Silnik pierścieniowy , Silnik indukcyjny pier˙cieniowy


Gr. 7 d rok III

Prowadzący :

mgr inż. Michalski

Laboratorium Automatyki

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Data:

22-02-1996

Wykonali:

Trybuś Piotr

Szczuchniak S.

Temat: Silnik pierścieniowy .

Ocena:

1.Wprowadzenie.

Parametry znamionowe badanego silnika pierścieniowego :

- Pz = 3 [kW]

- nz = 1420 obr/min

- fz = 50 [Hz]

- USTATORA = 380 [V] (trójkąt)

- I STATORA = 6.6 [A]

- UWIRNIKA = 80 [V]

- I WIRNIKA = 26 [A]

- cosƒ = 0.81

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą działania oraz wyznaczenie podstawowych charakterystyk silnika trójfazowego pierścieniowego. W ćwiczeniu należy:

- zmierzyć rezystancję uzwojenia stojana i wirnika ,

- wyznaczyć początki i końce uzwojenia stojana silnika ,

- pomiar przekładni silnika ,

- przeprowadzić rozruch silnika , zmianę kierunku wirowania ,

- wyznaczyć charakterystyki biegu jałowego ,

- wyznaczyć charakterystyki zwarcia.

2. Układy pomiarowe.

0x01 graphic

Rys1. Pomiar rezystancji uzwojeń metodą techniczną.

0x01 graphic

Rys2. Kontrola oznaczeń zacisków.

0x01 graphic

Rys3. Pomiar charakterystyk biegu jałowego.

0x01 graphic

Rys4. Pomiar charakterystyk zwarcia.

3.Tabele pomiarowe.

Tab.1. Pomiar rezystancji uzwojeń.

Wartości obliczone

Uzwojenie

U

I

R

RŚR

badane

[V]

[A]

[]

[]

UA-B

2.5

1.55

0.75

0.65

0.43

0.25

3.9

3.6

3.0

3.5

stojan

UB-C

0.70

1.55

2.50

0.20

0.42

0.68

3.5

3.7

3.7

3.6

UC-A

0.60

1.55

2.50

0.18

0.42

0.68

3.3

3.7

3.7

3.6

Ua-b

0.60

0.44

0.15

2.45

1.7

0.9

0.24

0.26

0.16

0.22

wirnik

Ub-c

0.35

0.2

0.1

2.45

1.7

0.9

0.14

0.11

0.11

0.12

Uc-a

0.45

0.35

0.25

2.45

1.65

0.9

0.18

0.21

0.27

0.22

Tab.2. Pomiar przekładni.

Wartości zmierzone i obliczone

UAB

UBC

UCA

Uab

Ubc

Uca

V

[V]

[V]

[V]

[V]

[V]

[V]

[V/V]

380

380

380

80

80

80

4.75

Tab.3a. Pomiary dla stanu jałowego.

Wartości zmierzone

UAB

UBC

UCA

PI

PII

IA

IB

IC

[V]

[V]

[V]

[W]

[W]

[A]

[A]

[A]

100

100

100

50

25

0.70

0.72

0.68

150

150

150

115

75

1.20

1.20

1.15

200

200

200

200

130

1.70

1.58

1.45

250

250

250

375

275

2.25

2.12

2.09

300

300

300

510

380

2.80

2.50

2.50

350

350

350

800

610

3.60

3.25

3.35

390

390

390

900

720

4.00

3.80

3.75

400

400

400

1200

980

4.70

4.25

4.60

440

440

440

1300

1000

4.60

4.60

5.00

Tab.3b. Pomiary dla stanu jałowego.

Wartości obliczone

U0

I0

U02

P0

cos10

sin10

Iμ

PJ

X

[V]

[A]

[V2]

[W]

[-]

[-]

[A]

[W]

[]

100

0.70

1000

75

0.619

0.785

0.550

69.7

104.9

150

1.18

22500

190

0.620

0.785

0.926

175

93.5

200

1.58

40000

330

0.603

0.798

1.260

303

91.6

250

2.15

62500

650

0.698

0.716

1.540

600

93.7

300

2.60

90000

890

0.659

0.752

1.955

817

88.6

350

3.40

122500

1410

0.684

0.729

2.479

1285

81.5

390

3.85

152100

1620

0.623

0.782

3.010

1460

74.8

400

4.52

160000

2180

0.696

0.718

3.245

1960

71.2

440

4.73

193600

2300

0.638

0.770

3.642

2058

69.8

Tab.4. Pomiary dla stanu zwarcia.

Wielkości zmierzone i obliczone

U1z

I1z

PI

PII

PZ

cosz

UAB

UBC

UCA

IA

IB

IC

[V]

[A]

[W]

[W]

[W]

[-]

[V]

[V]

[V]

[A]

[A]

[A]

15

1.27

20

-0.0

20.0

0.606

15

15

15

1.3

1.3

1.2

20

1.83

35

-2.0

33.0

0.520

20

20

20

1.9

1.85

1.85

30

2.8

45

-5.0

40.0

0.275

30

30

30

2.8

2.8

2.8

40

3.73

140

-10.0

130.0

0.503

40

40

40

3.70

3.75

3.75

50

4.35

180

-12.5

167.5

0.445

50

50

50

4.35

4.40

4.30

60

5.03

250

-17.5

232.5

0.445

60

60

60

5.00

5.10

5.00

70

6.42

400

-32.5

467.5

0.600

70

70

70

6.40

6.50

6.35

80

7.12

500

-37.5

462.5

0.469

80

80

80

7.15

7.15

7.05

5 .Uwagi i wnioski :

1 . Pierwszą czynnością pomiarową wykonaną przez nas był pomiar rezystancji uzwojeń silnika pierścieniowego. Zmierzona prze nas wartość rezystancji uzwojenia stojana była wielokrotnie większa od rezystancji uzwojenia wirnika i wyniosła Rs=3.6 [] , a wirnika Rw = 0.22 [] . Pomiarów dokonaliśmy metodą techniczną

2 . Drugą czynnością pomiarową była kontrola oznaczeń zacisków. Pomiarów dokonaliśmy przy użyciu metody zmiennoprądowej . Metoda ta polega na połączeniu domniemanych zacisków jednoimiennych i pomiarze napięć pomiędzy odpowiednimi zaciskami uzwojeń. Przy spełnieniu odpowiednich relacji pomiędzy wartościami tych napięć mogliśmy stwierdzić zgodność bądź niezgodność połączonych zacisków. Na podstawie obserwacji ww. relacji stwierdziliśmy o zgodności oznaczeń zacisków.

3 .Następnie dokonaliśmy pomiaru charakterystyk biegu jałowego silnika pierścieniowego. Na podstawie wykreślonych charakterystyk, a także na podstawie dokonanych pomiarów możemy wywnioskować , że:

- przebieg zależności I0 = f(U0) ma kształt zgodny z przebiegiem charakterystyki magnesowania, gdyż jak wiadomo, zależność I0 = f(U0) odpowiada zależności B = f(H) , ponieważ U0 ~ B , a I0 ~ H,

- zależność mocy od napięcia jest zależnością kwadratową,

- watomierz w stanie jałowym mierzy praktycznie wartość strat w silniku.

4 . Potem dokonaliśmy pomiaru charakterystyk stanu zwarcia. W stanie zwarcia można pominąć, w związku z małą wartością strumienia magnetycznego, straty w rdzeniu maszyny, a zatem moc pobierana z sieci zasilającej pokrywa straty w uzwojeniach silnika. Na podstawie dokonanych pomiarów wyznaczyliśmy parametry zastępcze maszyny w stanie zwarcia, a obliczone wartości znajdują się w Tab.4.

5 . Wyznaczone przez nas charakterystyki biegu jałowego i zwarcia są głównymi czynnikami dającymi pełny obraz właściwości silnika . oprócz nich wyróżniamy również charakterystyki : rozruchu , prędkości obrotowej , mechaniczna , regulacyjne , elektromechaniczne oraz przeciążalność .

W praktyce znając charakterystykę biegu jałowego możemy określić nieznane napięcie znamionowe maszyny ( w przypadku starcia tabliczki znamionowej lub też po przezwojeniach ) .

4. Charakterystyki.

RYS.1 Charakterystyki biegu jełowego silnika pierścieniowego.

RYS.2 Charakterystyki zwarciowe silnika pierścieniowego.

RYS.3 Rozdział strat w żelazie i strat mechanicznych.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
A3 Silnik indukcyjny pierscieniowy program
11 Silnik indukcyjny pierścieniowy SUHf, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
indukcyjny pierść, Inzynieria Materiałowa, I semestr, Elektrotechnika, elektrotechnika, 3.5 - Silnik
Badanie trójfazowego silnika indukcyjnego pierscieniowego
Silnik indukcyjny pierścieniowy
moje?danie 3 ?zowego silnika indukcyjnego pierscieniowego
dudziński,układy napędowe,Rozruch silników indukcyjnych pierścieniowych
Ćwiczenie A3, Silnik indukcyjny pierscieniowy a3 i
Badanie silnika indukcyjnego pierścieniowego, MASZYNY
A3 Silnik indukcyjny pierscieniowy instrukcja
Ćwiczenie A3 Silnik indukcyjny pierscieniowy, a3 f
dane znamionowe, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, chomikuj, 4 sem (graviora), Badanie trójfazowego sil
A3 Silnik indukcyjny pierscieniowy formatka
Badanie silnika indukcyjnego pierścieniowego - i, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, chomikuj, 4 sem (gr
Badanie 3 fazowego silnika indukcyjnego pierścieniowego
Silnik indukcyjny pierscieniowy
Silnik indukcyjny pierścieniowy trójfazowy (201), Markko696

więcej podobnych podstron