KARTA PRACY TRÓJDŹWIĘK I TRIADA, ……………………………


……………………………..

Imię i nazwisko

KARTA PRACY UCZNIA

Trójdźwięk i triada

  1. Z jakich interwałów zbudowana jest triada?

……………………………………………………………

  1. Wymień nazwy trzech najważniejszych stopni gamy i wskaż, które to są stopnie.

  1. ………………………………….

  2. …………………………………..

  3. …………………………………..

  1. Co to jest akompaniament? Co to znaczy akompaniować?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Ile dźwięków wchodzi w skład akordu?

…………………………………………………

  1. O czym opowiada piosenka „Jakem jechał”?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Co to jest akord?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Jaką funkcję spełniają trójdźwięk i triada w utworze?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Karta pracy Trójdźwięk i triada
KARTA PRACY BUDOWA OKRESOWA, ……………………&hellip
Karta pracy - Muzyka filmowa, ……………………&helli
KARTA PRACY INSTRUMENTY SMYCZKOWE, ……………………&
KARTA PRACY INSTRUMENTY SMYCZKOWE, ……………………&
KARTA PRACY GŁOS LUDZKI, ………………………&he
Karta pracy - St. Moniuszko, ……………………&hellip
Karta pracy - instrumenty perkusyjne, …………………&helli
Karta pracy - pieśń, ……………………&hellip
Karta pracy - PojÄ™cie formy muzycznej, …………………&
KARTA PRACY WARTOŚCI NUT I PAUZ, ……………………&he
KARTA PRACY FORMY POLIFONICZNE KANON, …………………&helli
Karta pracy - Skala, gama durowa, ……………………&h
Karta pracy - polonez, ………………………&hell
Karta pracy - polonez, ………………………&hell
KARTA PRACY DYNAMIKA, ………………………&helli
Karta pracy - Poznajemy budowÄ™ gam molowych, ………………&he
KARTA PRACY CO TO JEST METRUM, ……………………&hell
KARTA PRACY KUJAWIAK, ………………………&helli

więcej podobnych podstron