Chemia labolatorium, Pierwiastki grupy s, Pierwiastki grupy s - mają po dwa elektrony na ostatniej powłoce na orbitalu s


Pierw gr. s-mają po 2 elektrony na ostatniej powłoce na orbitalu s. Są to pierw wysoce aktywne, dwuwartościowe, występują w przyrodzie w postaci zw. chem. węglanów i tlenków(w reakcji z wodą dają wodorotlenki). Mają mniejsze r atomowe w stosunku do Li, większą gęstość, twardość, są mniej lotne oraz mają wyższe potencjały jonizacyjne (Be-1,86, Mg-1,74, Ca-1,55, Ba-3,6g/cm3). Be jest pierw mało znanym. Mg i Ca należą do 7 najbardziej rozpowszechnionych pierw w budowie skorupy ziemskiej (w postaci wapieni, magnezytów, CaSO4, CaCl2, MgCl2. Sr i Ba są dobrze znane, bo ich rudy zawierają dużo czystego pierw. Ra jest pierw rzadkim i ulega przemianom promieniotw. Zw. berylowców są jonowe i bezbarwne. Be ma właść. amfoteryczne i wykazuje podobieństwo do Al. Berylowce otrzymuje się na drodze elektrolitycznej redukcji katodowej ze stopionych soli. Właś. chem: Be i Mg rozkładają H2O na gorąco, a pozostałe na zimno z wytworzeniem odpowiednich wodorotlenków. Wodorotlenki Ca i Ba (woda wapienna i barytowa)służą do wykrywania obecności CO2. Wodorowęglany są trwałe tylko w roztworach. Temp. rozkładu węglanów (Be-373, Mg-813, Ca-1173, Sr-1563, Ba-1633). Ze wzrostem l. atom.j występuje skłonność do tworzenia nadtlenków np. Ba, Sr, Ca. Berylowce w reakcji z H2 tworzą wodorki (z wyjątkiem Be), które reagując z wodą dają wodorotlenek i H2. Wodorki te mają budowę jonową (z wyjątkiem Mg-kowalencyjna). Fluorowce Be mają budowę kowalencyjną, są higroskopijne i dymią w powietrzu. Wszystkie fluorki berylowców są nierozpuszczalne w wodzie. Zw. berylowców z wodą są higroskopijne i tworzą hydraty (np. CaCl2 środek osuszający, MgCl2 substrat do otrzymywania Mg elektrolitycznie). Berylowce reagują z N dając bezbarwne azotki o budowie krystalicznej rozkładające podczas ogrzewania, a reagując z wodą tworzą NH3 i tlenek lub wodorotlenek berylowca. Berylowce reagując z C dają jonowe węgliki (największe zastosowanie CaC2-karbid, źródło otrzymywania etynu), reagując z kwasami wypierają H, mogą tworzyć zw. kompleksowe dzięki hybrydyzacji orbitali s i p, Mg wchodzi w skład chlorofilu. Charakterystyczne reakcje dla jonów Mg, Ba, Sr, Cr6+: roztwarzanie trudno rozpuszczalnego Mg(OH)2 pod działaniem HCl lub NH4Cl, rozcieńczony H2SO4 lub (NH4)2SO4 wydzielają z roztworów soli barowych biały trudno rozpuszczalny w wodzie i w kwasach mineralnych osad, berylowce wykrywa się dzięki analizie spektralnej (w utleniającej części palnika Bunsena wprowadzi się na druciku platynowym otrzymuje się zabarwienie płomienia: Ca-czerwone, Sr-karminowe, Ba-zielone), mają zastosowanie przy otrzymywaniu stopów (np.Be+Ni wytrzymalsze od stali, niezniszczalny; Be+Cu nieiskrzące brązy berylowe stosowane w górnictwie)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Chemia labolatorium, Grupy funkcyjne, Grupa funkcyjna jest to charakterystyczne ugrupowanie atomów w
Chemia labolatorium, CHEMIA, Pierwiastek-zbiór atomów(jąder) tego samego rodzaju, o tej samej liczbi
grupy Hilbiga po weryfikacji
grupy Hilbiga po weryfikacji
List grupy muzułmanów po września
chemia, wlasciwosci pierwiastkow2, Wodór
Chemia Wartościowość pierwiastków mini ściąga
ściąga chemia laborki pierwiastki przejściowe 2
Pytania dla grupy młodszej - Lubuskie 2003, TESTY NA TURNIEJ STRAŻACKI
2.oznaczenie stezenia roztworu hcl, Chemia-labolatoria
Chemia labolatorium, Mieszanina buforowa, Mieszanina buforowa - stosowana w celu wytworzenia właściw
Przykładowy egzamin po I sem, MATERIAŁY NA STUDIA, INŻYNIERIA PROCESOWA, LABOLATORIUM INŻYNIERIA PRO
Chemia labolatorium, Temeratura zapłonu, Temeratura zapłonu - charakteryzuje ich zdolność do odparow
Chemia labolatorium, chemia gr.B, Iloczyn jonowy wody i jego zal
Chemia labolatorium, Lepkość, Lepkość - tarcie wewnętrzne, opór, jaki stawia ośrodek ciekły podczas
Chemia labolatorium, Dysocjacja elektrolityczna edycja, Rat
Chemia labolatorium, Temperatura zapłonu, Temperatura zapłonu jest to najniższa temperatura, w które

więcej podobnych podstron