądane:

- dzwonienie w uszach

= hiperglikemi

- zespoł pozapiramidowy i hiperprolaktynemia

- po podaniu dożylnym ciężkie zab rytmu serca

-C i D

5. prawda o tiaprydzie

- stosowany w ciezkim ostrym upojeniu alkohoowym (to nie jest prawda)

innych odp. nie pamiętam

6 Sertralina stosowana w: zespołach obsesyjno kompulsyjnych, nerwicy pourazowej, fobii społecznej, depresji z lękiem, lęk z agorafobia lub bez- wszystkie byłły prawidłowe

7.Fluoksetyna zwiększa działanie: ja wybrałam warfaryne i haloperidol

8. Zdanie prawdziwe: promazyna stosowana w uporczywej czkawce

A: BBAEADCCBD

B:CEBCDBEDCB

C:BBAECBBAEA

D:ECCECBDDCE

E:EBDECADCBA

F:CEABACCAEE

BEZSENNOŚĆ

1. Somnambulizm to parasomnia NREM

2. Zdaanie nieprawidłowe :hydroksyzyna nasila działanie przeciwdrgawkowe fenytoiny

3. Zolpidem powoduje pobudzenie nocne i cos jeszcze Ai B prawidłowe

4. Efekt sedatywny następnego dnia powoduje: nitrazepam

5. Do leczenia bezsennosci idiopatycznej: amitryptylina

6. Działania niepożądane metylfenidatu odp E

7. Metylfenidat zdanie nieprawidłowe :stosowany w lunatyzmie

8.Pytanie o interkcję

9. Prawda o benzodiazepinach Mechanizm działania benzodiazepin: odp. B tj ułatwiaja wiązanie GABA do kanału chlorkowego czy cos takiego (inne odp. było coś o kanale sodowym , receptorach 5 HT1A itd.)

10. somnambulizm: wszystkie nieprawidłowe (było że to dysomnia , narkolepsja itd.)

Gr56

1.Co nie daje efektu sedatywnego gr.A oksazepam, gr.B lorazepam

2.Diazepam dział.n-p gr.B czkawka i spuchniety język, gr.A nie stos. w leczeniu natręstw

3.kiedy wydzielania melatonina wszystkie źle

4.Bezsenność przygodna -wszystkie leki nasenne do 4tyg

5.Metylofenidat błędne stos. w ADHD tylko do6 r.ż

6. Modafinil 2 odp.prawidłowe, krawienie z nosa + pocenie

7. Mech.dział benzodiazepin,ze GABA i z kanałem Cl

8.Zd.neprawidłowe antykoncepcja zwiększa klirens alprazolamu

Wersja B

1. Działania niepożądane zolpidemu - podwójne widzenia

2. Zdanie prawdziwe o diazepamie - doustne środki antykoncepcyjne

nasilają jego działanie

3. Zdanie nieprawdziwe - hydroksyzyna nasila działania przeciwdrgawkowe

fenytoiny

4. Mechanizm działania benzodiazepin - receptor GABA i kanał chlorkowy

5. Który lek nie powoduje efektu sedatywnego następnego dnia - lorazepam

(były jeszcze nitrazepam, diazepam i temazepam)

6. Zdanie nieprawdziwe - klobazam stosuje się 20 dni

7. Zdanie nieprawdziwe o metylfenidacie - stosowany u dzieci do 6 roku

życia

8. Melatonina - czym regulowane jej wydzielanie - wszystkie nieprawdziwe

ANTYKONCEPCJA

M na 7 pkt-EEEDEEDAEA

wesja C na 7 pkt

BEEAC CBDEA

Czy komus udało się znaleźć cos o tych testach ciążowych?

Ja znalazlam jakie sa substancje czynne w tych preparatach i uczyłam się z LekówWspołczesnejTerapii, a jak coś było w pharmindex (nie wszystkie preparaty tam sa) to uczyłam sie z Pharmindexu i LWT

Nie mam nic natomiast o tych testach i uczyłam sie o inych z ulotek w internecie np. Bobo test :(

[ Dodano: 2011-01-04, 18:52 ]

Pytania z dziś:

1. Preparat Triquilair zawiera: odp. lewonorgestrel i etinylestradiol

2. Pyt było o zdanie nieprawidłowe chyba o Postinor Duo (nie pamiętam dokładne brzmiało- było zawiłe)

A. nie może byc stosowany przed okresem przekwitania

B. nie może byc stosowany przed okresem pokwitania

C. nie więcej niz dwie tabletki moga byc brane podczas jednego miesiaca

D. rutynowa metoda antykoncepcji pod warunkiem...

E wszystkie nieprawidłowe

3. Działania niepozadane toremifenu

4. Działanie sterydów zmniejszają:

fenylbutazon i rifampicyna ? nie pamiętam czy była taka odp.

były tez odp. z paracetamolem, kwasem askorbinowym, atorwastatyną

5 Zdanie nieprawdziwe: zaznaczyłam ,że plamienia miedzycykliczne sa działaniem niepożądanym tylko jednofazowych preparatów

6. Zdanie prawidłowe o prednizolonie:

a. jest przeciwskazany w zapaleniu nadkłykcia

b. zdanie prawdziwe było o interakcji

c. powoduje zatrzymywanie wody, sodu i potasu.

7.Zdanie nieprawdziwe: ja zanzanaczyłam że Ai b prawidłowa

A.łykajac w 5.dniu cyklu tabletkę Marvelonu należy przez cały cykl stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne

B. hiperlipoproteinemia nie jest przeciwskazaniem do wprowadzenia doustnej antykoncepcji

8. Zdanie prawdziwe nie pamietam odp.:

A. pochodne kwasu salicylowego zmniejszają działanie wrzodotwórcze glikokortykosteroidów

B. glikokortykosteroidy nasilaja działanie kwasu acetylosalicylowego

C zmniejszają działanie cyklosporyny (nie pamiętam czy było to w tym pyt. ale gdzieś takie zdanie było)

D.

E.

W innych grupach było:

skład Diane (octan cyproteronu i etinylestradiol)

skład Cilestu (norgestimat i etinylestradiol)

skład marvelonu:

wskazania do minipigułki (wszystkie nieprawidłowe0

najsilniej działajacy glikokortykosteroid: deksametazonWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania z kolosów, 3 rok, Alkohole
Pytania z kolosów i egz Wydalniczy pytania Puzio
Pytania z kolosów i egz, Egz fizjo 2012- pyt rozw, 1)
Pytania z kolosów i egz, Egz fizjo 2012- pyt rozw, 1)
farmakologia pytania, Fizjoterapia, farmakologia
pytania na farmakologie
Pytanie nr 9- Farmakologia, Magisterka materiały, Farmakologia
Farma pytania gielda, farmakologia, testy
pytania gocki, Farmakologia lekarska 3 i 4 rok CM UMK, Alergologia CM UMK
PytaniaFarma, położnictwo, farmakologia
pytania, pielęgniarstwo, farmakologia
PYTANIA egzamin, V ROK, FARMAKOTERAPIA, pytania egzamin, farmakoterapia egzamin stare
Brakujace pytania gielda-farmakologia, Farmakologia lekarska 3 i 4 rok CM UMK
Pytania i odp, Farmakologia, pytania
farma pytania gielda(2), farmakologia, testy
pytania farma, Farmakologia(1)
pytania wzorcowe, farmakologia II rok SUM

więcej podobnych podstron