protokol(6), SPRAWOZDANIA czyjeś


Laboratorium Metrologii - ID 5.3 - Wtorek 1600

Politechnika Lubelska w Lublinie

Data: 04.12.2007r.

Gr.: #3

Temat: Wspomagane komputerowo pomiary mocy czynnej metodą próbkowania wartości chwilowych prądu i napięcia

- Arkadiusz Podkościelny

- Tomasz Skrzypiec

- Piotr Siejczuk

Nr ćwiczenia: #35

Ocena:

Celem ćwiczenia jest poznanie struktur cyfrowych mierników mocy oraz zbadanie właściwości watomierza próbkującego zrealizowanego w oparciu o pomiarową kartę wraz z wielokanałowym przetwornikiem A/C, sprzężonym z komputerem PC sterowaną w środowisku Pascal Borland.

1. Schemat pomiarowy:

0x08 graphic

Amperomierz analogowy: Przesuwnik fazowy:

Woltomierz analogowy: Licznik energii:

Watomierz analogowy:

Rezystor:

Wzory:

0x08 graphic

Wartość mocy czynnej mierzonej przez licznik energii elektrycznej:

stała licznika C = 16000 imp/kWh

Tx - czas trwania jednego okresu sygnału wyjściowego licznika

2. Wyznaczanie błędów pomiaru mocy w funkcji mierzonego prądu.

I = 0,5A φ = 0°

I [A]

U [V]

P [W]

E [kWh]

(10okresów)

35_1250.exe

I [A]

U [V]

P [W]

Q [Var]

S [VA]

cos

0,5

1,0

1,5

2,0

I [A]

U [V]

P [W]

E [kWh]

(10okresów)

35_2500.exe

I [A]

U [V]

P [W]

Q [Var]

S [VA]

cos

0,5

1,0

1,5

2,0

3. Wyznaczanie błędów pomiaru mocy w funkcji kąta fazowego.

I = 2A φ = 0°

φ

U [V]

P [W]

E [kWh]

(10okresów)

35_1250.exe

I [A]

U [V]

P [W]

Q [Var]

S [VA]

cos

10°

20°

30°

40°

50°

60°

70°

80°

90°

φ

U [V]

P [W]

E [kWh]

(10okresów)

35_2500.exe

I [A]

U [V]

P [W]

Q [Var]

S [VA]

cos

10°

20°

30°

40°

50°

60°

70°

80°

90°

4. Wyznaczanie błędów pomiaru energii elektrycznej dla cosφ=1

I = 2A φ = 0°

35_1250.exe (1250 próbek na okres przebiegu)

stan licznika energii E [kWh]

czas [s]

wskazania przyrządów analogowych

I [A]

U [V]

P [W]

0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

0,070

0,080

0,090

0,100

Czas trwania pomiaru:

Energia zmierzona przez licznik:

Energia wskazana przez program:

35_2500.exe (2500 próbek na okres przebiegu)

stan licznika energii E [kWh]

czas [s]

wskazania przyrządów analogowych

I [A]

U [V]

P [W]

0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

0,070

0,080

0,090

0,100

Czas trwania pomiaru:

Energia zmierzona przez licznik:

Energia wskazana przez program:

5. Wyznaczanie błędów pomiaru energii elektrycznej dla cosφ=0,5ind i 0,8poj.

35_1250.exe (1250 próbek na okres przebiegu)

stan licznika energii E [kWh]

czas [s]

wskazania przyrządów analogowych

I [A]

U [V]

P [W]

0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

0,070

0,080

0,090

0,100Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
protokol(8), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(3), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(4), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(7), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(9), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(5), SPRAWOZDANIA czyjeś
Protokół 4, SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol, SPRAWOZDANIA czyjeś
Lab Elektroniki - 4 PROTOKÓŁ, SPRAWOZDANIA czyjeś
Elektrotechnika ćwiczenie 6 - protokół, SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(2), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(11), SPRAWOZDANIA czyjeś
Miernictwo 10 Protokół Mrozek, SPRAWOZDANIA czyjeś
protokół-03, SPRAWOZDANIA czyjeś
silnik trójfazowy zwarty protokół pomiarów, SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(10), SPRAWOZDANIA czyjeś
pomoc2cd(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
Budowa kontenera C, SPRAWOZDANIA czyjeś

więcej podobnych podstron