ANALIZA FINANSOWA WSKA

Pobierz cały dokument
ANALIZA FINANSOWA WSKA.pdf
Rozmiar 182,6 KB
background image

ANALIZA FINANSOWA WSKAŹNIKI

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej

Wskaźnik płynności gotówkowej

Kapitał obrotowy netto

Wskaźnik zadłużenia ogólnego

Wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów

Stosunek zadłużenia do kapitału własnego

Wskaźnik płynności długoterminowej I stopnia

Wskaźnik płynności długoterminowej II stopnia

Trwałośd struktury finansowania

Stopieo zadłużenia długoterminowego

Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem

background image

Wskaźnik pokrycia zobowiązao nadwyżką finansową

Obrotowośd majątku w razach

Obrotowośd aktywów trwałych w razach

Obrotowośd aktywów obrotowych w razach

Wydajnośd pracy na zatrudnionego

Cykl zapasów w dniach

Cykl inkasowania należności

Cykl zobowiązao krótkoterminowych

Cykl konwersji gotówki

Rentownośd sprzedaży

Rentownośd majątku

Rentownośd kapitału własnego

Pobierz cały dokument
ANALIZA FINANSOWA WSKA.pdf
Rozmiar 182,6 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Analiza finansowa wska¼niki (tabelka z chara
Zadania ze wska nik w -roz, wsb-gda, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie
wska 9fniki+analizy+finansowej VWI4KRZPEPXOEXZGPGSE2Q3YLQFTX4MRFVPZCYY
Wska niki struktury i dynamiki, Licencjat, II rok, Analiza finansowa, wykłady
analiza finansowa ppt
wskaźniki - zadania1, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza fin
analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa - cz. 5, analiza finansowa
notatki analiza finansowa Maczynska 2013, Analiza finansowa (ekonomiczna), Mączyńska
ANALIZA FINANSOWA
WSKAŹNIKOWA ANALIZA FINANSOWO EKONOMICZNA
Analiza Finansowa spółki giełdowe
Analiza Finansowa program szczegolowy id 60226 (2)
Analiza finansowa wskazniki cd Nieznany (2)

więcej podobnych podstron