Wyklad IV fluid, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady


Wykład IV cz. .I KOTŁY FLUIDALNE

Fluidyzacja spalania paliw jest procesem tworzenia w komorach spalania kotłów zawiesiny drobnych cząsteczek węgla i substratów w przepływającym strumieniu mieszaniny powietrza i spalin. W wyniku właściwe dobranych wymiarów cząstek ( analizy frakcyjnej ) i prędkości przepływu gazów powstaje ruch turbulentny - faza fluidalna - powodując wzrost intensywności spalania co umożliwia prowadzenie procesu w niższych temperaturach ( 800 - 900o C ) i w komorach spalania o akceptowalnych wymiarach. W konsekwencji następuje znaczące obniżenie wytwarzania NOx . Ponadto w kotłach fluidalnych następuje utlenienie śladowych ilości sodu i wanadu powodujących w turbinach gazowych korozję łopatek wirników o kierownic. Fluidyzacji w wyniku prowadzenia spalania przy niskich temperaturach ponadto umożliwia spalanie niskokalorycznego węgla o dużych zawartościach części niepalnych - 20 30% - spalano nawet węgla o zawartości popiołu ok. 60 %. Można więc spalać paliwa o minimalnych wartościach opałowych rzędu 6300 kJ/ kg ( w kotłach bez chłodzenia warstwy fluidalnej ) oraz węgle o ok. 13000kJ/kg przy odbiorze ciepła z warstwy. Tak więc w kotłach f. Można spalać węgiel brunatny ,muły i przerosty węgla kamiennego -w EC położone przy kopalniach - czy odpady komunalne. Również fluidyzacja pozwala w komorze spalania na równolegle prowadzić proces odsiarczania w wyniku dodawania do złoża tlenków wapnia jako zmielonego kamienia wapiennego czy kopalnego dolomitu W warstwie fluidalnej SO2 wiązane jest według reakcji:

CaCO3 + ciepło → CaO + CO2 a następnie SO2 + CaO + ½ O2 = CaSO4 ( siarczan wapnia - gips ). Ca SO4 jest usuwany wraz z popiołem. Skuteczność odsiarczania wynosi nawet do 95%. Stosunek nadmiaru reagenta wynosi Ca/S = 1,5 przy sprawności odsiarczania ok. 80% i Ca/S = 2,5 przy 95 %. Jednoczenie ulega zmniejszeniu emisja NOx o 50 - 80 % w stosunku do kotła pyłowego. Systematykę kotłów fluidalnych pokazano poniżej:

0x08 graphic

W warstwie fluidalnej zachodzi rozdrobnienie węgla - ziarn pierwotnych - na drobniejsze frakcje.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Koncepcja kotła fluidalnego

0x08 graphic

Uszeregowanie procesów w warstwie fluidalnej(3)

Procesy spalania oraz wymiany ciepła zachodzą zarówno w czynnym złożu fluidalnym jak i w warstwie górnej w której występuje również masa inertna składająca unoszonego popiołu, paliwa, sprgentu. produktów spalania oraz azotu. Złoże fluidalne zasilane jest węglem i sorbentem oraz powietrzem np. z pewnym udziałem recyrkulujących spalin. Temperatura złoża stabilizowana jest zanurzonym w nim wymiennikiem ciepła. Intensywność wymiany ciepła w obu warstwach jest wyższa niż w kotłach rusztowych czy pyłowych co pozwala zmniejszyć powierzchnie ogrzewalne i wymiary kotłów.

Stany fluidyzacji osiągane w miarę wzrostu prędkości powietrza;

Stan I - warstwa nieruchoma, stan podobny do spalania na kotłach rusztowych

Stan II rozluźnienie złoża- bombelkowanie, kanalikowanie ,wzrost wysokości złoża,

Stan III złoże fluidalne i wrzenie materiału sypkiego,

Stan IV transport pneumatyczny - unoszenie materiału

0x08 graphic

Prędkość poślizgu w funkcji porowatości złoża fluidalnego

0x08 graphic

Schemat układu gazowo parowego z atmosferycznym kotłem fluidalnym oraz pyłowym kotłem gazowym : 1-sprężarka, 2 - turbina powietrzna lub spalinowa, 3 - prądnica 4 - kocioł fluidalny, 5 - układ oczyszczania spalin, 6- kocioł pyłowy, 7 - odzysknicowa wytwornica pary, 8 - turbina parowa , 9- skraplacz 10 - pompa zasilająca, 11 i 12 - spalinowy i parowy podgrzewacz wody, 13 - odgazowywacz

Schemat układu gazowo-parowego z atmosferycznym powietrznym kotłem fluidalnym i odzysknicową wytwornicą pary: oznaczenia jak poprzednio

0x08 graphic

0x08 graphic

Schemat układu gazowo - parowego z ciśnieniowym parowym kotłem fluidalnym: oznaczenia jak poprzednio

Schemat układu parowo gazowego z ciśnieniowym powietrznym kotłem fluidalnym i rozcieńczeniem spalin

0x08 graphic

J. Kucowski i inni. Energetyka a ochrona środowiska. WNT 1997

dolomit - minerał węglan wapnia i magnezu Ca Mg(CO3)2 , o przełomie muszelkowym połysku szklistym, czasami perłowym, , bezbarwnym, występuje jako skała osadowa stosowany w hutnictwie jako topik, po wypaleniu jest materiałem ogniotrwałym.

A. Miller J. Lewandoweski. Układy gazowo - parowe WNT 1993

KOTŁY FLUIDALNE

Atmosferyczne

Nadciśnieniowe

Z złożem stacjonarnym

Z złożem cyrkulacyjnym

Złoże fluidalneWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Nieścior, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Rysunek1, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wyklad Va Turbiny Gazowe, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródł
Wykład1c, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wykład 3C, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wykład Icz.2, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Vb Turbiny Gazowe materiały, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zr
Konflikt2, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Dylematy, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Rysunek2, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wykład VIa Turbiny Gazowe konstrukcje, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, W
Pogorzelski, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wykład 1B Definicje i pojęcia podstawowe, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła
Wyklad I NOx. czI, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykła
Wykład IX EJ, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wykład III cz I kotły, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła w
Sciągi na egzamin, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Podstawy Automatyki Procesów, WYKŁAD
Automaty pytania (1), IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Podstawy Automatyki Procesów, WYK

więcej podobnych podstron