Pan który uzdrawia adoracja krzyża, Pan który uzdrawia- uzdrowienie w krzyżu -13


Pan który uzdrawia- uzdrowienie w krzyżu -13.05.2015r. - plan:

1. PIEŚŃ - ROZPIĘTY NA RAMIONACH (NR 608) - WYŚWIETLACZ

Panie Jezu - pozwalasz nam się dziś gromadzić na adoracji, pozwalasz nam wpatrywać się w Twój Krzyż. Krzyż, który przyniósł nam wyswobodzenie ze śmierci, ze śmierci grzechu. Chcemy Ci dziękować za tę szansę i ten trud. Chcemy dziś w taki właśnie sposób uczestniczyć w modlitwie całego świata zainspirowanej przez papieża Franciszka. Pozwalaj nam wsłuchiwać się w przytaczane dziś teksty, otwierać serce na to, co chcesz do nas mówić. Pozwalaj nam trwać przed Tobą, odkrywać Ciebie po raz kolejny.

Nabożeństwo dzisiejsze składać się będzie z tekstów czytanych, z rozważań, ciszy i pieśni. Włączajmy się aktywnie w proponowane formy modlitwy....Przynośmy teraz, w tej chwili ciszy, Jezusowi ukrzyżowanemu nasze codzienne sprawy i zmagania, nasze troski i to, co dla nas trudne i bolesne. Przyjdźmy do krzyża jak po pocieszenie w codziennych trudach i zmaganiach, jak do oazy na pustyni Wielkiego Postu.

......CISZA..........

2. PIEŚŃ - KRZYŻU CHRYSTUSA

MAREK JUCKIEWICZ: J 3,14-21 z krótkim rozważeniem jak treść fragmentu odnosi się do nas, dlaczego jest dla nas dobrą nowiną.

Modlitwa do powyższego tekstu z uwielbieniem Boga za trudy i prośbą o wspomożenie.

3.PIEŚŃ - CHLEBIE ŻYWY

CZYTA DARIA Irena Omiatacz „Dziękuję Ci za krzyż

Dziękuję Ci za krzyż, który mi dałeś - niebieską perłę cierpienia,

Które o świcie i o zmierzchu i w zenicie dnia,

Jak biblijnemu Hiobowi, towarzyszy mi nieustannie!

A kiedy zraniona szatańskim pazurem grzechu

Bezradnie, kluczę jak bezpańskie zwierzę na bezdrożach życia,

Ty, jak w sadzawce Betesda, zbawczym tchnieniem miłości

Obmywasz moją trędowatą duszę!

Wąziutką, skalną ścieżką jak dobry Pasterz zbłąkaną owcę

Dźwigasz w radosnych ramionach do Domu najlepszego Ojca.

Bożym zegarem - kropla po kropli - odmierzasz mój czas,

Dany mi w depozyt, jak ewangeliczne talenty.

A za to, że aksamitnym Krzyżem ciemności

Przysłoniłeś moje wszędobylskie źrenice, jak Szawłowi pod Damaszkiem,

Abym widziała roztropniej, lepiej - oczami duszy,

Dziękuję Ci, Jezu - Królu wiecznej chwały!

CISZA - po chwili ciszy modlitwa z tego wiersza wyprowadzona, prowadzona spontanicznie, lub przygotowana - MARCIN KUCABA

4. PIEŚŃ - PODNIEŚ MNIE JEZU

CZYTA PAULINA ZAPASEK

Ks. Wacław Buryła Dajesz

Uparcie wyciągamy do Ciebie ręce

Prosimy o dobre stopnie w szkole, o niezłą pracę i znane nazwisko

O zdrowie, którego nie zabraknie, o mądrość, urodę, przyjaciół

I jeszcze żebyśmy nie znali smaku łez.

Uśmiechasz się tajemniczo i dajesz krzyż na dobry początek.

Poprawiam fryzurę, jakbym myślał, że będę bardziej podobał się Bogu.

A On widzi tylko łzę leżącą na posadzce

Zostawioną niewiadomo przez kogo.

Nie miej do Niego żalu, że podarował Ci krzyż.

Sobie też nie zostawił nic więcej.

Możesz oprzeć się na Nim by wskoczyć wzwyż.

CHILA CISZY

Jakiś biblijny fragment i wyprowadzone z niego modlitwa - KSIĄDZ KRZYSZTOF HOŁOWCZAK z zachętą do gestu zapisania i spalenia w kadzidle grzechów naszych

5. PIEŚŃ - KRZYŻU CHRYSTUSA

CZYTA GRZEGORZ OGŁOZIŃSKI

Stoisz przede mną, Panie, przybity do krzyża, skrępowany a jednak wolny bo kochający, jakby umarły a przecież żyjący na wieki. Patrzę na Ciebie i widzę Cię w otoczeniu ludzi, aniołów i stworzeń. Patrzę na Ciebie, ale to Ty na mnie pierwszy spojrzałeś. Twoje spojrzenie jest nieprzerwane, pełne miłości i zrozumienia, otwiera przede mną moją własną duszę, zaczynam widzieć i słyszeć to, czego dotąd nie widziałem i nie słyszałem, czego nie chciałem widzieć i bałem się usłyszeć. Patrzysz na mnie boleśnie i przyjaźnie, kiedy w Judaszu pocałunkiem wydaję Cię na śmierć: Przyjacielu, po coś przyszedł” - słyszę; spoglądasz ze smutkiem kiedy w Piotrze zapieram się Ciebie nie raz, ale po trzykroć, często, zawsze Obracasz się i spoglądasz na mnie Twoje spojrzenie nie potępia i nie odrzuca, ale przebacza i pociąga; wyrzucając winę, uświadamia zło i wyrywa z jego niewoli, wyprowadza z ciemności. Spójrz na mnie, Panie! Patrz na mnie nieustannie, nie odrywaj Twego wzroku, nie zamykaj oczu, nie oddalaj ode mnie tego spojrzenia, które chociaż przebija, jednak przywraca mi życie, które daje nadzieję, które przekonuje o miłości! Spojrzeniem Twoim przemawiaj do mego serca jak wtedy do św. Franciszka; jak wtedy, kiedy po męce krzyża zstąpiłeś do otchłani - to ta ciemna przestrzeń pod Twoimi stopami - i przemówiłeś do mego praojca Adama: Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus! Oto Ja, twój Bóg, dla ciebie stałem się twoim synem. Oto teraz mówię tobie i wszystkim, którzy są w okowach: Wyjdźcie! A tym, którzy są w ciemnościach, powiadam: Niech zajaśnieje wam światło! Tym, którzy zasnęli, rozkazuję: Powstańcie!

CHWILA CISZY

CZYTA MAGDALENA IWAŃSKA

Przypatrz się mojej twarzy dla ciebie oplutej, bym mógł ci przywrócić ducha, którego niegdyś tchnąłem w ciebie. Zobacz na moim obliczu ślady uderzeń, które zniosłem, aby na twoim zeszpeconym obliczu przywrócić mój obraz.

Spójrz na moje plecy przeorane razami, które wycierpiałem, aby z twoich ramion zdjąć ciężar grzechów przytłaczających ciebie. Obejrzyj moje ręce tak mocno przybite do drzewa za ciebie, który niegdyś przewrotnie wyciągnąłeś swą rękę do drzewa.

„Snem śmierci zasnąłem na krzyżu i włócznia przebiła mój bok za ciebie, a ta moja rana uzdrowiła twoje zranienie. Sen mej śmierci wywiedzie cię ze snu otchłani. Cios zadany mi włócznią złamał włócznię skierowaną przeciw tobie.”

Niech spotkają się nasze spojrzenia, niech się krzyżują! Prawdziwie doświadcza się zła tylko tam, gdzie jest prawdziwa miłość. Tylko w obliczu ofiarnej miłości doświadcza się własnego grzechu. Poznaję mój grzech, rozumiem mój bunt, odkrywam moje zło patrząc na odrzuconą Twą miłość, spotykając się z Twoim spojrzeniem, w Twoich oczach odczytując nie gniew, ale żal; nie złość ale dobroć, nie karę lecz przebaczenie. Ty do mnie dzisiaj, Zmartwychwstały, mówisz: Idź, napraw moją świątynię, bo widzisz, że popada w ruinę Powstań i odbuduj mój dom, którym ty sam jesteś; świątynię Ducha, podobieństwo Ojca, obraz Syna”.

Powstań, nie po to cię stworzyłem, abyś pozostał w upadku.

PIEŚŃ

Co to jest krzyż?

Znak największego wstydu -

kto go dotyka jest wyeliminowany z ludzkich szeregów,

które kiedyś radośnie jemu przyklaskiwały.

Odwracają się bojaźliwie

i nie znają już go.

Jest on bezbronnie wydany na łup wrogów.

Na ziemi nie pozostało

mu nic więcej

jak ból, cierpienie i śmierć.

Czym jest krzyż?

Znakiem, który wskazuje na niebo.

Sterczy wysoko ponad pył ziemi

i tym samym kieruje się w górę, w samo światło.

Co człowiek wziąć może, porzuca,

otwórz ręce i przytul się do krzyża:

wtedy poniesie cię on w górę

w wieczne światło.

Popatrz na krzyż;

oto rozciąga się jego belka

otwiera jak jedno z ramion,

jakby chciało cały świat objąć:

Przyjdźcie tutaj wy wszyscy,

którzy utrudzeni i obciążeni jesteście

także wy, którzy wołacie do mnie:

na krzyż z nim!

To jest obraz Boga,

który dziedziczymy w krzyżu.

Krzyż ten podnosi się z ziemi do nieba

jak Jego, który wstąpił do nieba

i ponieść chciał wszystkich w górę.

Obejmij tylko krzyż,

w ten sposób masz Go,

który prawdą, drogą i życiem jest.

Niesiesz Twój krzyż?,

wtedy niesie on ciebie

i staje się tobie

BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM.

(św. Teresa Benedykta od Krzyża)

KSIĄDZ KRZYSZTOF - zachęta do trwania teraz przed Bogiem.

MARCIN KUCABA -zapraszamy teraz do wspólnego odmówienia Litanii do Krzyża Świętego

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Jezu, świata Zbawicielu,

Jezu, na śmierć krzyżową skazany,

Jezu, krzyż na swoich ramionach niosący,

Jezu, pod krzyżem upadający,

Jezu, krzyżem przygnieciony,

Jezu, na drzewo krzyża rozciągniony,

Jezu, do drzewa krzyża przybity,

Jezu, na krzyżu podwyższony,

Jezu, na krzyżu krew swoją przelewający,

Jezu, z krzyża modlący się za nieprzyjaciół,

Jezu, z krzyża przebaczający,

Jezu, z krzyża Matkę swoją żegnający,

Jezu, na krzyżu umierający,

Jezu, na krzyżu włócznią przebity,

Jezu, z krzyża złożony i pogrzebany,

Jezu, na krzyżu uwielbiony,

Krzyżu Święty, drzewo życia, ochraniaj nas

Krzyżu Święty, mocy i mądrości Boża,

Krzyżu Święty, zwycięski sztandarze chwały Chrystusa,

Krzyżu Święty, powszechny znaku zbawienia,

Krzyżu Święty, zadośćuczynienie za nasze grzechy,

Krzyżu Święty, narzędzie pojednania Boga z ludźmi,

Krzyżu Święty, źródło wszelkich łask,

Krzyżu Święty, drogowskazie chrześcijańskiego życia,

Krzyżu Święty, znaku wyznawanej wiary,

Krzyżu Święty, nauczycielu miłości i przebaczenia,

Krzyżu Święty, pociecho smutnych i cierpiących,

Krzyżu Święty, ucieczko skrzywdzonych i zrozpaczonych,

Krzyżu Święty, pomocy na drodze nawrócenia,

Krzyżu Święty, umocnienie pokutujących,

Krzyżu Święty, wolności przed zniewoleniem zła,

Krzyżu Święty, nadziejo umierających,

Krzyżu Święty, zwiastunie zmartwychwstania,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

K: Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie

W: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Módlmy się!

Boże, Ty w zgorszeniu Krzyża objawiłeś swoją niewysłowioną mądrość, spraw, abyśmy do głębi przeniknęli chwałę męki Twojego Syna i z ufnością chlubili się jego krzyżem. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

PIEŚŃ

MODLITWA PODSUMOWUJĄCA - KASIA JASKÓLSKA. Lekko spontaniczna.

WPROWADZENIE DO APELU - KSIĄDZ.

APEL JASNOGÓRSKI - DARIA.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pan Jezus do Papieza marca 13 1
Sąd nad światem-Adoracja Krzyża, Adoracje, drogi krzyżowe, rozważania
Adoracja Krzyża
UZDRAWIA UZDROWIONY
Uzdrawia uzdrowiony 2013
CZY PAN JEZUS UMARL NA KRZYZU
ADORACJA KRZYŻA 02 08 2013r
Adoracja krzyża, grób pański, fiolet na krzyżach doc
Kazanie pasyjne ( Ogrójec ) wygłoszone podczas Gorzkich Żali w Bazylice św Krzyża w Warszawie Radio
30 Pan Jezus uzdrawia
Z jednostkami za pan brat
pan astronom mowi sloncu
Pan buduje swe nowe Jeruzalem
Czy Bóg dzisiaj uzdrawia
cwiczenia nr 5 Pan Pietrasinski Nieznany

więcej podobnych podstron