protokol(3), SPRAWOZDANIA czyjeś


Laboratorium Metrologii - ID 5.3 - Wtorek 1600

Politechnika Lubelska w Lublinie

Data: 23.10.2007r.

Gr.: #3

Temat: Pomiary Kompensatorem Napięcia Stałego

- Arkadiusz Podkościelny

- Tomasz Skrzypiec

- Piotr Siejczuk

Nr ćwiczenia: #20

Ocena:

Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości metrologicznych kompensacyjnej metody pomiarowej a także typowych rozwiązań układowych oraz niektórych zastosowań pomiarowych kompensatorów napięcia stałego.

1. Pomiary sem. ogniwa kompensatora o regulowanym prądzie roboczym.


0x01 graphic

Obiektem pomiaru jest sem. Ex baterii 3R12 o napięciu ok. 4,5V. Źródłem Uz prądu roboczego jest akumulator 6V. W charakterze rezystora kompensacyjnego należy zastosować jeden z rezystorów wzorcowych.

1.2

a) Błąd nieczułości:

b) Wartość mierzonej sem. ogniwa Ex:

c) Graniczny błąd pomiaru:

Wyniki (Uwzględnione zasady zaokrąglania):

a) Błąd nieczułości:

b) Wartość mierzonej sem. ogniwa Ex:

c) Graniczny błąd pomiaru γg:

1.3 Wpływ rezystancji wewnętrznej Rwewn. mierzonego źródła Ex na błąd nieczułości doświadczalnej γsd kompensatora.

Rk=………

Tabela #1.

Rxw

Rr

I

I'

dz

UK

UK'

ΔUK

γ

γsd

[Ω]

[Ω]

[mA]

[mA]

[V]

[V]

[V]

1.4 Wpływ wartości rezystancji wewnętrznej rezystora kompensacyjnego na błąd nieczułości doświadczalnej kompensatora.

Rk=………

Tabela #2a.

Rxw

Rr

I

I'

dz

UK

UK'

ΔUK

γ

γsd

[Ω]

[Ω]

[mA]

[mA]

[V]

[V]

[V]

Rk=………

Tabela #2b.

Rxw

Rr

I

I'

dz

UK

UK'

ΔUK

γ

γsd

[Ω]

[Ω]

[mA]

[mA]

[V]

[V]

[V]

2. Pomiary kompensatorem o stałym prądzie roboczym.

2.1 Pomiar siły elektromotorycznej kompensatorem o stałym prądzie roboczym.

Badana bateria do zacisków Ex kompensatora dołączana jest poprzez wysokoomowy dzielnik napięcia tak, jak na rysunku poniżej:

0x01 graphic

Wskazanie kompensatora Ukx:

Błąd nieczułości doświadczalnej γsd:

Błąd graniczny pomiaru (z uwzględnieniem błędu wynikającego z klasy pomiaru, nieczułości doświadczalnej, przekładni dzielnika napięcia) γg:


2.2 Pomiary rezystancji kompensatorem o stałym prądzie roboczym.

0x01 graphic

a) Rx=

b) Największy możliwy błąd pomiaru γRx:

c) Graniczny błąd pomiaru γg:

Wyniki (Uwzględnione zasady zaokrąglania):

a) Rx=

b) γRx=

c) γg=

Ux=

Uw=


2.3 Sprawdzanie ogniwa wzorcowego.

0x01 graphic

Rzeczywista wartość napięcia źródłowego ogniwa ENx:

Nastawa dekad kompensatora Wx:

Tabela #3.

Lp.

Wwi

Wxi

ENxi

ENxi - ENśr

(ENxi - ENśr)2

V

V

V

V

V2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Wzory umożliwiające obliczenie niepewności pomiaru:

Wartość napięcia źródłowego w i-tym pomiarze:

Wartość średnia napięcia źródłowego z n pomiarów:

Niepewność standardowa typu A:

Niepewność standardowa typu B:

gdzie γg - względny błąd graniczny kompensatora.

Niepewność standardowa łączna:

Niepewność całkowita:

gdzie kα - współczynnik rozszerzenia zależny od poziomu ufności.

Wartość mierzonego napięcia źródłowego:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
protokol(8), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(4), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(6), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(7), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(9), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(5), SPRAWOZDANIA czyjeś
Protokół 4, SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol, SPRAWOZDANIA czyjeś
Lab Elektroniki - 4 PROTOKÓŁ, SPRAWOZDANIA czyjeś
Elektrotechnika ćwiczenie 6 - protokół, SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(2), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(11), SPRAWOZDANIA czyjeś
Miernictwo 10 Protokół Mrozek, SPRAWOZDANIA czyjeś
protokół-03, SPRAWOZDANIA czyjeś
silnik trójfazowy zwarty protokół pomiarów, SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(10), SPRAWOZDANIA czyjeś
pomoc2cd(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
Budowa kontenera C, SPRAWOZDANIA czyjeś

więcej podobnych podstron