zajęcia dla 3-latków, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy


Scenariusz zajęcia dla dzieci 3- letnich z zakresu wychowania komunikacyjnego.

TEMAT KOMPLEKSOWY : PRZEJŚCIE PRZEZ ULICĘ

TEMAT DNIA :ŚWIATŁA NA SKRZYŻOWANIU.

Grupa 3- latków

Czas trwania 15 minut:

Cele ogólne:

·       Poznawanie w zabawach elementarnych przepisów ruchu drogowego, reagowanie na umowne znaki.

·       Uważne słuchanie i rozumienie słownych poleceń nauczycielki, kierowanych do całej grupy.

·       Słuchanie wiersza recytowanego przez nauczycielkę.

·       Ćwiczenia oddechowe, polegające na wprowadzeniu w ruch lekkich przedmiotów za pomocą dmuchania.

·     Ćwiczenia słuchowe, porównywanie różnych głosów ( np. dźwięków wydawanych przez pojazdy).

Cele operacyjne  

·       Poznaje wygląd i znaczenie sygnalizatora  świetlnego.

·       Potrafi bezpiecznie zachować się na ulicy.

·       Rozpoznaje kolor czerwony i zielony.

·       Słucha poleceń nauczycielki.

·       Rozwija pojemność płuc poprzez umiarkowane dmuchanie na bibułkowe kółka.

·       Rozpoznaje głosy wydawane przez pojazdy.

Metoda: czynna - samodzielnych doświadczeń

                                   -kierowanie własną działalnością dziecka

                         -ćwiczeń

          oglądowa - pokaz

                         -obserwacji

            słowna  -rozmowa

                         -metoda żywego słowa

Forma: zbiorowa, indywidualna

Pomoce: ilustracja ulicy, wiersz I. Salach pt. Światełko, płyta z nagraniem, bibułkowe kółka, kółka w trzech kolorach czerwony, zielony, żółty, sygnalizator świetlny.

Przebieg zajęcia

 1. Powitanie dzieci poprzez wspólne powiedzenie dzień dobry.

2. Ilustracja przedstawiająca skrzyżowanie. Zwrócenie uwagi na przejście dla pieszych, sygnalizator świetny. Krótkie omówienie ilustracji.

3. Słuchanie wiersza I. Salach pt. „ Światełko”. Omówienie wiersza.

4. Zabawa rytmiczno- ruchowa „Sygnalizator świetlny”. Przy muzyce dzieci spacerują, gdy nauczycielka pokaże  kółko czerwone zatrzymują się w miejscu, biegają ponownie pokaże się kółko zielone biegają.

5. Ćwiczenia słuchowe „ Jaki to pojazd”.

    Rozpoznawanie głosów wydawanych przez pojazdy.

6.Ćwiczenie oddechowe „ Kolorowe kółka”. Rozwijanie pojemności płuc   poprzez umiarkowane dmuchanie na bibułkowe kółka zawieszone na sznurku.

   Światełko     I. Salach

  Przez ulicę idą dzieci,

gdy zielone światło świeci.

Kiedy żółte się zapali

uważają nawet mali.

Gdy zobaczysz zaś czerwone

czekaj grzecznie na (zielone).

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE,, JAK MIŚ DO <BAJKI> SZEDŁ „

Jak co roku, we wrześniu zaczął się duży dramat małych dzieci po raz pierwszy przychodzących do przedszkola, kłopoty z adaptacją w nowym środowisku, cuda czynione przez nauczycielki w celu ułatwienia maluchom rozstanie z mamą.

Cały ten okres przystosowania do nowych zwyczajów panujących w przedszkolu , do przebywania z innymi rówieśnikami może potrwać długo. Tak było w moim przypadku, kiedy prowadziłam grupę dzieci 3-i 4-letnich, gdzie jeszcze w listopadzie widać było w oczach maluchów tęsknotę za domem, a rozbieżność rozwoju społeczno-emocjonalnego w grupie przyczyniała się do izolacji nowych przedszkolaków. Z tego też powodu przez dwa miesiące realizowałam zagadnienia wychowawcze związane z akceptacją nowego środowiska, widząc jak ,, uciekają ” mi tematyki jesienne.

Książka Cornelii Nitsch „ Bajki pomagają dzieciom - opowieści, które uzdrawiają, pocieszają i dodają odwagi ” pomogła mi połączyć kilka celów w jedną całość, gdyż natchnęła mnie do napisania przedstawienia teatralnego specjalnie do potrzeb grupy. W rymowanej treści ułatwiającej odbiór i w przerywnikach podczas akcji, gdzie na bieżąco omawiałam z dziećmi sens wysłuchanego fragmentu , umieściłam małą reklamę naszego przedszkola

,,Bajka” jednocześnie robiąc wstęp do zagadnień przyrodniczych związanych z przygotowaniem zwierząt do zimy.

Uważam, że w tej krótkiej formie teatralnej skondensowałam to co wydawało się być ważne w pracy z moją grupą, tj.: uświadomienie konieczności i przyjemności wynikającej z pobytu w przedszkolu oraz rozwijanie zainteresowań teatralnych podczas zabaw pacynkami.

Zachęcam nauczycielki przedszkola, aby „chwyciły za pióro”, gdy poczują wenę twórczą , bo może być to całkiem owocna zabawa.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ TEATRALNYCH W GRUPIE 3-LATKÓW

Temat : Przedstawienie teatralne ,, Jak Miś do Bajki szedł” w wykonaniu nauczycielki.

Zadania:

- ukazanie konieczności i przyjemności pobytu w przedszkolu

Cele- co osiągnie dziecko:

Metody:

słowna- pogadanka

oglądowa- przedstawienie

czynna- manipulowanie pacynką

Formy:

zbiorowo- oglądanie teatrzyku

grupowo- tworzenie dialogów

indywidualnie- wypowiedzi

Środki: scenografia teatralna, pacynki zwierzęce

Literatura: Bajki pomagają dzieciom- K. Nitsch

I CZĘŚĆ WSTĘPNA

1-Śpiewanie z chodzeniem w marszu piosenki ,,Idzie Jaś,, -zachęcenie do oglądania teatrzyku.

a) Idzie Jaś, idzie Staś, idzie też Marysia.

Wszyscy dziś grzeczni są i nie tylko dzisiaj.

Tup,tup,tup tup,tup,tup,-daleko wędrują,

Hop,hop,hop,hop,hop,hop-lekko podskakują.

N: -doszliśmy do teatru, zapraszam na przedstawienie .

 1. oglądanie pacynek, nazywanie zwierząt / lis, borsuk, jeż, mały miś, duży miś /

N:-są to zwierzątka, które wystąpią przed wami w bajce,,Jak miś do Bajki szedł,,- jak myślicie, gdzie on pójdzie ?

-przypomnijcie sobie, jak nazywa się nasze przedszkole ? może ten miś idzie do nas?

II. CZĘŚĆ GŁÓWNA

1-Oglądanie przedstawienia z jednoczesną analizą treści I nawiązaniem do własnych doświadczeń

2-Postacie : MAMA MISIOWA

SYNEK MISIU

LIS, JEŻ-IGIEŁAJEK, BORSUK,

CHÓREK- TYGRYSEK, LEW

3-Treść przedstawienia

Mama Misiowa

Był sobie misiu i mama Misiowa

Zapasy na zimę robić gotowa.

Musiała często wychodzić z domu,

Lecz synka nie miała zostawić komu.

N:-czy wasi rodzice też wychodzą z domu ? z kim wtedy zostajecie ?

Mama z synkiem Misiem

Mama wdrapuje się po miodzik,

Lecz bardzo ciężko jej się wchodzi,

Mając do pleców przyczepionego

Swojego synka-misia małego.

Zejdź synku, ja do pracy iść muszę,

By wszystkim w domu nakarmić brzuszek,

Nie możesz ze mną do pracy chodzić,

Malutkim dzieciom tak się nie godzi.

Przez ciebie pieniążków nie zarobię

I wtedy nic nie kupię tobie.

N:- czy wasi rodzice chodzą do pracy ? czy dzieci mogą iść z rodzicami ? po co jest praca? Co można zrobić w sytuacji, kiedy rodzice muszą iść do pracy a dziecko nie może z nimi pójść ? gdzie wtedy może pójść dziecko?

Mama i Jeż

Spotkała mama Jeżyka-Igiełajka:

Zapisz Misia do przedszkola,,Bajka,,

Bo tam są bardzo miłe dzieci

I czas Misiowi szybko zleci.

N:-co zaproponował jeżyk ? gdzie mama zapisze misia? Dlaczego ? jak myślicie, czy misiu będzie w przedszkolu szczęśliwy?

Wszystkie zwierzątka

A w ,,Bajce,, dzieci go bardzo polubiły,

Bo przecież Misiu był bardzo miły,

Lecz w przedszkolu płakał mały Misiek

Więc dzieci nazwały go Misiek-Płaczlisiek

N:-czy na początku wy też płakaliście? Dlaczego? Kto był smutny? A czy teraz zdarzają się wam chwile tęsknoty?

-jak myślicie, co się stało, gdy dzieci nazwały go Płaczlisiem?

Lisek

Ja jestem lisek i wcale nie płaczę,

Bo wiem , że mamę szybko zobaczę,

Przyjdzie po mnie do przedszkola,

Gdy na deser zjem pomidora

Borsuk

A po mnie tata szybko przyjedzie,

Jak tylko wyśpię się po obiedzie.

Bo tutaj przecież mam swoje łóżko

I do poduszki przytulę swe uszko.

N:-a po was kto przychodzi ? kiedy idziecie do domu? Czy trzeba płakać w przedszkolu, skoro wiadomo , że rodzice po was przyjdą ?

Miś

Więc zostanę w przedszkolu z wami,

Będę się bawić nowymi zabawkami.

Wiem, że mama przyjdzie po mnie dzisiaj,

Bo mama kocha swojego Misia.

N:-czy dzieci ucieszyły się, że mają nowego kolegę ?dlaczego dobrze jest mieć kolegów? A czy wy macie przyjaciela ?

Lew i tygrys

Więc misiu, przyjdź do nas jutro szybciutko

I miej przy tym minę wesolutka

A mama będzie bardzo szczęśliwa,

Gdy ty w ,,Bajce,, będziesz przebywać.

Mama będzie spokojnie pracować,

A ty z nami będziesz śpiewać, malować.

W naszym przedszkolu najlepiej jest,

Bo to jest ,,Bajka,,-super the best !

N:-czy misiowi będzie teraz łatwiej ? czy chętnie będzie chodzić do p-la,

-a czy wy też chętnie chodzicie do Bajki?

III. CZĘŚĆ KOŃCOWA

Zakończenie piosenką ,,Jestem sobie ..,, z towarzyszeniem nagrania

N:-chodzicie już długo do naszego p-la .myślę , że wiecie , jak należy się zachować. Ta piosenka wam to przypomni.

Dzieci śpiewają piosenkę i poruszają się w rytmie marszowym

Jestem sobie przedszkolaczek , nie grymaszę i nie płaczę.

Na bębenku pięknie gram, ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem, ten się do nas nie nadaje.

Niechaj w domu siedzi sam, ram tam tam, ram tam tam.

Dla chętnych dzieci istnieje możliwość zabawy pacynkami w teatrzyku - swobodne interpretacje przedstawienia, tworzenie dialogów, manipulowanie zwierzątkami.

Temat zajęcia: Dlaczego należy odwiedzać stomatologa. Na podstawie wiersza H. Bechler " Chory ząb''

Cele główne:
- Przełamywanie lęku przed wizytą u stomatologa.
- Opanowanie umiejętności samodzielnego mycia zębów.
- Słuchanie wiersza recytowanego przez nauczycielkę.
- Szybkie reagowanie na polecenia nauczycielki.

Cele operacyjne:
- Potrafi słuchać i wypowiadać się na temat wiersza.
- Rozumie konieczność dbania o higienę jamy ustnej.
- Wskazuje i nazywa przedmioty służące do utrzymania jamy ustnej.
- Rozumie potrzebę stałego kontrolowania i leczenia zębów u stomatologa.
- Rozumie zasady niejedzenia zbyt dużej ilości słodyczy.
- Wie, że należy myć zęby po posiłku.

Metoda: słowna, oglądowa, czynna.
Forma: zbiorowa, indywidualna.
Środki dydaktyczne: wiersz H . Bechler pt. ,,Chory ząb";ilustracje przedstawiające ( mycie zębów, mycie owoców, kąpiel pod prysznicem, zabawa zabawkami), worek kartoniki na których narysowane są; jabłko, coca-cola, marchew, chipsy, wafelek, mleko, jogurt, cukierki, duży karton z narysowanym ząbkiem, kubek i szczoteczka do zębów które posiada dziecko w przedszkolu, pasta do zębów

Przebieg zajęcia.
1.Powitanie zabawą ,,Iskierka zdrowia";. Dzieci stoją w kręgu, przekazują sobie iskierkę zdrowia przez uścisk dłoni. Nauczyciel rozpoczyna zabawę słowami ,,Iskierkę zdrowia puszczam w krąg, niech wróci do moich rąk";.
2. Wysłuchanie wiersza pt. Chory ząb H. Bechler

''Chory ząb" ( H. Bechler)


Ledwie wrócił Grześ z przedszkola
ząb okropnie go rozbolał.

Ząbek bolał, płakał Grześ
I kolacji nie mógł jeść.

Więc orzekli wszyscy zgodnie
że Grześ pójdzie do przychodni.

W poczekalni jasnej, dużej
czas nikomu się nie dłuży.

Chcesz? Obrazki tu oglądaj.
Chcesz ? Masz misia i wielbłąda.

A dentystka uśmiechnięta
grzecznie mówi do pacjenta:

-Chodź tu bliżej, Grzesiu, siadaj.
Zaraz chory ząbek zbadam.

O, tu z boku masz dziureczkę.
Oczyścimy ją troszeczkę.

Przyjdziesz w środę i na ząbek
położymy mocną plombę

Grześ wychodzi uśmiechnięty
Bardzo grzecznym był pacjentem.

3. Omówienie treści wiersza.
4. Zabawa ruchowa ,,Pantomima". Nauczycielka pokazuje ilustrację:
- kąpiel pod prysznicem,
- mycie owoców,
- mycie zębów,
-zabawa zabawkami.
Dzieci naśladują czynność z ilustracji pokazywanej przez nauczyciela.
5. ,,Czarodziejski worek ". W worku znajdują się ilustracje ( jabłko, jogurt, cukierki, chipsy, coca-cola, wafelek, marchewka, mleko itd.). Nauczycielka przygotowuje duży karton na którym narysowany jest duży ząb ( połowa ząbka jest zdrowa, a druga połowa ząbka dziurawa).Dziecko losuje kartonik z czarodziejskiego worka i jego zadaniem jest przyczepić kartonik z właściwej strony zęba np. ząb zdrowy marchewka itd., ząb chory chipsy itd. Plakat wieszamy w widocznym miejscu. Uświadomić należy dzieciom, że cukierki
i inne słodycze nie są złe dla człowieka, pod warunkiem, że po ich zjedzeniu umyje zęby.
6. Witamy w łazience - przypomnienie przez nauczycielkę prawidłowego szczotkowania zębów. Wszystkie dzieci utrwalają prawidłowe mycie zębów.
Dzieci po skończonym szczotkowaniu odkładają kubek z szczoteczką na wyznaczoną półeczkę w sali.

SCENARIUSZ ZAJĘCIA DLA DZIECI 3-LETNICH

Temat: „Teatrzyk lalek na podstawie utworu Haliny Golczowej „Sprzeczka”

Cele ogólne:

Cele operacyjne: dziecko.....

Metody:

Zasada:

Środki dydaktyczne:

2 lale, pacynka dziewczynki (Zosia), korale, ilustracje dzieci bawiących się wspólnie oraz dzieci bawiących się lalkami, nagranie piosenki na kasetę magnetofonową, karta pracy - lalka

Literatura:

„Teatrzyk przedszkolaka” -Polscy autorzy; „Zeszyt trzylatka” - Małgorzata Czyżowska, „Kalendarz w przedszkolu” - Urszula Smoczyńska-Nachtman

Przebieg zajęcia:

1. Wprowadzenie, - „W kąciku lalek” - dzieci nadają imiona lalkom - rytmicznie dzielą imiona na sylaby; wyklaskują sylaby imion (nauczyciel pomaga).

2. Rozwinięcie - teatrzyk lalek.

3. Rozmowa na podstawie obejrzanego teatru:

4. Zabawa ruchowa - zabawa taneczna przy piosence „Lale tańczą”- dzieci naśladują ruchem słowa piosenki. Najpierw słuchają piosenkę, proponują, w jaki sposób można ruchem odtworzyć poszczególne słowa piosenki.

Dzwonią koraliczki

Furkoczą spódniczki,

Dzieci naśladując ruchy trzymania się za spódniczkę, wykonują ruchy skrętu tułowia raz w lewo, raz w prawo

Tupu, tupu czasem

O ziemię obcasem.

Tupią nogami na przemian o podłogę

Obie panny lale

Tańczą doskonale.

Obracają się w parach (tańczą)

Gdybym lalą była,

Z nimi bym tańczyła.

Zatrzymują się i próbują rytmicznie wyklaskiwać

5. Rozmowa przy ilustracjach oraz na podstawie własnych doświadczeń:

6. Karta pracy - kolorowanie obrazka lalki. Dzieci starają się dokładnie pokolorować obrazek, nauczyciel sprawdza, pomaga, zachęca do pokolorowania całego obrazka, wpisuje imię lalki pod dyktando dzieci. Wystawa prac na tablicy plastycznej.

 

 

 

Cele ogólne:

 

Cele operacyjne:

 

Metody: -zabawowa, -zadaniowa

Forma: z całą grupą oraz z podziałem na mniejsze zespoły

Pomoce: tarcze, papierowy oraz samoprzylepny listek dla każdego dziecka, koszyk z kasztanami, kolorowa parasolka oraz pluszowe zwierzątka: jeż, kot, pies, zając do fragm. inscenizacji „Pod parasolem (z książki Teresy Fiutowskiej “Przedstawienia na dzień dobry i na do widzenia”,Wyd. Didasko W-wa 1997, s. 49), 6 dużych papierowych parasoli ze wzorami wg treści wiersza Anny Łady-Grodzickiej „Sześć parasoli”, nagranie treści wiersza w wyk. Jerzego Shtura z płyty „Rymowanki-Przytulanki” do książki Marty Bogdanowicz, nagranie piosenki „Zła pogoda”, fragmenty muzyki w wyk. Tytusa Wojnowicza, tamburyno, 4 duże arkusze szarego papieru z narysowaną sylwetą parasola, farby, pędzelki, ściereczki.

 

Przebieg zajęcia:

 1. 1.     Rodzice wchodząc do sali otrzymują papierowy listek z imieniem swojego dziecka i zajmują miejsce na krzesełkach.

 2. 2.     Dzieci maszerują w kole przy piosence „Zła pogoda”.

 3. 3.     Inscenizowana zabawa o charakterze ćwiczenia artykulacyjnego o przyjaźni i życzliwości do fragm.. utworu pt. „Pod parasolem”

Pada deszcz (dzieci trzymają tarcze nad głową)

kap, kap, kap, (stukają całą dłonią o tarcze i mówią kap...|)

o parasol stuka... (stukają lekko paluszkami o tarcze)

a ja pod nim spaceruję (dzieci trzymają tarcze nad głową)

i przyjaciół szukam.

zasłoń mnie przed deszczem

-Proszę bardzo, bo jest przy mnie dużo miejsca jeszcze.

(dzieci naśladują kotka: miauczą i idą na czworaka aby schronić się pod parasolem)

Pada deszcz (jw.)

kap, kap, kap,

o parasol stuka...

Ten nie zmoknie w czasie deszczu, kto przyjaciół szuka.

Mogę schować się przed deszczem?

 

-Zapraszamy pod parasol,mamy miejsce jeszcze.

(czworakowanie i naśladowanie szczekania)

 

Pada deszcz kap, kap, kap... (jw.)

Czy przyjmiecie pod parasol jeża kolczastego?

Pada deszcz kap, kap, kap...

 

chodź, Zajączku, razem z nami -oto nasza rada. (naśladują skoki zająca)

 

Słonko wyszło! (unoszą ręce do góry i poruszają paluszkami)

O parasol nic nie stuka...

 

Ale ze spaceru taka jest nauka...

Kto przyjaciół znaleźć chciał, długo ich nie szukał.

 

 1. 4.     „Omiń kałuże” -bieg na palcach bez wchodzenia na tarcze - kałuże (przy dźwiękach tamburyna).

 2. 5.     Zabawa z elementem skoku - na sygnał wskakują do kałuży (tarczy) i na sygnał wyskakują.

 3. 6.     Zaproszenie do zabawy rodziców. Przywitanie się : nosami, policzkami, paluszkami jednej ręki, czubkami butów.

 4. 7.     „Drzewa na wietrze” (tamburyno) - rodzice i dzieci stoją twarzami do siebie i naśladują kołysanie się drzew zgodnie ze słyszanymi dźwiękami tamburyna: cicho - lekki wietrzyk - poruszają palcami, głośno - mocny wiatr - ręce, b. głośno - wichura - ręce + całe ciało.

 5. 8.     Ćwiczenie oddechowe -rodzice trzymają papierowy listek, a dzieci dmuchają na niego najpierw lekko , potem coraz mocniej ( nabierają powietrze nosem i wypuszczają ustami).

 6. 9.     „Taniec liści” -swobodny ruch przy muzyce Tytusa Wojnowicza, na pauzę przykucają.

 7. 10. Ćw. równoważne - przynoszą n-lce swoje listki na tarczy i otrzymują z koszyczka kasztana, z którym wracają do rodziców.

 8. 11. „Zabawy kasztanem”: -turlanie kasztana w siadzie rozkrocznym, -podskoki do kasztanów trzymanych przez rodziców , rozgrzewanie kasztana w dłoniach. Na koniec dzieci odnoszą kasztany na tarczach do nauczycielki

 9. 12. Ćwiczenie relaksacyjne - masażyk wg książki M. Bogdanowicz „Rymowanki -Przytulanki' do wiersza pt. „Sześć parasoli” A. Łady-Grodzickiej. Dzieci leżą na brzuchu, przy nich siedzą rodzice (zwróceni twarzą do powieszonych na ścianie parasoli ze wzorami do wiersza) i słuchając wiersza w wyk J. Stuhra (z podkładem muzycznym), kreślą poszczególne wzory na plecach dziecka. Potem następuje zmiana. Rodzice siedzą a dzieci stojąc za nimi, kreślą wzory zgodnie z pokazywanymi przez n-lkę wzorami na parasolach.

Kiedy deszcz na dworze pada,

to w szatni stoi kolorowych

parasoli gromada.

Ten pierwszy w esy-floresy -

to parasol Teresy.

Drugi - czerwony w kółka -

to parasol Jurka.

Trzeci - beżowy w kropki -

to parasol Dorotki.

Czwarty - żółty w kwiatki -

to parasol Beatki.

Piąty - w ciapki zielony -

to parasol Ilony.

Szósty - niebieski w kratkę -

wybrał sobie Małgorzatkę.

i czeka, aż deszcz będzie.

 

 1. 13. Ćwiczenie palców -paluszki biją brawo dzieciom i rodzicom (najpierw uderzają o siebie kciuki, potem kolejno następne palce i cała dłoń)

 2. 14. „Kolorowe parasole” malowanie palcami i dłonią na dużych arkuszach szarego papieru. Dzieci dzielą się na 4 zespoły zgodnie z kolorem listków przylepionych przed zajęciem na koszulkach (szukają parasola z rączką oznaczoną takim samym listkiem). Rodzice malują pędzelkiem dłonie dzieci i pomagają przy myciu po skończeniu pracy.

 3. 15. Pochwalenie dzieci za wykonane prace i powieszenie ich na wystawce. Podziękowanie rodzicom za wspólna zabawę.

"Zabawy z misiami" - scenariusz zajęć relaksacyjnych dla dzieci 3-letnich


Cele:
•kształtowanie poczucia przynależności do grupy
•budowanie pozytywnych relacji w kontaktach z drugim człowiekiem
•rozluźnienie i wyciszenie dzieci nadpobudliwych
Pomoce:
•płyty i kasety
•balony
•chusty
•medale


Przebieg:

1.Przywitanie z pluszowym misiem (przewodnikiem zajęć )za pomocą wierszyka: „Jeden dwa trzy zaczynamy, do wspólnej zabawy wszystkich zapraszamy”

2.Zabawa integracyjna „Przedstawiamy się i co lubimy”(dz .podają swoje imiona oraz kończą zdanie „Lubie gdy…….”)

3.Zabawa paluszkowa do wiersza p.t. „Rodzinka”: „Ten pierwszy to dziadziuś tuż obok babunia największy to tatuś a przy nim mamunia i to ja dziecina mała a to jest rodzinka moja ręka cała!” (w trakcie recytacji wierszyka dz. pokazują poszczególne paluszki od kciuka począwszy ).

4.Zabawy relaksacyjne z chustami do melodii „Fantazja” (nauczycielka pokazuje a dz. naśladują ruchy chust w rytm płynącej muzyki ).

5.Zabawy ruchowe z balonikami
•Podbijanie balonów rękoma
•Czworakowanie i popychanie balona głową
•Podbijanie balonów nogami
•Taniec z balonami w parach ( dz. przytrzymują balony brzuszkami trzymając się za obie ręce) przy piosence „Dwa malutkie misie” („Dwa malutkie misie chcą potańczyć dzisiaj. Hopsa , hopsa , dana , dana tańczą misie już od rana.)

6.Relaksacja według treningu autogennego Schultza przy utworze muzycznym „Łąka snów” (dz. leżą na plecach na dywanie, nauczycielka wprowadza je w relaksacyjny nastrój mówiąc :” Jest ciepły dzień , leżycie na łące jest wam ciepło i przyjemnie, słyszycie śpiew ptaków. Wasza jedna ręka jest ciężka…(tu wymienia poszczególne części ciała : ręce, nogi , oczy , głowa itp.)

7.Pożegnanie z misiem, podziękowanie, rozdanie przez misia prezentów - misiowych medali.

8.Ozdabianie medali według pomysłów własnych.

Konspekt zajęć prowadzonych w grupie dzieci 3-4 - letnich: "Rozśpiewane dzieciaczki"

Temat bloku: Idą święta - zielony gość w przedszkolu i w domu.

Cel ogólny: Rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz poczucia rytmu podczas zabaw przy piosence.

Cele szczegółowe:

- naśladuje ruchy „słoni” i „os”

- umie chodzić na czworakach

- uważnie słucha piosenki

- potrafi powiedzieć jak wyglądała choinka

- próbuje grać na instrumentach

- słucha poleceń nauczycielki

Czas trwania: 10-15 minut

Metoda realizacji:

-m. zabawy

-m. słowna - rozmowa, objaśnienia

-m. oglądowa - pokaz

-m. czynna - zadania stawiane dzieciom

-m. słuchanie muzyki

-m. ruch przy muzyce

Formy pracy:

-indywidualna

-grupowa

Pomoce:

-płyta CD z nagraną piosenką „Choinka przedszkolaczków”

-tamburyno

-grzechotka

Przebieg:

1.Powitanie - śpiewanie piosenki „Gwiazdka”

Dzieci siedzą w kole i śpiewają piosenkę jednocześnie pokazując ruchem rąk jej treść.

2.Zabawa ruchowa „Wysoko - nisko”

Dzieci przy dźwiękach niskich poruszają się jak ciężkie „słonie” (na czworakach) a przy dźwiękach w rejestrze wysokim latają „osy”.

3.„Choinka przedszkolaczków” - słuchanie piosenki i omówienie jej.

- Jak wyglądała choinka?

- skąd wzięto choinkę?

4.Zabawa rytmiczna przy piosence

Dzieci biegają w rozsypce, po całej sali przy akompaniamencie tamburyna.

Po usłyszeniu melodii piosenki wyciągają ręce w bok i naśladują nimi poruszające się gałązki choinki.

5.Zapoznanie z instrumentem perkusyjnym - grzechotką i sposobem gry na niej

Nauczycielka pokazuje jak należy trzymać grzechotkę, aby wydobyć z niej dźwięk. Dzieci otrzymują grzechotki i próbują na niej grać.

6.Marsz po kole przy piosence „Choinka przedszkolaczków” z grupowym akompaniamentem

Dzieci maszerują po kole i „grają” w rytm usłyszanej melodii.

7.Ewaluacja

Jeśli podobały się Wam (zajęcia) muzyczne zabawy, to zatańczcie wesoło (skocz wysoko, klaszcz i śpiewaj), a jeżeli nie to skacz jak malutka piłeczka - malutkie podskoki.

Literatura:

Przewodnik metodyczny do pracy z dziećmi czteroletnimi z wykorzystaniem książki Moje 4 lata cz. 2, s.65

Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców: "Podróż do krainy kolorów"

Cele ogólne:

- rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia,

- rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, komunikowania się,

- stwarzanie rodzicom możliwości obserwacji swojego dziecka podczas zajęć,

Cele operacyjne:

Dziecko:

- potrafi odczytać obrazki - symbole,

- ze zrozumieniem odczytuje wyrazy i zdania,

- zna kolory: żółty, czerwony, niebieski, zielony,

- uczy się zabawy z rodzicami, odczuwając radość,

- potrafi rozwiązywać zagadki,

- poprawnie przelicza w zakresie 10,

- rozpoznaje figury geometryczne: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt,

- potrafi segregować przedmioty wg koloru, wg kształtu,

- koloruje obrazek używając różnych kolorów.

Pomoce: napisy: „Kraina żółta”,

„…czerwona”, „…niebieska”, „…zielona”; 2 obrazki:

kolorowy i czarno - biały; obrazki - symbole (słońce, ser, rak, serce, truskawka, chmura, trawa, choinka, listek, żaba); zdania, wyrazy i obrazki do nich; obrazki do zagadek dla rodziców (mydło, buty, kredki, nożyczki, itp…); figury geometryczne; obrazki do kolorowania.

Przebieg:

1.Powitanie gości - „posyłamy całuski”, zabawa

integracyjna „dzieci - rodzice”: taniec w parach przy muzyce, w przerwie wszyscy się witają poprzez podanie ręki.

2.Oglądanie i porównywanie dwóch obrazków: kolorowego i czarno - białego, wypowiedzi dzieci nt „jaki byłby świat bez kolorów?”

3.„Pociągiem do krainy kolorów…” - dzieci

otrzymują szarfy w 4 kolorach, ustawiają się każde do swojego (wg koloru szarfy) „wagonu”.

4.W krainie żółtej:

•Wyszukiwanie obrazka - symbolu do danego koloru (np. słońce,

ser…), przypinanie go na tablicy,

•Zabawa ruchowa „czarowanie bajbajanie - niech się każdy żółtą pszczółką stanie…”

•Dobieranie zdania(6-l.), wyrazu (5-l.) do odpowiedniego obrazka,

wymienianie elementów obrazka (3-4-l.).

5.W krainie czerwonej:

•Wyszukiwanie obrazka - symbolu,

•Zabawa ruchowa „czarowanie… niech się każdy czerwonym rakiem stanie”

•Zabawy z rodzicami:

„zagadki”- rodzice otrzymują obrazki i układają zagadki, dzieci odgadują co jest na obrazku; zabawa w parach „ile kropek na twoich plecach?” - liczenie w zakresie 10;

zabawa „prawda czy fałsz” - rodzice układają zdania

- dzieci odgadują czy są prawdziwe (nagradzając brawami), czy fałszywe

(podnosząc czerwony kartonik);

6.W krainie niebieskiej:

•Wyszukiwanie obrazka - symbolu,

•Zabawa ruchowa „czarowanie… niech się każdy niebieską

piłką stanie”

•Zabawy figurami geometrycznymi: każda grupa segreguje figury wg koloru swojej szarfy, potem wg kształtu.

7.W krainie zielonej:

•Wyszukiwanie obrazka - symbolu,

•Zabawa ruchowa „czarowanie… niech się każdy zieloną żabką stanie”

•Kolorowanie obrazka kredkami świecowymi, malowanie tła farbami,

•Wspólne oglądanie wykonanych prac.

8.„Powrót pociągiem do przedszkola” - pożegnanie rodziców.

Wiek dzieci: trzylatki i czterolatki

Temat kompleksowy: „Kolorowa wiosna”

Temat zajęć: „Wiosna na łące”

Cel ogólny: Organizowanie warunków sprzyjających rozwijaniu umiejętności wiązania zmian w świecie przyrody w zależności od pory roku.

Rozwijanie twórczej aktywności dziecka.

Cele szczegółowe:

• dziecko potrafi określić i nazwać aktualna porę roku,

• dziecko dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie,

• dziecko potrafi wypełnić farbą klejową kontur kaczki (malowanie palcem),

• dziecko potrafi wykleić kontur biedronki papierem kolorowym,

• dziecko potrafi wyjąć z tekturki potrzebne kawałki i ułożyć je według wzoru,

• dziecko potrafi pokolorować kredką świecową skrzydło motyla,

• dziecko potrafi kuleczkami z krepiny wypełnić kontur żaby,

• dziecko potrafi współdziałać z osobami dorosłymi,

• dziecko wspomagane przez osoby dorosłe potrafi utworzyć z wykonanych wcześniej elementów kompozycję „wiosennej łąki” na dużych tablicach korkowych (sztalugi),

• dziecko zna podstawowe kolory,

• dziecko potrafi ozdobić pracę elementami przestrzennymi (technika Freneta).

• dziecko potrafi ruchem zinterpretować piosenkę.

Metody: pokaz, aktywizująca, słowna, czynna, pedagogika zabawy, praktyczne, zadaniowa

Do przygotowania zajęć wykorzystano metodę wspomagania rozwoju umysłowego

Trzylatków, prof. E. Gruszczyk Kolczyńskiej, metodę opowieści ruchowej

R.C. Thulina i elementy ruchu rozwijającego p. Weroniki Sherborne.

Forma zajęcia: zajęcie zorganizowane ( sytuacja edukacyjna) dzieci + rodzice

Rodzaje aktywności dzieci: słowna, ruchowa, muzyczna, plastyczna, działanie praktyczne.

Środki dydaktyczne: papier kolorowy, bibuła, krepina, sztuczne kwiaty, trawy, kuleczki z krepiny, farby, pędzle, kolorowe sznurki, tablice korkowe, sztalugi, kolorowe tekturki, naklejki, wycinanki, nożyczki, klej, ( karty pracy: żaba, motyl, kaczka, biedronka)

Realizacja zajęcia:

1.Piosenka na powitanie - dzieci gromadzą się w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu, tworząc koło śpiewają piosenkę. Rodzice zajmują miejsca na krzesłach.

2.Zabawa przy tablicy tematycznej wiosna. Dzieci rozpoznają i nazywają aktualną porę roku. Wymieniają cechy charakterystyczne wiosny, oraz zwierzęta znajdujące się na planszy: żaba, bocian, biedronka, kaczka, motyl, ważka, kret, ślimak.

3.Zabawa kolorowy wachlarz. Nauczycielka prezentuje kolory, dzieci głośno je nazywają. Do zabawy włączają się rodzice.

Dzieci wraz z rodzicami zajmują miejsca przy stołach. Połączone stoły ustawione są w taki sposób, że tworzą cztery odrębne stanowiska pracy dla czterech zespołów. Każdy zespół wykonuje poszczególne elementy do realizacji docelowego projektu „Wiosna na łące”. Zespół tworzą dzieci wraz z osobami dorosłymi.

Podział zadań - nauczyciel omawia zaplanowane działania, dzieląc je na zadania dla dzieci

i rodziców.

4.Omówienie likwidacji zajęcia.

ZESPÓŁ I

1.Zabawa „Biedronka” - zabawa z wykorzystanie kawałków czerwonego papieru i naklejek (czarne kropki) . Dzieci czteroletnie wypełniają kontur biedronki papierem kolorowym i naklejają kropki. Rodzice- pomagają i czuwają nad prawidłowością wykonania zadania, po skończonej pracy wycinają biedronki i odkładają je w wyznaczonym miejscu.

ZESPÓŁ II

2.Zabawa „Kaczka” - Dzieci trzyletnie wypełniają kontur kaczki żółta farba klejową - malowanie palcem (nakładanie farby za pomocą kropek).Rodzice pomagają i czuwają nad prawidłowym wykonaniem pracy, wycinają kaczki i odkładają w wyznaczonym miejscu.

ZESPÓŁ III

3.Zabawa „Żaba” - Dzieci czteroletnie wypełniają kontur żaby zielonymi kuleczkami z krepiny, naklejają je współdziałając z rodzicami. Rodzice- pomagają prawidłowo wykonać zadanie, wycinają żaby i odkładają je w wyznaczonym miejscu.

ZESPÓŁ IV

4.Zabawa „Motyl” - dokończ rysunek.Dzieci trzyletnie kolorują skrzydło motyla, pomarańczową kredka świecową, na ukończoną pracę naklejają kolorowe tekturki w taki sposób, aby tworzyły one taki sam wzór jak na pierwszym skrzydle (lustrzane odbicie)

Rodzice- wycinają motyle i odkładają je w wyznaczonym miejscu.

5.Zabawa ruchowa z elementem biegu „Motyle na łące”.

6.Zabawa ortofoniczna „ Bocian” - kle, kle

Dzieci wraz z rodzicami gromadzą się w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu

gdzie przygotowane są dwie duże, połączone ze sobą korkowe tablice z krajobrazem wiosennej łąki(sztalugi).

Celem naszej pracy tematycznej jest umieszczenie na niej wykonanych wcześniej w zespołach prac(żaby, kaczki, , biedronki, motyle).

Do dekoracji „Wiosennej łąki” można wykorzystać przygotowane wymienione wyżej przestrzenne środki dydaktyczne.

Likwidacja zajęcia.

Wszystkie osoby biorące udział w zajęciu sprzątają pomoce dydaktyczne wg uzgodnień przedstawionych w omówieniu likwidacji zajęcia.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Scenariusz dla 3-4 latków, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Scenariusz uroczystości. Pożegnanie 6 latków, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kart
Już wkrótce Wielkanoc scenariusz zajęć otwartych dla rodziców, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenar
INSCENIZACJE DLA DZIECI 6 LETNICH, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Scenariusz zajęć dla dzieci 5 – letnich z elementami muzykoterapii, Wychowanie przedszkolne-gotowe s
Pluszowy miś, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Scenariusz z teatrzyku z okazji Dnia Ziemi, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartam
Poznajemy zwyczaje wigilijne, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Przykłady zajęć - ztraż pożarna, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Pogoda jesienią, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Deszczowo jesienne zabawy logopedyczne, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pr
Scenariusz Uroczystosci-Dzien Babci i Dziadka, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kar
jesień w parku, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Co robią zwierzęta jesienią, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Scenariusz uroczystości przedszkolnej dzien babci i dziadka, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariu
List do planety Ziemia, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy

więcej podobnych podstron