Elektronika- Stabilizatory napięcia stałego3, LABORATORIUM Z ELEKTRONIKI


LABORATORIUM Z ELEKTRONIKI

STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGO

Celem ćwiczenia jest poznanie i zilustrowanie zasad działania stabilizatorów napięcia o pracy ciągłej oraz sposobu poprawy ich parametrów.

Sekwencja stabilizatorów jest tak dobrana, aby pokazać układowe sposoby poprawy ich parametrów roboczych poprzez stopniowe rozbudowywanie schematu. Pierwszy stopień poprawy parametrów polega na rozdzieleniu funkcji źródła napięcia odniesienia i elementu regulacyjnego. W drugim dodano ujemne sprężenie zwrotne, kontrolującego różnicę napięć wyjściowego i odniesienia, o wzmocnieniu w pętli znacznie większym od 1.

Podane wyżej trzy typy stabilizatorów wbudowane są we wkładce typu DA061A, której schemat dołączony jest do sprawozdania.

Schemat połączeń układu do pomiarów podstawowych

parametrów prostych stabilizatorów napięcia

0x01 graphic

OBLICZENIA WSTĘPNE I PROJEKTOWE

We wszystkich układach przyjęliśmy napięcie wejściowe Uwe=8 - 10[V]. Prąd płynący przez diodę Zenera może zmieniać się w granicach od 3[mA] do 30[ mA].

a) stabilizator z diodą Zenera ( stab .1).

b) stabilizator z wtórnikiem emiterowym ( stab.2 )

c) stabilizator ze sprzężeniem zwrotnym ( tab. )

POMIARY

Pomiary podstawowych parametrów prostych stabilizatorów napięcia. Po wmontowaniu rezystorów R10,R20.R30 o wartościach obliczonych powyżej ,należy:

-sprawdzić ,czy w założonych zakresach zmian napięcia wyjściowego i prądu obciążenia stabilizatory pracują poprawnie,

-zmierzyć średnie rezystancje wyjściowe oraz średnie współczynniki stabilizacji napięciowej badanych stabilizatorów w zakresach stabilizacji napięć wyjściowych.

WSO - współczynnik stabilizacji od obciążenia ,będący względną zmianą napięcia wyjściowego przy zmianie prądu obciążenia od wartości minimalnej do maxymalnej

Stabilizator napięcia z diodą Zenera

Uwe = 10 V

Uwe = 12 V

LP

Uwy [ V]

I [mA]

Rwy[

WSO[%]

Uwy [V]

I [mA]

Rwy[

WSO[%]

1

5.88

0.3

5.95

0.3

2

5.89

0.3

5.89

0.9

3

5.87

0.6

5.86

1.4

4

5.85

0.8

5.83

1.8

5

5.79

1.4

5.73

2.35

6

5.47

1.7

5.44

2.48

7

4.17

2.15

477

2.65

8

2.5

2.8

3.54

3.15

9

0.87

3.4

2.63

3.51

0x01 graphic
0x01 graphic

Stabilizator napięcia z diodą Zenera i wtórnikiem emiterowym

Uwe = 10 V

Uwe = 12 V

LP

Uwy [ V]

I [mA]

Rwy[

WSO[%]

Uwy [V]

I [mA]

Rwy[

WSO[%]

1

5.79

0.6

5.84

0.35

2

5.76

1.6

5.8

1.1

3

5.75

2.2

5.8

1.7

4

5.73

3

5.8

2.1

5

5.74

3.9

5.8

2.3

6

5.74

4.9

5.7

4.8

7

5.73

5.4

5.6

5.6

8

5.38

5.9

5.3

5.9

9

4.22

5.9

4.3

5.9

10

1

6

1

6

0x01 graphic
0x01 graphic

Stabilizator napięcia ze sprężeniem zwrotnym

Uwe = 10 V

Uwe = 12 V

LP

Uwy [ V]

I [mA]

Rwy[

WSO[%]

Uwy [V]

I [mA]

Rwy[

WSO[%]

1

5.64

0.5

5.78

0.3

2

5.65

0.9

5.78

1

3

5.64

1.2

5.77

1.9

4

5.64

1.5

5.77

2.6

5

5.63

2.2

5.77

3.2

6

5.62

3

5.76

4.2

7

5.62

3.9

5.76

5.

8

5.62

4.5

5.76

5.3

9

5.6

5.7

5.69

5.6

10

5.36

5.8

5.18

5.9

11

4.79

5.9

4.38

5.9

12

1

6

3.11

6

0x01 graphic
0x01 graphic

Stabilizator napięcia z układem scalonym

Uwe = 10 V

Uwe = 12 V

LP

Uwy [ V]

I [mA]

Rwy[

WSO[%]

Uwy [V]

I [mA]

Rwy[

WSO[%]

1

5.8

0.4

5.9

0.3

2

5.8

1.1

5.9

0.5

3

5.8

2

5.9

1.6

4

5.79

3

5.89

2.3

5

5.79

3.3

5.89

2.7

6

5.78

3.9

5.89

3.6

7

5.77

4

5.87

4

8

5.7

4.6

5.86

4.7

0x01 graphic
0x01 graphic

Wnioski

Powyższe obserwacje były dokonywane dla napięć obciążających 8V i 10V.

Z otrzymanych na oscyloskopie charakterystyk możemy stwierdzić, że układ stabilizatora oparty tylko na diodzie Zenera jest bardzo czuły na różnice wielkości oporu jakim go obciążamy. Wraz ze wzrostem tego oporu znacząco maleje zakres w którym stabilizator ten utrzymuje stałe napięcie niezależnie od wzrostu natężenia prądu.

Charakterystyki drugiego badanego stabilizatora wskazują na to, że stabilizator oparty na diodzie Zenera i wykorzystujący tranzystor bipolarny typu n - p - n , jest lepszy ze względu na dłuższy zakres w którym nie następuje spadek napięcie spowodowany wzrostem natężenia prądu. Zaobserwowaliśmy, że układ pracuje stabilnie od końcowego punktu czyli do miejsca dla którego zwiększenie prądu powodowało drastyczny spadek napięcia, czyli zakończenie pracy stabilizatora.

Układ stabilizatora ze sprzężeniem zwrotnym pozwala utrzymać stałe napięcie dla dużych wartości obciążenia, na co nie pozwalały poprzednie stabilizatory. Wprowadzenie do układu drugiego tranzystora znacznie polepszyło zakres stabilizacji, a tym samym jego funkcjonalność. Stablilizator pracuje stablilnie przez cały swój zakres, czyli przyrost prądu nie spowodował znacznych zmian napięcia.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Elektronika- Stabilizator napiecia stałego o działaniu nieciągłym, Laboratorium układów elektroniczn
Elektronika- Stabilizator napiecia stałego o działaniu nieciągłym, Laboratorium układów elektroniczn
Metrologia - Pomiar współczynników tłumienia zakłóceń woltomierza cyfrowego napięcia stałego, Labora
Elektronika- Stabilizator napięcia stałego o działaniu nieciągłym..DOC, Wydz. E i A Grupa
Elektronika gotowe ?danie własności stabilizatorów napięcia stałego szc zegó
Przetwornice napięcia stałego, Laboratorium układów elektronicznych
Elektronika - Stabilizator napiecia stałego o działaniu nieciągłym, Politechnika Opolska, sprawozdan
Elektronika - Stabilizatory napięcia stałego, Politechnika Opolska, sprawozdania, zachomikowane, Ele
Elektronika- Stabilizatory napięcia stałego2.DOC, Wydz. Elektryczny_
Elektronika- Stabilizatory napięcia stałego, Wydz. Elektryczny
Elektronika Stabilizatory napięcia stałego4
Instrukcja Stabilizatory Napiecia Stałego
Miernictwo- Pomiar współczynników tłumienia zakłoceń woltomierza cyfrowego napięcia stałego, LABORAT
3 STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGO

więcej podobnych podstron