Prezentacja maturalna 2012, Plan prezentacji przykład AZ


Agnieszka Z , kl.3c

PLAN PREZENTACJI

Temat: „ Porównaj różne sposoby mówienia o wydarzeniach II wojny światowej w wybranych utworach literackich”.

I. Literatura podmiotu:

 1. Białoszewski Miron, Pamiętnik z powstania warszawskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2007, ISBN: 978-83-06-03127-0.

 2. Borowski Tadeusz, Proszę państwa do gazu, U nas w Auschwitzu, w: Opowiadania, Sara, Warszawa 2007, ISBN: 83-7297-024-6.

 3. Krall Hanna, Zdążyć przed panem Bogiem, GAMMA, Warszawa 1992, ISBN: 83-900364-1-X.

 4. Miłosz Czesław, Campo di Fiori, w: Wiersze, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987, ISBN: 83-08-00846-1.

 5. Moczarski Kazimierz, Rozmowy z katem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, ISBN: 83-01-11069-4.

 6. Nałkowska Zofia, Prof. Spanner, Przy torze kolejowym, w: Opowiadania, Czytelnik, Warszawa 1989, ISBN: 83-07-01770-X.

 7. Świrszczyńska Anna, Budując barykadę, w: Budowałam barykadę, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984, ISBN: 83-08-01313-9.

II. Literatura przedmiotu:

 1. Literatura Polska, Przewodnik Encyklopedyczny, Praca zbiorowa, PWN, Warszawa 1985, ISBN: 83-01-01520-9, tutaj hasła: Białoszewski, Borowski, Krall, Miłosz, Nałkowska, Medaliony, Zdążyć przed panem Bogiem.

 2. Tomkowski Jan, Literatura Polska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1993, ISBN: 83-06-02352-8, s. 290-295.

 3. Zaworska Helena, Medaliony Zofii Nałkowskiej, WSiP, Warszawa 1975, ISBN: 83-02-02518-6, s. 21-45.

Ramowy plan wypowiedzi:

 1. Teza prezentacji: „Sposób patrzenia na różne wydarzenia jest uzależniony od sytuacji osoby, która je opisuje, od jej doświadczeń, wartości życiowych, od tego po której stronie barykady się znalazła.”

 2. Kolejność prezentowanych tekstów:

  1. Zofia Nałkowska:

   1. Prof. Spanner: ciało człowieka jako materiał do przerobienia.

   2. „Przy torze kolejowym”: strach zabijający moralność.

   3. Sposoby mówienia o wydarzeniach: brak komentarzy i ocen, behawioryzm, opis świadka.

  2. Tadeusz Borowski:

   1. „Proszę państwa do gazu”: zlagrowanie i zobojętnienie bohatera wobec ofiar.

   2. „U nas w Auschwitzu”: obraz świata jako obozu, dwie role: bycie katem lub ofiarą.

   3. Sposób mówienia o wydarzeniach: brak komentarzy i ocen, behawioryzm, opis uczestnika wydarzeń.

  3. Hanna Krall „Zdążyć przed panem Bogiem”:

   1. Obraz getta: jedyny wybór dotyczy rodzaju śmierci.

   2. Wpływ wojny na dalsze życie Marka Edelmana: walka o życie pacjentów, gdyż każdy człowiek jest bardzo ważny, jest całym 100%.

   3. Sposób mówienia o wydarzeniach: wywiad rzeka, elementy reportażu, brak patetycznego tonu.

4) Kazimierz Moczarski „Rozmowy z katem”:

a) mentalność kata: mechanizmy awansu i przekonywania do ideologii hitleryzmu,

b) Sposób mówienia o wydarzeniach: nieświadomy wywiad rzeka, autentyczność języka, wypowiedzi i przekonań faszysty.

5) Czesław Miłosz: „Campo di Fiori”:

a) Obraz muru getta oddzielający dwa światy.

b) Sposób mówienia o wydarzeniach: metafory, język poetycki, rola poety w historii.

6) Miron Białoszewski „Pamiętnik z powstania warszawskiego”

a) Spojrzenie cywila na powstanie warszawskie.

b) Sposób mówienia o wydarzeniach: język potoczny, mówiony, autentyczny.

7) Anna Świrszczyńska: „Budując barykadę”:

a) Obraz cywilów budujących barykadę, pomagających powstańcom.

b) Sposób mówienia o wydarzeniach: język poetycki, pozornie deheroizujący, a jednak pokreślający bohaterstwo.

III. Podsumowanie:

Te same wydarzenia przez każdego z wymienionych autorów są widziane trochę inaczej i opisane za pomocą innych środków wyrazu i innego języka, w zależności od temperamentu, poglądów i osobistych doświadczeń autora. To co łączy te relacje - opisane wydarzenia wojenne wciąż pozostają przerażające w swojej wymowie.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Prezentacja maturalna 2012, Bibliografia przykład AZ
Prezentacja maturalna 2012 Poli Nieznany
Prezentacja maturalna 2012, LISTA LEKTUR NA EGZAMIN MATURALNY
Prezentacja maturalna 2012, Jak napisać bibliografię pop
Prezentacja maturalna 2012, TEMATY MATURALN2012, Tematy do prezentacji maturalnej w ZSE-A w rok
Prezentacja maturalna, Ramowy plan wypowiedzi, Ramowy plan wypowiedzi
Prezentacja maturalna 2012 Poli Nieznany
Prezentacja przykład 3
prezentacja przykład
boisko specyfikacja techniczna i sst, budownictwo, STUDIA, sem Id, technologia budowy dróg, prezenta
prezentacja przykład 2
Pocztówka, J.WŁOSKI MATURA 2012, Pisanie
Matura 2012 Klucz
MATURA 10 polski CKE przykładowe rozwiązania do arkus

więcej podobnych podstron