Teoria z Elektrotechniki, 7 Kanały światłowodowe, ŚWIATŁOWODY


- Kanały Światłowodowe -

0x01 graphic

Era współczesnej telekomunikacji rozpoczęła się w ubiegłym stuleciu wraz z wynalezieniem telegrafu. Rozpoczął on transmisję informacji za pośrednictwem sygnału elektrycznego, w wyniku której następnymi etapami były : telefon elektryczny , transmisja cyfrowa zmultipleksowanych czasowo kanałów telefonicznych w kablu koncentrycznym, oraz transmisja mikrofalowa .

W światłowodach do transmisji informacji wykorzystywana jest wiązka światła, która jest odpowiednikiem prądu w innych kablach. Wiązka ta jest modulowana zgodnie z treścią przekazywanych informacji. To rozwiązanie otworzyło nowe możliwości w dziedzinie tworzenia szybkich i niezawodnych sieci komputerowych. Właściwie dobrany kabel może przebiegać w każdym środowisku. Szybkość transmisji może wynosić nawet 3 [ Tb/sek. ]. Sieci oparte na światłowodach zwane są FDDI ( Fiber Distributed Data Interface ) .

Światłowód wykonany ze szkła kwarcowego, składa się z :

0x01 graphic
rdzenia ( złożonego z jednego lub wielu włókien ) ,

0x01 graphic
okrywającego go płaszcza ,

0x01 graphic
warstwy ochronnej .

Dielektryczny kanał informatyczny eliminuje konieczność ekranowania . Na poniższym rysunku przedstawiono kabel światłowodowy :

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

Na czym polega transmisja światłowodowa ???

Transmisja światłowodowa polega na przepuszczeniu przez szklane włókno wiązki światła generowanej przez diodę lub laser . Wiązka ta to zakodowana informacja binarna, rozkodowywana następnie przez fotodekoder na końcu kabla. Światłowód w przeciwieństwie do kabli miedzianych, nie wytwarza pola elektromagnetycznego, co uniemożliwia podsłuch transmisji . Główną wadą tego medium jest łatwa możliwość przerwania kabla, a jego ponowne złączenie jest bardzo kosztowne. Zastosowanie światłowodów do transmisji pozwoliło na utrzymanie hiper-eksponencjalnego charakteru wzrostu parametrów transmisji . O ile w elektrycznych systemach transmisyjnych opartych na kablu koncentrycznym lub mikrofalach zasadniczym ograniczeniem łączy było zawężone pasmo transmisyjne to pasmo przenoszenia światła i światłowodu jest praktycznie nieograniczone .

Można wyróżnić następujące rodzaje kabli światłowodowych:

0x01 graphic
Kabel zewnętrzny z włóknami w luźnych tubach, jest odporny na oddziaływanie warunków zewnętrznych . Wypełnione żelem luźne tuby zawierają jedno lub kilka włókien i oplatają centralny dielektryczny element wzmacniający . Rdzeń kabla otoczony jest specjalnym oplotem oraz odporną na wilgoć i promienie słoneczne polietylenową koszulką zewnętrzną .

0x01 graphic
Kable wewnętrzne przeznaczone są do układania wewnątrz budynku . Posiadają cieńszą warstwę ochronną i nie są tak odporne jak kable zewnętrzne .

0x01 graphic
Światłowody wielomodowe przesyłają wiele modów ( fal ) o różnej długości co powoduje rozmycie impulsu wyjściowego i ogranicza szybkość lub odległość transmisji . Źródłem światła jest tu dioda LED .

0x01 graphic
Światłowody jednomodowe są efektywniejsze i pozwalają transmitować dane na odległość 100 [km] bez wzmacniacza . Jednak ze względu na wysoki koszt interfejsów przyłączeniowych jest to bardzo drogie rozwiązanie . Źródłem światła jest tu laser. Na poniższym rysunku przedstawiono budowę światłowodu jednomodowego

0x08 graphic

0x01 graphic

Zalety Włókien Światłowodowych :

0x01 graphic
Ogromna pojemność informacyjna pojedynczego włókna .

0x01 graphic
Małe straty = zdolność przesyłania sygnałów na znaczne odległości .

0x01 graphic
Całkowita niewrażliwość na zakłócenia i przesłuchy elektromagnetyczne .

0x01 graphic
Mała waga .

0x01 graphic
Małe wymiary .

0x01 graphic
Bezpieczeństwo pracy ( brak iskrzenia ) .

0x01 graphic
Utrudniony ( prawie niemożliwy ) podsłuch przesyłanych danych .

0x01 graphic
Względnie niski koszt ( i ciągle spada ) .

0x01 graphic
Duża niezawodność ( poprawnie zainstalowanych łączy światłowodowych ) .

0x01 graphic
Prostota obsługi .

PODSUMOWANIE :

0x01 graphic
Światłowody są z pewnością przyszłością informatyki i telekomunikacji . Są akceptowane przez większość technologii sieciowych .

0x01 graphic
Umożliwiają stosowanie wielu protokołów jednocześnie co zapewnia wysokoefektywny transfer danych, przepływ danych jest zabezpieczony przed niepowołanym dostępem - nie wytwarzają własnego pola magnetycznego w związku z czym niemożliwe jest podsłuchanie transmisji., długość światłowodu jest praktycznie nieograniczona - zależy wyłącznie od parametrów tłumienościowych kabla ( dla kabli jednomodowych ), w porównaniu do innych kabli światłowody zapewniają minimalne straty sygnału . Ich żywotność wynosi 25 lat .

0x01 graphic
Do wad zaliczyć należy złożoność instalacji - wymagane jest stosowanie kosztownych, specjalistycznych narzędzi oraz bardzo wysoką cenę nie tyle samego kabla co urządzeń dostępowych i montażowych . Dołączenie nowego urządzenia wymaga wyższych kwalifikacji .

0x01 graphic
Ten typ medium transmisyjnego stosuje się w dużych sieciach lokalnych i metropolitarnych, wymagających długich odcinków połączeniowych, w środowiskach o średnim i dużym poziomie zakłóceń elektromagnetycznych oraz w połączeniach wymagających wysokiej niezawodności, np. serwerów do sieci .

0x01 graphic
Wprowadzenie światła i światłowodów do transmisji informacji daje nieograniczone możliwości i wśród naukowców trwa debata jak je efektywnie wykorzystać, jeśli nie w całości , to przynajmniej w znaczącej części .


- 30 -Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Teoria z Elektrotechniki, 2 Kanały Radiowe, Kanały Radiowe (cyfrowe)
Teoria z Elektrotechniki, 5 Kanały przewodowe, Przewody Telekomunikacyjne
Teoria z Elektrotechniki, 6 Kanały falowodowe, FALOWODY
11 elektryczne zrodla swiatlaid Nieznany
E3 ?DANIE ELEKTRYCZNYCH ZRÓDEŁ ŚWIATŁA I POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
UE, badanie elektrycznych źródeł światła, Laboratorium Urządzeń Elektrycznych
Badanie elektrycznych źródeł światła(1)
Badanie elektrycznych źródeł światła-2, SGGW TRiL, Elektrotechnika Tril Sggw
einstein-teoria-fiza, SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI - szybkość światła C w próżni jest jednakowa dla
Elektryczne źródła światła v 1 4
SPRAWOZDANIE Badanie elektrycznych źródeł światła
11 elektryczne zrodla swiatla
Narodziny elektrycznych źródeł światła
Badanie elektrycznych źródeł światła, SGGW TRiL, Elektrotechnika Tril Sggw
11 elektryczne zrodla swiatlaid Nieznany
Promieniowanie elektromagnetyczne rodzaje światła, podstawowe pojęcia z optyki
badanie elektrycznych źródeł światła
Kryształy, które stworzą prąd elektryczny ze światła

więcej podobnych podstron