Spraw.7, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, Tbwcz1.lab, Spraw.7

Pobierz dokument
spraw.7.elektronika.i.telekomunikacja.studia.doc
Rozmiar 281 KB

0x08 graphic

LABOLATORIUM ZAKŁADU MIKROFAL
(TECHNIKI BARDZO WIELKICH CZĘSTOTLIWOŚCI)

SPRAWOZDANIE

Grupa

Podgrupa

Numer ćwiczenia

Lp.

Nazwisko i imię

Data wykonania

1.

ćwiczenia

Prowadzący ćwiczenie

Podpis

Data oddania

sprawozdania

Temat

Badanie układów dopasowania impedancji

1. Układ pomiarowy.

0x08 graphic

Rys.1 Schemat blokowy układu pomiarowego.

Tab. 1 Przyrządy pomiarowe i badane.

Lp.

Nazwa przyrządu

Typ

Producent

1.

Generator mikrofalowy

8690C

HP

2.

Falowodowa linia pomiarowa

LPF-4.5

PIT

3.

Strojnik

EHF-4.5

PIT

4.

Obciążenie mikrofalowe

OF-4.5

PIT

5.

Obciążenie mikrofalowe

OF-4.5

PIT

6.

Detektor mikrofalowy

V640 + sonda

Meratronik

2. Wyniki pomiarów i wstępnych obliczeń.

2.1 Pomiar długości fali za pomocą linii pomiarowej:

L01

L011

102,4

106,0

[mm]

L012

109,6

L02

L021

138,1

141,7

L022

145,3

0x08 graphic

2.2 Pomiary w celu wyznaczenia współczynnika odbicia dopasowanego obciążenia.

Lmin

L01

102,3

109,1

[mm]

L02

115,9

Umax

38

[mV]

Umin

10

2.3 Pomiary w celu wyznaczenia współczynnika odbicia dopasowanego obciążenia z układem dopasowania.

Umax

26,5

[mV]

Umin

16,5

3. Wnioski:

Zadanie pierwsze polegało na pomiarze długości fali w linii falowodowej. Pomiar polegał na znalezieniu dwóch minimów wartości amplitudy, przy pomocy metody widełkowej. Różnica odległości tych minimów stanowi połowę długości fali propagującej się w falowodzie. Długość fali wyniosła 71,4 mm.

Zadanie drugie polegało na pomierzeniu współczynnik odbicia na dopasowanego obciążenia. Dokonany został pierwszego minimum, oraz pomiary wartości maksymalnej i minimalnej amplitudy. Dzięki tym pomiarom, została obliczona wartość współczynnika fali stojącej (3.8) co dalej pozwoliło na wyliczenie modułu współczynnika odbicia który wyniósł 0.58 oraz argumentu współczynnika odbicia który wyniósł 210,6 stopnia.

Dzięki obliczeniu pełnej wartości współczynnika odbicia Moza było nanieść te wartości na wykres Smitha i znaleźć punkt unormowanej impedancji Zk wynoszącej 0.27 - j0.25. Następnie znając długość strojnika (100mm) poprzez wartości L/λ została odnaleziona wartość impedancji ZWE wynosząca 0.3 + j0.45. Następnie ZWE została przetransformowana po kole stałej rezystancji w taki sposób, by odpowiadająca jej admitancja znajdowała się na kole jednostkowym - ZT = 0.3 - j0.45, YT = 1 + j1.5. Dalej obliczona została wartość XS wynosząca -0.8, dzięki której można było znaleźć długość łuku od górnego punktu biegunowego, a punktem XS, L/λ wynosi w tym przypadku 0.393. Dzięki tej wartości została obliczona długość strojnika szeregowego wynosząca 28.06 mm.

Analogicznie dla odnalezionej wartości susceptancji BT została znaleziona długość strojnika równoległego: BT = -1.5 i długość strojnika 5.21 mm.

Ostatnim zadaniem było zbadanie współczynnik odbicia dopasowanego obciążenia wraz z wyliczonym wcześniej strojnikiem. Zmierzone wartości amplitudy minimalnej i maksymalnej, doprowadziły do następujących wartości: WFS = 1.6 i współczynnik odbicia = 0.23.

Użycie wykresu Smitha, pozwala na szybkie i sprawne zaprojektowanie układu dopasowania mikrofalowego, o zadanych wcześniej parametrach i warunkach działania układu. Projektowanie przy użyciu wykresu Smitha jest w miarę dokładne i pozwala dość wyliczyć wartości strojników. Metoda wykresów Smitha jest jednak nie zawsze pewne, ze względu na to iż jest to metoda graficzna i wyliczone wartości w głównej mierze zależą od jakości posiadanego wykresu (wydruku) oraz dokładności odczytywanych wartości z tego wykresu.

Ostateczne pomiary, w części końcowej ćwiczenia pokazały że znalezione długości strojników są dobrze wyliczone i układ spełnia swoje warunki działania. Pomiary pokazały, iż udało się zejść ze współczynnikiem fali stojącej z 3.8 na 1.6 i z współczynnikiem odbicia z 0.58 na 0.23. Prawie dwukrotne zmniejszenie wartości współczynnika fali stojącej i ponad dwukrotne zmniejszenie współczynnika odbicia pokazuje, iż ćwiczenie laboratoryjne zostało wykonane poprawnie i dokładnie.

Wszelkie obliczenia zawarte są w protokole pomiarowym.

0x01 graphic


Pobierz dokument
spraw.7.elektronika.i.telekomunikacja.studia.doc
Rozmiar 281 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Spraw.8, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, Tbwcz1.lab, Spraw.8
Spraw.1(1), Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz1.lab
wnioski(1), Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz1.lab, S
wnioski moje, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz1.lab,
Spraw.1, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz1.lab
kolos tbwcz, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, tbwcz ćwiczenia, ćwiczenia
interferometr, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz
Zadanie(1), Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, tbwcz ćwiczenia, ćwiczenia,
dopasowanie sprawozdanie, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, TBWCZ+SPRAWKA
Ania tbwcz ferryty dobre, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, TBWCZ+SPRAWKA
Tbwcz2 E7T1S1, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz
tbwcz - lab2 - dopasowanie impedancji -, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz
Wnioski do tbwcz lab1, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, TBWCZ+SPRAWKA+-+
ferryty sprawozdanie2, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, TBWCZ+SPRAWKA+-+
sprawozdanie sprzęgacze, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, TBWCZ+SPRAWKA+
Tbwcz2 E7G1S1, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz
LAN , Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, sstk
mele srele, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, mele

więcej podobnych podstron