1 . Zebranie obciążeń na strop kanałowy.

Parkiet

2 cm

Warstwa betonowa

3 cm

Papa

0,5 cm

Izolacja akustyczna

3 cm

Płyta kanałowa

24 cm

Tynk

1,5 cm

RODZAJ OBCIĄŻENIA

OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE

[kN/m2]

WSPÓŁCZYNNIK OBCIĄŻENIOWY

OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE

[kN/m2]

PARKIET

6,9 kN/m3*0,02m

0,138

1,2

0,1652

WARSTWA BETONU

23 kN/m3*0,03m

0,61

1,3

0,793

PAPA

11 kN/m3*0,005m

0,055

1,2

0,066

IZOLACJA AKUSTYCZNA

5,0 kN/m3*0,03m

0,15

1,2

0,18

PŁYTA KANAŁOWA

3,0 kN/m2

3,0

1,1

3,3

TYNK

19 kN/m3*0,015m

0,285

1,3

0,37

OBCIĄŻENIE ZMIENNE

1,5

1,4

2,1

Σ=

5,638

Σ=

6,9742

Obliczenia płyty kanałowej:

6,9742 kN/m2 - 3,3 kN/m2 = 3,6742 kN/m2 < 3,75 kN/m2

Stosuje więc wariant I płyty kanałowej.

2. Zebranie obciążeń na strop gęsto żebrowy.

Parkiet

2 cm

Zaprawa cementowa

2 cm

Nadbeton

3 cm

Żebro

20 cm

Pustaki

20 cm

Tynk

1,5 cm

RODZAJ OBCIĄŻENIA

OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE

[kN/m2]

WSPÓŁCZYNNIK OBCIĄŻENIOWY

OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE

[kN/m2]

PARKIET

6,9 kN/m3*0,02m

0,138

1,2

0,1652

ZAPRAWA CEMENTOWA

21 kN/m3*0,02

0,42

1,3

0,55

NADBETON

24 kN/m3*0,03

0,72

1,1

0,79

ŻEBRO

0x01 graphic

0,75

1,1

0,82

PUSTAKI

0x01 graphic

1,09

1,1

1,2

TYNK

19 kN/m3*0,015m

0,285

1,3

0,37

ŚCIANKI DZIAŁOWE

1,25

1,3

1,625

OBCIĄŻENIE ZMIENNE

1,5

1,4

2,1

Σ=

6,1530

Σ=

7,6202

qk < qdop

qdop = 32 kN/m2

Warunek jest spełniony

3. Zebranie obciążeń na fundamenty i obliczenie potrzebnej szerokości ław.

Ława A

  1. Zebranie obciążeń dla stropu

q1 = 14,59440 kN/m2

  1. Obciążenia dla dachu.

q2 = 1/3 * q1 = 4,86480 kN/m2

  1. Zebranie obciążeń dla ścian

q3 - suma obciążeń ścian nad ziemią

RODZAJ OBCIĄŻENIA

OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE

[kN/m2]

WSPÓŁCZYNNIK OBCIĄŻENIOWY

OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE

[kN/m2]

CEGŁA PEŁNA

18 kN/m3

4,5

1,1

4,95

STYROPIAN

0,45 kN/m3

0,297

1,2

0,032

CEGŁA KLINKEROWA

19 kN/m3

2,28

1,2

2,74

TYNK

19 kN/m3

0,285

1,3

0,37

Σ=

7,362

Σ=

8,09

q4 - suma obciążeń ścian w ziemi

q4 = 13 kN/m2 * 0,38 * 1,1 + 2 * 0,37 kN/m2 = 6,174 kN/m2

  1. Zestawienie obciążeń na ławę A

   1. stropy

q1 * 5,4/2 * 2 = 78,80976 kN/m

   1. dach

q2 * 0 = 0

   1. ściany nadziemne

q3 * 4,0 m = 32,36 kN/m

   1. ściany piwnic nieocieplane

q4 * 2,7 m = 16,6698 kN/m

Ciężar własny fundamentu

0,3 m * 0,6 m * 25 kN/m2 * 1,1 = 4,95 kN/m

Suma obciążeń na ławę A qBA

qBA = 78,80976 kN/m + 0 + 32,36 kN/m + 16,6698 kN/m +

4,95 kN/m = 132,78956 kN/m

  1. Działanie gruntu na fundament o B=60 cm i L= 100 cm.

0x01 graphic

0x01 graphic

qf = m * Qfnb qf = 101,26 kN/m Qfnb = 112,5111 kN/m

qf > qBA

101,26 > 132,78956

fałsz, należy zmienić szerokość fundamentu do 80 cm

qBA = 134,4395 kN/m

qfnb = 173,02453 kN/m

qf = 155,72209 kN/m

qf > qBA

Warunek spełniony, ława A ma szerokość 80 cm.

Ława B

1. Zebranie obciążeń dla stropu

q1 = 6,9742 kN/m2

 1. Obciążenia dla dachu.

q2 = 1/3 * q1 = 2,3245 kN/m2

 1. Zebranie obciążeń dla ścian

q3 - suma obciążeń ścian nad ziemią

RODZAJ OBCIĄŻENIA

OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE

[kN/m2]

WSPÓŁCZYNNIK OBCIĄŻENIOWY

OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE

[kN/m2]

CEGŁA PEŁNA

18 kN/m3

4,5

1,1

4,95

STYROPIAN

0,45 kN/m3

0,297

1,2

0,032

CEGŁA KLINKEROWA

19 kN/m3

2,28

1,2

2,74

TYNK

19 kN/m3

0,285

1,3

0,37

Σ=

7,362

Σ=

8,09

q4 - suma obciążeń ścian w ziemi

q4 = 13 kN/m2 * 0,38 * 1,1 + 2 * 0,37 kN/m2 = 6,174 kN/m2

 1. Zestawienie obciążeń na ławę B

  1. stropy

q1 * 3,6/2 = 12,55356 kN/m

  1. dach

q2 * 9/2 = 10,46025 kN/m

  1. ściany nadziemne

q3 * 4,0 m = 32,36 kN/m

  1. ściany piwnic nieocieplane

q4 * 2,7 m = 16,6698 kN/m

Ciężar własny fundamentu

0,3 m * 0,6m * 25 kN/m2 * 1,1 = 4,95 kN/m

Suma obciążeń na ławę C qBA

qBA = 20,57454 kN/m + 0 + 32,36 kN/m + 16,6698 kN/m +

4,95 kN/m = 76,99361 kN/m

 1. Działanie gruntu na fundament o B=60 cm i L= 100 cm.

0x01 graphic

0x01 graphic

qf = m * Qfnb qf = 101,26 kN/m Qfnb = 112,5111 kN/m

qf > qBA

101,26 > 76,99361

Musi on mieć szerokość 60 cm.

Ława C

1. Zebranie obciążeń dla stropu

q1 = 6,9742 kN/m2

 1. Obciążenia dla dachu.

q2 = 1/3 * q1 = 2,3245 kN/m2

 1. Zebranie obciążeń dla ścian

q3 - suma obciążeń ścian nad ziemią

RODZAJ OBCIĄŻENIA

OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE

[kN/m2]

WSPÓŁCZYNNIK OBCIĄŻENIOWY

OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE

[kN/m2]

CEGŁA PEŁNA

18 kN/m3

4,5

1,1

4,95

STYROPIAN

0,45 kN/m3

0,297

1,2

0,032

CEGŁA KLINKEROWA

19 kN/m3

2,28

1,2

2,74

TYNK

19 kN/m3

0,285

1,3

0,37

Σ=

7,362

Σ=

8,09

q4 - suma obciążeń ścian w ziemi

q4 = 13 kN/m2 * 0,38 * 1,1 + 2 * 0,37 kN/m2 = 6,174 kN/m2

 1. Zestawienie obciążeń na ławę B

  1. stropy

q1 * 5,4/2 = 18,83034 kN/m

  1. dach

q2 * 9/2 = 10,46025 kN/m

  1. ściany nadziemne

q3 * 4,0 m = 32,36 kN/m

  1. ściany piwnic nieocieplane

q4 * 2,7 m = 16,6698 kN/m

Ciężar własny fundamentu

0,3 m * 0,6m * 25 kN/m2 * 1,1 = 4,95 kN/m

Suma obciążeń na ławę C qBA

qBA = 18,83034 kN/m + 10,46025 kN/m + 32,36 kN/m + 16,6698 kN/m + 4,95 kN/m = 83,27039 kN/m

 1. Działanie gruntu na fundament o B=60 cm i L= 100 cm.

0x01 graphic

0x01 graphic

qf = m * Qfnb qf = 101,26 kN/m Qfnb = 112,5111 kN/m

qf > qBA

101,26 > 83,27039

Musi on mieć szerokość 60 cm.

Ława D

1. Zebranie obciążeń dla stropu

q1 = 14,59440 kN/m2

 1. Obciążenia dla dachu.

q2 = 1/3 * q1 = 4,85994 kN/m2

 1. Zebranie obciążeń dla ścian

q3 - suma obciążeń ścian nad ziemią

RODZAJ OBCIĄŻENIA

OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE

[kN/m2]

WSPÓŁCZYNNIK OBCIĄŻENIOWY

OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE

[kN/m2]

CEGŁA PEŁNA

18 kN/m3

4,5

1,1

4,95

STYROPIAN

0,45 kN/m3

0,297

1,2

0,032

CEGŁA KLINKEROWA

19 kN/m3

2,28

1,2

2,74

TYNK

19 kN/m3

0,285

1,3

0,37

Σ=

7,362

Σ=

8,09

q4 - suma obciążeń ścian w ziemi

q4 = 13 kN/m2 * 0,38 * 1,1 + 2 * 0,37 kN/m2 = 6,174 kN/m2

 1. Zestawienie obciążeń na ławę B

  1. stropy

q1 * 5,4/2 * 2 = 78,80976 kN/m

  1. dach

q2 * 0 = 0 kN/m

  1. ściany nadziemne

q3 * 4,0 m = 32,36 kN/m

  1. ściany piwnic nieocieplane

q4 * 2,7 m = 16,6698 kN/m

Ciężar własny fundamentu

0,3 m * 0,6m * 25 kN/m2 * 1,1 = 4,95 kN/m

Suma obciążeń na ławę C qBA

qBA = 78,80976 kN/m + 0 kN/m + 32,36 kN/m + 16,6698 kN/m + 4,95 kN/m = 132,78956kN/m

 1. Działanie gruntu na fundament o B=60 cm i L= 100 cm.

0x01 graphic

0x01 graphic

qf = m * Qfnb qf = 101,26 kN/m Qfnb = 112,5111 kN/m

qf > qBA

101,26 > 93,38468

qf = m * Qfnb qf = 101,26 kN/m Qfnb = 112,5111 kN/m

qf > qBA

101,26 > 132,78956

fałsz, należy zmienić szerokość fundamentu do 80 cm

qBA = 134,4395 kN/m

qfnb = 173,02453 kN/m

qf = 155,72209 kN/m

qf > qBA

Warunek spełniony, ława D ma szerokość 80 cm.

Ława E

1. Zebranie obciążeń dla stropu

q1 = 6,9742 kN/m2

 1. Obciążenia dla dachu.

q2 = 1/3 * q1 = 2,3245 kN/m2

 1. Zebranie obciążeń dla ścian

q3 - suma obciążeń ścian nad ziemią

RODZAJ OBCIĄŻENIA

OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE

[kN/m2]

WSPÓŁCZYNNIK OBCIĄŻENIOWY

OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE

[kN/m2]

CEGŁA PEŁNA

18 kN/m3

4,5

1,1

4,95

STYROPIAN

0,45 kN/m3

0,297

1,2

0,032

CEGŁA KLINKEROWA

19 kN/m3

2,28

1,2

2,74

TYNK

19 kN/m3

0,285

1,3

0,37

Σ=

7,362

Σ=

8,09

q4 - suma obciążeń ścian w ziemi

q4 = 13 kN/m2 * 0,38 * 1,1 + 2 * 0,37 kN/m2 = 6,174 kN/m2

 1. Zestawienie obciążeń na ławę B

  1. stropy

q1 * 5,4 = 37,66068 kN/m

  1. dach

q2 * 0 = 10,46025 kN/m

  1. ściany nadziemne

q3 * 4,0 m = 32,36 kN/m

  1. ściany piwnic nieocieplane

q4 * 2,7 m = 16,6698 kN/m

Ciężar własny fundamentu

0,3 m * 0,6m * 25 kN/m2 * 1,1 = 4,95 kN/m

Suma obciążeń na ławę C qBA

qBA = 37,66068 kN/m + 0 + 32,36 kN/m + 16,6698 kN/m +

4,95 kN/m = 91,64048 kN/m

 1. Działanie gruntu na fundament o B=60 cm i L= 100 cm .

0x01 graphic

0x01 graphic

qf = m * Qfnb qf = 101,26 kN/m Qfnb = 112,5111 kN/m

qf > qBA

101,26 > 91,64048

Ława E będzie miała szerokość 70 cm. Ze względu na szerokość ściany nośnej na niej stojącej.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
1.4. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji stropu nad piwnicą
1.4. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji stropu nad piwnicą, drzewa, konstrukcje drewnian
1 4 Wymagania techniczno montażowe dla konstrukcji stropu nad piwnicąid 8980
1.4. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji stropu nad piwnicą, Konstrukcje ciesielskie word
Budownictwo Ogólne, ZESTAWIENIE DREWNA, Poz
projekty budownictwo ogólne, ZESTAWIENIE STOLARKI, 2
II 09 1 Rzut stropu nad piwnicą A3
Budownictwo Ogolne I wyklad 4 obciazenia
II 09 1 Rzut stropu nad piwnicą A3
Moje zestawienie obciązęn(1), ☆☆♠ Nauka dla Wszystkich Prawdziwych ∑ ξ ζ ω ∏ √¼½¾haslo nauka, budown
Moje zestawienie obciązęn, ☆☆♠ Nauka dla Wszystkich Prawdziwych ∑ ξ ζ ω ∏ √¼½¾haslo nauka, budownict
belka nad piwnica, BUDOWNICTWO, Konstrukcje Drewniane, Konstrukcje Drewniane, Budownictwo ogólne
ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ DLA PŁYTY, Budownictwo UTP, III rok, DUL stare roczniki, drogowe budowle inżyni
obciazenia wiatr snieg materiały pomocnicze z budownictwa ogólnego
ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ - KONSTRUKCJA BUDYNKU, Budownictwo, Budownictwo ogólne, BO II, projektowanie, stro
Budownictwo ogólne dla architektów 1 163
1 Obciążenia stropu?rt` dla trzech pokoi
budownictwo ogolne obliczenie rozkladu obciazen na (2)

więcej podobnych podstron