Krople do nosa z Gentamycyną, Rp


Rp.

Hydrocortisoni 0.3

Gentamycini

Mentholi aa 0.08

Sol. 0.9% Natrii chloridi

Sol. 3% Acidi borici aa ad 30.0

M.f. Guttae

D.S. 3 x dziennie 1 kropla do nosa

  1. Tytuł : Projekt realizacji prac związanych z wykonaniem leku recepturowego jakim są krople z antybiotykiem przeznaczone dla osoby dorosłej wykonane w warunkach jałowych oraz opis prac związanych z wykonaniem leku.

  2. Założenia: