protokol(8), SPRAWOZDANIA czyjeś


Laboratorium Elektroniki - ID 5.3 - Czwartek 1500

Politechnika Lubelska w Lublinie

Data: 08.11.2007r.

Gr.: #1

Badanie charakterystyk statycznych tranzystora

- Agnieszka Sowa

- Piotr Siejczuk

Nr ćwiczenia: #1

Ocena:

1. Wyznaczanie charakterystyk statycznych tranzystora w układzie WB.

0x08 graphic

1.1.1 Charakterystyka wejściowa Ie = f/Ueb/ Ucb=const

Charakterystyka przejściowa Ic=f/Ie/ przy Ucb=const

Ie do 10 [mA]

UCB=……… [V]

UCB=……… [V]

UCB=……… [V]

UEB

IE

IC

UEB

IE

IC

UEB

IE

IC

[V]

[mA]

[mA]

[V]

[mA]

[mA]

[V]

[mA]

[mA]


1.1.2 Charakterystyka wyjściowa Ic = f/Ucb/ Ie=const

Charakterystyka oddziaływania wstecznego Ueb=f/Ucb/ przy Ic=const

Ie do 10 [mA] | Ucb do 5 [V]

IE=……… [mA]

IE=……… [mA]

IE=……… [mA]

UCB

IC

UEB

UCB

IC

UEB

UCB

IC

UEB

[V]

[mA]

[V]

[V]

[mA]

[V]

[V]

[mA]

[V]


2. Wyznaczanie charakterystyk statycznych tranzystora w układzie WE.

0x08 graphic

2.1.1 Wyznaczanie charakterystyk wejściowych Ib = f/Ube/ Uce=const

Wyznaczanie charakterystyki przejściowej Ic=f/Ib/ przy Uce=const

Ib do 0,15 [mA]

UCE=……… [V]

UCE=……… [V]

UCE=……… [V]

UCE=……… [V]

UBE

IB

IC

UBE

IB

IC

UBE

IB

IC

UBE

IB

IC

[V]

[mA]

[mA]

[V]

[mA]

[mA]

[V]

[mA]

[mA]

[V]

[mA]

[mA]

2.1.2 Wyznaczanie charakterystyk wyjściowych Ic = f/Uce/ Ib=const

Wyznaczanie charakterystyki oddziaływania wstecznego Ube=f/Uce/ przy Ib=const

Ib do 0,15 [mA] | Uce do 6 [V]

IB=……… [mA]

IB=……… [mA]

IB=……… [mA]

IB=……… [mA]

UCE

IC

UBE

UCE

IC

UBE

UCE

IC

UBE

UCE

IC

UBE

[V]

[mA]

[V]

[V]

[mA]

[V]

[V]

[mA]

[V]

[V]

[mA]

[V]

+

-

V2

mA2

mA1

V1

-

+

+

-

V2

mA

μA

V1

+

-Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
protokol(3), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(4), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(6), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(7), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(9), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(5), SPRAWOZDANIA czyjeś
Protokół 4, SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol, SPRAWOZDANIA czyjeś
Lab Elektroniki - 4 PROTOKÓŁ, SPRAWOZDANIA czyjeś
Elektrotechnika ćwiczenie 6 - protokół, SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(2), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(11), SPRAWOZDANIA czyjeś
Miernictwo 10 Protokół Mrozek, SPRAWOZDANIA czyjeś
protokół-03, SPRAWOZDANIA czyjeś
silnik trójfazowy zwarty protokół pomiarów, SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(10), SPRAWOZDANIA czyjeś
pomoc2cd(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
Budowa kontenera C, SPRAWOZDANIA czyjeś

więcej podobnych podstron