WYZNACZANIE STOSUNKU e m ŁADUNKU ELEKTRONU DO JEGO MASY METODA MAGNETRONU, SOL2


WYZNACZANIE STOSUNKU e/m LADUNKU ELEKTRONU DO JEGO MASY METODA MAGNETRONU

KOLEJNOSC CZYNNOSCI.

------------------------------------------

1.WKLADAMY LAMPE DO SOLENOIDU I LACZYMY OBWD WEDLUG SCHEMATU JAK NA

RYSUNKU . PO PODLACZENIU NAPIECIA ZARZENIA 0x01 graphic
=5V NALEZY ODCZEKAC OKOLO 5

MINUT AZ USTALI SIE TEMPERATURA WLKNA KATODY . POTENCJOMETREM 0x01 graphic

USTALAMY NAPIECIE ANODOWE 0x01 graphic
=4,6,8,10 V .

2.POTENCJOMETREM 0x01 graphic
REGULUJEMY NATEZENIE PRADU SOLENOIDU W ZAKRESIE OD 0

DO 0.75 A I ODCZYTUJEMY NATEZENIE PRADU ANODOWEGO 0x01 graphic
TRIODY.POMIAREM

NALEZY ZAGESCIC W OBSZARZE GDZIE PRAD ANODOWY SZYBKO MALEJE.WYNIKI

ZESTAWIAMY W TABELI.

3.WYKRESLAMY CHARAKTERYSTYKI 0x01 graphic
=f(I) I Z WYKRESU ODCZYTUJEMY 0x01 graphic
.OBLICZAMY

DLA KAZDEGO 0x01 graphic
STOSUNEK 0x01 graphic
I SREDNIA WARTOSC TEGO STOSUNKU WSTAWIAMY

DO WZORU 0x01 graphic
=0x01 graphic
.

4.ZMIERZYC DLUGOSC SOLENOIDU l I WYZNACZYC STOSUNEK ILOSCI ZWOJW NA METR

DLUGOSCI 0x01 graphic
, GDZIE N=4184 = CALKOWITEJ ILOSCI ZWOJW SOLENOIDU.

5.WYKONUJEMY OBLICZENIA 0x01 graphic
W UKLADZIE SI PRZYJMUJAC ZA ODLEGLOSC SIATKI OD

ANODY d=1.6 *0x01 graphic
m 0x01 graphic
0.2 *0x01 graphic
m.

6.STOSUJAC METODE RZNICZKI ZUPELNEJ OBLICZAMY BLAD POMIARU 0x01 graphic
.

OBLICZENIA :

AD3.

-------

ODCZYTANE Z WYKRESU NATEZENIA KRYTYCZNE PRADU SOLENOIDU WYNOSZA

ODPOWIEDNIO:

DLA 0x01 graphic
=4V 0x01 graphic
=0.41A

DLA 0x01 graphic
=6V 0x01 graphic
=0.48A

DLA 0x01 graphic
=8V 0x01 graphic
=0.52A

DLA 0x01 graphic
=10V 0x01 graphic
=0.57A

SREDNI STOSUNEK 0x01 graphic
=27.6 0x01 graphic

AD4.

-------

WYZNACZENIE WARTOSCI n=0x01 graphic
, N- CALKOWITA ILOSC ZWOJW SOLENOIDU

l - DLUGOSC SOLENOIDU

N=4164

l =0.235m

STAD n=17719.15 0x01 graphic

AD5.

-------

OBLICZAMY STOSUNEK 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

BLAD WZGLEDNY PROCENTOWY

0x01 graphic

WNIOSKI:

----------------

Z WYNIKW DOSWIADCZENIA UMIESZCZONYCH W TABELI WYNIKA WYRAZNIE , WZROST

PRADU SOLENOIDU POWODUJE SPADEK PRADU ANODOWEGO TRIODY . SPOWODOWANE

JEST TO WZROSTEM NATEZENIA PRADU W SOLENOIDZIE , CO POCIAGA ZA SOBA

WZROST NATEZENIA POLA MAGNETYCZNEGO (PRAWO BIOTA - SAVARTA ) . PONIEWAZ

POLE B WYTWORZONE PRZEZ SOLENOID PRZENIKA PRZEZ TRIODE ZATEM NA

ELEKTRONY PORUSZAJACE SIE W TRIODZIE DZIALA SILA LORENTZA OKRESLONA

RWNANIEM F=qvB*SIN(V,B).ULEGAJA ONE ZATEM ODCHYLENIU PRZY CZYM WARTOSC

ZAKRZYWIENIA TORU JEST PROPORCJONALNA DO WARTOSCI WYTWORZONEGO PRZEZ

SOLENOID POLA B . POMIARY POKAZUJA WYRAZNIE , ZE DLA PEWNYCH USTALONYCH

WARTOSCI NATEZENIA PRADU SOLENOIDU NIE WYSTEPUJE SPADEK NATEZENIA(LUB

BARDZO MALY) PRADU ANODOWEGO.PRAWDOPODOBNIE PRZYCZYNA TEGO JEST FAKT

ISTNIENIA SILNEGO ODDZIALYWANIA KULOMBOWSKIEGO MIEDZY UJEMNYMI

ELEKTRONAMI I DODATNIA KATODA O WIELE MOCNIEJSZEGO OD ODDZIALYWANIA Z

ZEWNETRZNYM POLEM B . PRZEKROCZENIE OKRESLONEJ WARTOSCI INDUKCJI B (CZEMU

ODPOWIADA PRAD 0x01 graphic
W PRZYBLIZENIU RWNY 0.33 A ) WYRAZNIE PROWADZI DO

ZMNIEJSZENIA PRADU ANODOWEGO (SILNIE ZAKRZYWIENIE TORU).PODSTAWOWYM

BLEDEM POMIAROWYM POPELNIONYM W CWICZENIU BYL BLAD WYZNACZENIA MAX.

NATEZENIA PRADU PLYNACEGO W OBWODZIE SOLENOIDU. WARTOSC TEGO BLEDU JEST

PODYKTOWANA PRZEDE WSZYSTKIM ROZMIAREM SKALI WYKONANIA WYKRESU I

WYNOSI 0.01 A. OBLICZONA STOSUNEK e/m WYNOSI 1.74*100x01 graphic
. BLAD WZGLEDNY

PROCENTOWY WYNOSI 0x01 graphic
.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wyznaczanie stosunku e m ładunku elektronu do jego masy metodą magnetronu, 21
wyznaczanie stosunku e-m ładunku elektronu do jego masy metodą magnetonu-1, LABORATORIUM Z FIZYKI
Gotowiec Wyznaczanie stosunku e m ładunku elektronu do jego masy metodą magnetronu
Wyznaczanie stosunku e m ?unku elektronu do jego masy metodĄ magnetronu2
WYZNACZANIE STOSUNKU em ŁADUNKU ELEKTRONU DO JEGO MASY METODĄ MAGNETRONU
2 Wyznaczanie stosunku em ładunku elektronu do jego masy metodą magnetronu
2 Wyznaczanie stosunku em ładunku elektronu do jego masy metodą magnetronu poprawa
Ćw 2; Wyznaczanie stosunku em ładunku elektronu do jego masy metodą magnetronu
WYZNACZANIE STOSUNKU em ŁADUNKU ELEKTRONU DO JEGO MASY METODĄ MAGNETRONU
2 Wyznaczanie stosunku em ładunku elektronu do jego masy metodą magnetronu
Wyznaczanie stosunku ładunku elektronu do jego masy - e-m, EEDOM, GLIWICE 23 III 1993 r
Wyznaczanie stosunku ładunku elektronu do jego masy - e-m, EDOM, Wyznaczanie stosunku ˙adunku elektr
1wyznaczanie stosunku e m ładunku elektronu do jego masy met
7wyznaczanie stosunku e m ładunku elektronu do jego masy met DOC

więcej podobnych podstron