METRO2P, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, lalo


Politechnika Lubelska

Laboratorium Metrologii

w Lublinie

Ćwiczenie Nr 2

Nazwisko:

Skwarek

Imię:

Piotr

Semestr

V

Grupa

ED. 5.4

Rok akad.

1995/96

Temat ćwiczenia: Badanie galwanometru statycznego.

Data wykonania

3.11.95

Ocena

I Cel ćwiczenia.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z budową i zasadą działania galwanometru statycznego oraz jego parametrami.

W czasie wykonania ćwiczenia wyznaczaliśmy parametry galwanometru takie jak : oporność wewnętrzną Rg ,

oporność krytyczną Rkr , okres T0 ,a także stałą prądową i stałą napięciową.

II Wykonanie ćwiczenia.


Układ pomiarowy:

0x01 graphic

Spis przyrządów pomiarowych:

- rezystor dekadowy kl. 0,05 Ug= 650V; nr 43-4456,

- rezystor r2 = 162 I = 0,35A PL-K-043-E6,

- rezystor r1 = 335 I = 0,6A PL-K-021-E6,

- rezystor wzorcowy Rn = 1 0,01% Imax = 1A

nr PL-P3-80-E6/M,

- miliamperomierz magnetoelektryczny kl. 0,5 nr 172,

- galwanometr statyczny C = 3.3*10-9A/(mm,m) P = 10W,

To = 3s, U1 = 220V, U2 = 6V, Rg=190, Rk = 1800,

l = 105cm, nr 7108,

- źródło napięcia stałego E = 1.35V,

- dwa wyłączniki w1, w2,

- przełącznik p.


1. Wyznaczanie oporności wewnętrznej galwanometru.


Lp.

Położenie

α

I

RD1

0.5I

RD2

RG

przeł. a

dz

mA

Ω

mA

Ω

Ω

Ω

1

prawo

172

4,6

5000

2,3

2140

720

2

lewo

175

7,3

8000

3,65

3780

440

365

3

prawo

169

4,5

5000

2,25

2420

160

4

lewo

176

7,4

8000

3,7

3930

140

Obliczenia:

RG = RD1 - 2RD2

=

2. Wyznaczanie oporności krytycznej galwanometru (RG = 145.5 Ω ).


Położenie

αO

RD

RZKR

Rkr

Lp.

przełącznika

dz

Ω

Ω

Ω

Ω

1

prawo

149

1800

1801

1991

2041

2

lewo

211

1900

1901

2091


Obliczenia:

RKR = RG + RZKR

=

3. Wyznaczanie okresu wahań nietłumionych To.

α0

α1

α2

α3

α4

α5

α6

λ

ΣT

n

T

T0

Lp.

dz

dz

dz

dz

dz

dz

dz

-

s

-

s

s

s

1

29

15

21

8

13

4

12

0,417

8,78

3

3

2,510

2,596

2

19

25

13

19

7

16

4

0,318

8,47

3

3

2,683

k=2

Obliczenia:

λ =

T0 =

4. Wyznaczenie stałej i czułości prądowej i napięciowej.

Położenie

I

α

Cil

Cim

Cum

Lp.

przełącznika

mA

dz

A/dz

A/dz*m

V/dz*m

1

lewo

1,05

94

5,61E-09

5,891E-09

1,173E-05

2

lewo

1,45

129

5,646E-09

5,928E-09

1,18E-05

3

prawo

0,95

95

5,023E-09

5,274E-09

0,0000105

4

prawo

1,9

72,5

1,316E-08

1,382E-08

2,752E-05

Obliczenia:

Cil =

Stała metrowa:

Cim = Cil*

Stała napięciowa:

Cum = Cim*(Rg + Rzkr) = 5,89*10-9 A/dz*m *(190Ω + 1801Ω) = 1,173*10-5 V/dz*m

Czułość prądowa:

Si =

Czułość napięciowa:

Su =

IV Wnioski:

Wartość obliczonej średniej oporności wewnętrznej różni się znacznie od rzeczywistej, bo aż o 35Ω. W przypadku pierwszych dwóch pomiarów wynika to z ustawienia zbyt małej rezystancji Rd, ponadto przy położeniu przełącznika w pozycji ”lewo” rezystancja wyznaczona w poszczególnych pomiarach jest bardzo zbliżona do wartości znamionowej, a w czwartym pomiarze jest taka sama. Oporność krytyczna wyznaczona różni się o 156Ω.

Obliczony średni okres drgań własnych wynosi = 2,9925s i różni się od rzeczywistego o 0,0075s, co świadczy o dokładności wykonania tego pomiaru.

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzam, że stała prądowa galwanometru jest mniejsza od stałej metrowej, gdyż część odczytowa znajduje się dalej niż 1 metr od części pomiarowej. Z kolei im mniejsza jest stała prądowa, tym większa jest czułość prądowa co wpływa korzystnie na dokładność pomiarów przeprowadzanych galwanometrem.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
metro26, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
METRO20, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
Metro24, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
LABMETS1, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
Metro ćw 4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog
LABMETS4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
KUK-METRO-7, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolo
METmar9, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
met pro Oscyloskop, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia,
Mettad6, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
Metr Tad18, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog
MET14X, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
12''', AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, l
METRO 14, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia

więcej podobnych podstron