3

background image

Wydział FTiMS PG
Elektryczność i Magnetyzm

Zadania do samodzielnego rozwiązania ­ zestaw numer EiM­2011/3

Imię i nazwisko

rok / grupa / specjalność

Punkty

Jestem autorem poniższych rozwiązań.

Data:

Podpis:

Zadanie 1. Pole elektryczne o natężeniu 1.5kV/m i pole magnetyczne o o indukcji 0.4T działają na poruszający sie elektron 
wypadkową siłą równą zeru. Oblicz wartość prędkości elektronu. Narysuj wektory 

BE oraz v.

Zadanie 2. Spoczywający elektron został przyspieszony przez różnicę potencjałów 350V, a następnie dostał się w obszar 

jednorodnego pola magnetycznego o indukcji 200mT, przy czym jego prędkość jest prostopadła do kierunku pola. Oblicz promień 

toru ruchu elektronu w polu magnetycznym. 

background image

Zadanie 3. Przewód koncentryczny składa się z wewnętrznej żyły o promieniu R otoczonej cienkim ekranem o wewnętrznym 

promieniu r (r>R). W przewodzie wewnętrznym i w ekranie płyną prądy o natężeniu I skierowane w przeciwnych kierunkach. Ile 
wynosi indukcja pola magnetycznego w obszarze pomiędzy wewnętrzną żyłą a ekranem?

Zadanie 4. Prąd I płynie przez bardzo długi przewód, którego część ACD jest pokazana na 

rysunku. Na przedłużeniu odcinka AC, w odległości d od punktu C znajduje się punkt P. Odcinki 
AC i CD są bardzo długie w porównaniu z d.  Jakie są kierunek i wartość indukcji pola 

magnetycznego w punkcie P?

Zadanie 5. Podaj prawo Ampere'a. Wyjaśnij występujące w nim wielkości i podaj przykład zastosowania.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
3
3
3
3
Wykład 3 03 2014
122 3,124 ttl i cmos
3
Gotyckie pismo epigraficzne w Polsce str 3 156
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

więcej podobnych podstron