OZ M11, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, lalo


Politechnika Lubelska

Laboratorium Metrologii

w Lublinie

Ćwiczenie Nr 4

Nazwisko:

Cocek

Imię:

Wojciech

Semestr

V

Grupa

ED 5.4

Rok akad.

1995/96

Temat ćwiczenia: Pomiar mocy prądu jednofazowego.

Data wykonania

16.11.95

Ocena

I Cel ćwiczenia.

Celem ćwiczenia było poznanie własności metody pomiaru mocy czynnej, biernej i pozornej za pomocą woltomierza, amperomierza i watomierza elektrodynamicznego, a także wpływu poboru mocy przez przyrządy pomiarowe na dokładność pomiaru.

II Spis przyrządów pomiarowych użytych w ćwiczeniu.

1. Woltomierz elektromagnetyczny kl. 0.5 PL-P3-254-E6

zakres 300V RV = 13.33 kΩ IV=22.5mA

2. Amperomierz elektromagnetyczny kl. 0.5 PL-P3-113-E6

zakres 5A RA = 55 mΩ XA = 2π*50Hz*27μH = 8.5 mΩ

3. Watomierz ferrodynamiczny kl. 0.5 PL -P3 - 245 -E6

zakres cewki prądowej 5A zakres cewki napięciowej 200V

RWN = 150 mΩ/V *200V = 30kΩ

reaktancja XA = 2π*50Hz*63μH = 19.8 mΩ

rezystancja dla zakresu 5A RWP = 48 mΩ

III Wykonanie ćwiczenia.

1.Pomiar mocy przy zadanym prądzie

0x08 graphic

Pomiar techniczny

Wyniki z uwzględnieniem poboru mocy przez mierniki

Uchyb

Odbiornik

IA

PW=P0'

S0'

Q0'

P0

S0

Q0

δp

cosϕ0'

A

W

VA

VAr

W

VA

VAr

%

-

R

1.3

280

286

58.275

279.826

285.82

58.227

0.062

0.979

RL

2.83

330

622.6

527.949

329.175

621.971

527.723

0.251

0.530

RLC

1.78

330

391.6

210.833

329.674

391.277

210.743

0.099

0.843


S0' = IA* UV

Q0' =

cosϕ0' = PW / S0'

P0 = P0' - IA2( RA+ RWP)

Q0 =

S0 =

δP'= ((Po'- P0)/P0)*100 %


2.Pomiar mocy przy zadanym napięciu

0x08 graphic

Pomiar techniczny

Wyniki z uwzględnieniem poboru mocy przez mierniki

Uchyb

Odbiornik

IA

PW=P0'

S0'

Q0'

P0

S0

Q0

δp

cosϕ0'

A

W

VA

VAr

W

VA

VAr

%

-

R

1.33

290

292.60

38.92

285.56

288.2

38.92

1.55

0.991

RL

2.85

340

627

526.81

335.56

624.6

526.81

1.32

0.542

RLC

1.8

340

396

203.02

335.56

392.2

203.017

1.32

0.859


S0' = IA* UV

Q0' =

cosϕ0' = PW / S0'

P0 = P0' - UV2(1/RV + 1/ RWN)

S0 =

δP'= ((Po'- P0)/P0)*100 %


3. Wyznaczanie mocy przy zadanym prądzie metodą półpośrednią

0x08 graphic

Odbiornik

UV

IA

I0

Pw

P0'

PA

Pwp

Ppi

P0

δP

V

A

A

W

W

W

W

W

W

%

R

220

4.63

9.26

1010

2020

0.255

0.222

0.463

2019.06

0.047

RC

220

4.7

9.4

1020

2040

0.259

0.226

0.47

2039.05

0.047

RLC

220

4.75

9.5

1040

2080

0.261

0.228

0.475

2079.04

0.046


I0 = IAizn

P0' = Pwizn

PA = RA*IA2

Pwp = Rwp*IA2

Ppi = Ppizn*

P0 = Pwizn - (PA + Pwp + Ppi)

δ″P =


4. Pomiar mocy przy pośrednim włączeniu mierników i zadanej wartości napięcia.

0x08 graphic

Odbiornik

UV

U0

IA

I0

Pw

P0'

S0'

Q0'

cosϕ0'

P0

δ″P

V

V

A

A

W

W

VA

VAr

-

W

%

R

88

220

4.63

9.26

402.5

2012.5

RC

88

220

4.68

9.36

405

2025

RLC

88

220

4.75

9.5

412.5

2060


U0 = UVuzn

I0 = IAizn

P0' = Pwuznizn

S0' = UV*IAuznizn

Q0' =

cosϕ0' =

δ″P =


P0 = Pwuznizn - UV2*

A

V

W

obc

TR

A

V

W

obc

TR

obc

TR

A

V

K

k

L

l

W

A

k

l

O

obc

TR

A

W

K

k

k

V

L

l

ll

N

n

M

mWyszukiwarka

Podobne podstrony:
OZ M4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, l
OZ M20, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
OZ M9, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, l
OZ M21215, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologi
LABMETS1, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
Metro ćw 4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog
LABMETS4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
KUK-METRO-7, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolo
METmar9, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
met pro Oscyloskop, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia,
Mettad6, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
Metr Tad18, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog

więcej podobnych podstron