pyt umcs 030930b, Post˙powanie karne ˙ zestawy pyta˙ egzaminacyjnych


Postępowanie karne - zestawy pytań egzaminacyjnych

(w porządku alfabetycznym, pytania te zostaną podzielone na zestawy)

Akt oskarżenia.

Art. 387

Bezwzględne środki odwoławcze.

Cechy środków odwoławczych.

Decyzje materialne i formalne.

Dochodzenie wstępne w zakresie czynności sprawdzających.

Dowody

Etapy postępowania przed sadem I instancji

Funkcje procesu karnego.

Immunitety.

Kary porządkowe

Kasacja.

Konsensualne sposoby zakończenia postępowania.

Nadzór w postępowaniu przygotowawczym.

Narada, głosowanie, wyrok.

Nieważność orzeczeń z mocy prawa.

Obrońca.

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Orzekanie o stosowanie środków zabezpieczających.

Orzekanie przez sądy karne w sprawach o wykroczenia.

Oskarżenie/oskarżyciele

Oskarżony, podejrzany (prawa i obowiązki)

Oskarżony, podejrzany.

Oskarżyciel posiłkowy.

Oskarżyciel prywatny.

Oskarżyciel publiczny.

Pełnomocnik.

Podział dowodów.

Pojęcie i podział dowodów.

Pokrzywdzony.

Postępowanie nakazowe.

Postępowanie odwoławcze.

Postępowanie przygotowawcze, ( Kto prowadzi)

Powód cywilny

Proces wpadkowy.

Przedawnienie karalności.

Przedawnienie, przerwa, spoczywanie

Przedmiot procesu.

Przesłanki procesowe

Przesłanki tymczasowego aresztowania.

Rodzaje decyzji sądowych.

Skazanie bez rozprawy.

Skład orzekający sądu.

Sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego.

Sprzeciw.

Strony w postępowaniu przygotowawczym.

System środków zaskarżenia.

Ściganie z urzędu.

Ściganie.

Środki zapobiegawcze (orzekanie o stosowaniu)

Środki zaskarżenia (systematyka).

Świadek (prawa i obowiązki)

Świadek koronny i anonimowy.

Terminy

Treść i pojęcie oskarżenia

Tryb wnoszenia środków zaskarżenia.

Uczestnicy procesu.

Uczestnicy w procesie

Umorzenie i wznowienie postępowania przygotowawczego.

Umorzenie postępowania przygotowawczego (podstawy i sposoby wzruszenia)

Umorzenie postępowania przygotowawczego.

W jakich przypadkach sąd orzeka o ..

Warunkowe umorzenie postępowania.

Właściwość sądu

Wniosek o ściganie.

Wyłączenie sędziego.

Wymogi formalne aktu oskarżenia

Wymogi formalne pism procesowych.

Wymogi formalne środków odwoławczych

Wymogi pism procesowych.

Wyrok (rodzaje, elementy)

Wyrokowanie.

Względne przyczyny odwoławcze.

Wznowienie postępowania.

Zakaz reformationis in peius

Zakazy dowodowe.

Zasada bezpośredniości.

Zasada domniemania niewinności.

Zasada jawności

Zasada kontradyktoryjności.

Zasada legalizmu.

Zasada prawa do obrony.

Zasada prawdy materialnej.

Zasada rzetelności procesu.

Zasada swobodnej oceny dowodów.

Zatrzymanie.

Zawieszenie postępowania.

Zażalenie.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pyt umcs 030930c, PRAWO MI˙DZYNARODOWE PUBLICZNE ˙ pytania egzaminacyjne
Zestaw pyta˝ egzaminacyjnych z mat bud ARCH i EOiZ, materialy budowlane
Zestaw pyta˝ na egzamin z geodezji III i Fotogrametrii, Geodezja i Kartografia, III rok, Geodezja in
Zestaw pyta
Finanse Egzamin Zestaw pytań z egzaminów z lat poprzednich (56 str )
zestawy fizjologia egzamin
zestaw 4, PKM egzamin kolosy ( łukasik, Salwiński )
ZESTAWY PONIEDZIALEK, EGZAMIN Z CHORÓB PŁUC, zestawy na ustny
pyt z interny-1kolo-3 rok, III rok, Interna, Egzamin, Giełdy
Rynki finansowe- I zestaw pyta, Rynek kapitałowy i pieniężny
zestawy na egzamin ustny przykłady
Zestaw pytań egzaminacyjnych 12r
zestawy zadań przed egzaminem, fizyka - zestawy, przed egzaminem
Bardzo obszerny zestaw zagadnień egzaminacyjnych z wyczerpującymi odpowiedziami, prawoznawstwo, pols
LISTA PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH Z INFORMATYKI ETI 1 06 2007
Trb zestawy na egzamin ~$staw?
post karne

więcej podobnych podstron