Badanie analizatora pradu stale Nieznany

background image

1

ZAKŁAD SIECI I AUTOMATYKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

ELEKTROENERGETYKA

LABORATORIUM

ć w ic ze n i e nr

2

t e m at

Badanie rozpływu prądów i spadków napięć w prostych układach

rozdzielczych na analizatorze prądu stałego

s t a n ow is k o n r

2

p r o w a d zą cy

d a t a wy k o n a ni a ć wi cz .

d a t a o d d a n i a s p r aw.

d a t a p r zy j ęc i a s p r aw.

dr inż. Roman Paszylk

13.05.2011

27.05.2011

s t u di a / r o k ak . / s e m. / s p e c j. / g r u p a

Elektrotechnika / 2010/2011 / semestr IV / E4-1

ocena

s p r a w oz d a n i e w yk o n a ł:

1. Wojciech Kretkowski

2. Rafał Zaparty

3. Marek Majer


1. Cel ćwiczenia

Celem przeprowadzonego ćwiczenia było zapoznanie się z analizatorem prądu stałego

przez odwzorowanie linii jednostronnie zasilanej z 5 odbiorami o współczynniku mocy

równym cosφ=0,93, a także pomiar wartości prądów i napięć w punktach połączenia

odbiorów linii 15kV. Poniżej zamieszamy schemat rozpatrywanej linii.

Schemat rozpatrywanej linii


2. Modelowanie rozpatrywanej linii

W modelowanym schemacie zasilającym mamy do czynienia z przewodami typu AFL-6

70. Wartości charakterystyczne wynoszą:

'

18

42

91

,

0

4397

,

0

4

,

0

/

59

,

0

4

,

0

4397

,

0

/

4397

,

0

0

0

0

2

2

2

0

2

0

0

0

R

X

tg

km

X

R

Z

km

R

km

X

/

4

,

0

0

background image

2

Jednostki podstawowe:

- sieciowe

U

p

= 15 kV, I

p

= 50 A,

p

p

p

I

U

Z

3

, Z

p

= 173,21 Ώ

- analizatorowe

U

ap

= 25V, R

ap

= 2500 Ω,

ap

ap

ap

R

U

I

, I

ap

= 10 mA

Wyznaczamy wartości rezystancji podłużnych:

Wyznaczamy wartości rezystancji poprzecznych (odbiorów):

ap

ao

ap

ap

a

a

R

I

U

R

R

R

100

100

%

Zakładając, że wartości prądu analizatorowego podstawia się w mA:





ao

I

R

a

1000

%

gdzie: I

ao

– prąd analizatorowy odbioru:

i

o

ao

S

I

I

I

o

– prąd odbioru na poziomie napięcia 15 kV, S

i

- skala prądowa:

mA

A

I

I

S

ap

p

i

5

10

50

%

72

,

2

100

21

,

173

8

59

,

0

%

36

,

1

100

21

,

173

4

59

,

0

%

38

,

2

100

21

,

173

7

59

,

0

3

2

1

km

km

Z

km

km

Z

km

km

Z

%

36

,

1

100

21

,

173

4

59

,

0

%

04

,

2

100

21

,

173

6

59

,

0

%

70

,

1

100

21

,

173

5

59

,

0

6

5

4

km

km

Z

km

km

Z

km

km

Z

100

0

%

p

Z

l

Z

Z

background image

3

Obliczenia prądu analizatorowego:

Obliczenia procentowej wartości rezystancji:
Schemat analizatorowy rozpatrywanej sieci

mA

mA

A

A

I

6

,

9

5

48

4

mA

mA

A

A

I

8

5

40

1

mA

mA

A

A

I

5

5

25

2

mA

mA

A

A

I

6

5

30

3

mA

mA

A

A

I

12

5

60

5

%

125

8

1000

%

1

R

%

200

5

1000

%

2

R

%

2

,

104

6

,

9

1000

%

4

R

%

3

,

83

12

1000

%

5

R

%

167

6

1000

%

3

R

background image

4

3. Obliczenia dla linii rzeczywistej jednostronnie zasilanej

U

A

=15kV U

B

=0kV

Parametry zasilania U

A

= 15 [kV] U

B

= 0 [kV]

Numer
linii

Długość
linii

Prąd w linii z pomiarówPrąd w linii z

obliczeń

teoretycznych

Numer

odbioru

Napięcie u odbiorcy z

pomiarów

Napięcie u
odbiorcy z

obliczeń

teoretycznych

I

a

Wartość

analizatorowa

I Wartość

rzeczywista

I

t

U

t

U

a

Wartość

analizatorowa

U Wartość

rzeczywista

-

km

mA

A

A

-

V

kV

kV

1

7

41

205

203

25

22,5

13,56

13,63

2

4

33

165

163

26

21,3

12,87

13,00

3

8

27,9

139,5

138

27

19,4

11,77

11,94

4

5

21,9

109,5

108

28

18,44

11,22

11,42

5

6

12,1

60,5

60

29

17,83

10,87

11,07

6

4

0

0

0

-

-

-

-

Sprawdzenie warunków technicznych dla linii
Parametr

Transformator A

Transformator B

Prąd obciążenia [A]

203

0

Moc obciążenia [kVA]

5274,09

0

Stopień obciążenia S

T

/S

nT

0,84

0

Straty mocy czynnej w linii: ΔP

L

= 825,29[kW]


Obliczamy wartości rzeczywiste prądów I z pomiarów:

A

mA

A

mA

S

I

I

i

a

205

5

41

01

A

mA

A

mA

S

I

I

i

a

5

,

139

5

9

,

27

23

A

mA

A

mA

S

I

I

i

a

165

5

33

12

A

mA

A

mA

S

I

I

i

a

5

,

109

5

9

,

21

34

A

mA

A

mA

S

I

I

i

a

5

,

60

5

1

,

12

45

Obliczamy wartości teoretycznych prądów w linii:

A

A

A

A

A

A

I

I

I

I

I

I

k

k

203

60

48

30

25

40

5

1

5

4

3

2

1

01

A

A

A

A

A

I

I

I

I

I

k

k

163

60

48

30

25

5

2

5

4

3

2

12

A

A

A

A

I

I

I

I

k

k

138

60

48

30

5

3

5

4

3

23

A

A

A

I

I

I

k

k

108

60

48

5

4

5

4

34

A

A

I

I

k

k

60

60

5

5

5

45

background image

5

Obliczamy wartości rzeczywiste napięć U:

V

U

U

V

V

U

V

U

V

U

V

U

A

a

A

a

A

a

Aa

13560

100

15000

%

6

,

9

15000

%

6

,

9

96

,

0

10

%

10

%

100

25

5

,

2

5

,

2

5

,

22

25

5

,

22

25

U

1

%

1

%

1

1

1

25

V

U

U

V

V

U

V

U

V

U

V

U

A

a

A

a

A

a

Aa

8

,

12868

100

15000

%

208

,

14

15000

%

208

,

14

96

,

0

8

,

14

%

8

,

14

%

100

25

7

,

3

7

,

3

3

,

1

25

3

,

1

25

U

1

%

1

%

1

1

1

26

2

2

27

1

1

1 %

1%

1

U

25

19, 4

25 19, 4

5, 6

5, 6

100%

22, 4%

25

22, 4 0,96

21,504%

21,504% 15000

15000

11774, 4

100

Aa

a

A a

A a

A

U

V

U

V

U

V

V

U

V

U

U

V

28

1

1

1 %

1%

1

U

25

18, 44

25 18, 44

6,56

6,56

100%

26, 24%

25

26, 24 0,96

25,190%

25,190% 15000

15000

11221, 4

100

Aa

a

A a

A a

A

U

V

U

V

U

V

V

U

V

U

U

V

29

1

1

1 %

1%

1

U

25

17,83

25 17,83

7,17

7,17

100%

28, 68%

25

28, 68 0,96

27,5328%

27,5328% 15000

15000

10870, 08

100

Aa

a

A a

A a

A

U

V

U

V

U

V

V

U

V

U

U

V

background image

6

Obliczamy wartości rzeczywiste i zespolone prądów:

cosφ=0,93 sinφ=0,3676

km

l

7

01

km

l

4

12

km

I

8

23

km

I

5

34

km

l

6

45

km

l

4

60

"

'

)

sin

(cos

k

k

tk

k

jI

I

j

I

I

A

j

A

j

j

I

I

t

74,62

188,79

)

38

,

0

93

,

0

(

203

)

sin

(cos

1

1

A

j

A

j

j

I

I

t

59,92

151,59

)

38

,

0

93

,

0

(

163

)

sin

(cos

2

2

A

j

A

j

j

I

I

t

50,73

128,34

)

38

,

0

93

,

0

(

138

)

sin

(cos

3

3

A

j

A

j

j

I

I

t

39,70

44

,

100

)

38

,

0

93

,

0

(

108

)

sin

(cos

4

4

A

j

A

j

j

I

I

t

22,06

55,8

)

38

,

0

93

,

0

(

60

)

sin

(cos

5

5

Obliczamy spadek napięcia:

k

k

k

k

k

k

k

k

l

X

I

l

R

I

U

)

1

(

0

)

1

(

0

)

1

(

3

V

l

X

I

l

R

I

U

36

,

1368

7

4

,

0

62

,

74

7

4397

,

0

79

,

188

3

3

01

0

1

01

0

1

01

V

l

X

I

l

R

I

U

85

,

627

4

4

,

0

92

,

59

4

4397

,

0

59

,

151

3

3

12

0

2

12

0

2

12

V

l

X

I

l

R

I

U

10

,

1063

8

4

,

0

73

,

50

8

4397

,

0

34

,

128

3

3

23

0

3

23

0

3

23

V

l

X

I

l

R

I

U

99

,

519

5

4

,

0

70

,

39

5

4397

,

0

44

,

100

3

3

34

0

4

/

34

0

4

34

V

l

X

I

l

R

I

U

66

,

346

6

4

,

0

06

,

22

6

4397

,

0

8

,

55

3

3

45

0

5

45

0

5

45

Obliczamy teoretyczne napięcie u odbiorcy U

t

:

V

V

U

U

U

t

13631

)

36

,

1368

15000

(

01

0

1

V

V

U

U

U

t

t

13003

)

85

,

627

13631

(

12

1

2

V

V

U

U

U

t

t

11941

)

1

,

1063

13003

(

23

2

3

V

V

U

U

U

t

t

11420

)

99

,

519

11941

(

34

3

4

V

V

U

U

U

t

t

11074

)

66

,

346

11420

(

45

4

5

km

X

/

4

,

0

0

km

R

/

4397

,

0

0

background image

7

Sprawdzenie warunków technicznych dla linii:

kVA

U

I

S

P

A

09

,

5274

15000

203

3

3

1

84

,

0

6300

09

,

5274

kVA

kVA

S

S

NT

T


Obliczamy całkowity spadek napięcia na linii:

V

U

U

U

t

A

3930

11070

15000

5

%

2

,

26

100

%

A

U

U

U


Obliczamy spadek mocy czynnej w linii:

5

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

1

2

2

2

2

2

3

(

)

3 (

)

(

)

(

)

(

)

(

)

3 (203 3, 08)

(162 1, 76)

(138 3,52)

(108

2,19)

(60

2, 63)

825, 29

L

k

k

k

L

L

P

I R

I

R

I

R

I

R

I

R

I

R

P

P

kW

  

 

  

 

Obliczamy spadek napięcia na rezystancji ΔU

R

:

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

5

5

0

4

4

0

3

3

0

2

2

0

1

1

0

5

1

0

I

l

R

I

l

R

I

l

R

I

l

R

I

l

R

I

l

R

U

k

k

k

R

)

60

6

4397

,

0

(

)

108

5

4397

,

0

(

)

138

8

4397

,

0

(

)

163

4

4397

,

0

(

)

203

7

4397

,

0

(

R

U

1792,657V

R

U


Obliczamy spadek napięcia na reaktancji ΔU

X

:

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

5

5

0

4

4

0

3

3

0

2

2

0

1

1

0

5

1

0

I

l

X

I

l

X

I

l

X

I

l

X

I

l

X

I

l

X

U

k

k

k

X

)

60

6

4

,

0

(

)

108

5

4

,

0

(

)

138

8

4

,

0

(

)

163

4

4

,

0

(

)

203

7

4

,

0

(

X

U

1630,8V

X

U

background image

8

4. Obliczenia dla linii rzeczywistej jednostronnie zasilanej

U

A

=0kV U

B

=15kV

Parametry zasilania U

A

= 0 [kV] U

B

= 15 [kV]

Numer
linii

Długość
linii

Prąd w linii z pomiarówPrąd w linii z

obliczeń

teoretycznych

Numer

odbioru

Napięcie u odbiorcy z

pomiarów

Napięcie u
odbiorcy z

obliczeń

teoretycznych

I

a

Wartość

analizatorowa

I Wartość

rzeczywista

I

t

U

t

U

a

Wartość

analizatorowa

U Wartość

rzeczywista

-

km

mA

A

A

-

V

kV

kV

6

4

41

205

203

29

23,54

14,15

14,22

5

6

29

145

143

28

22,09

13,32

13,39

4

8

19,3

96,5

95

27

21,25

12,84

12,92

3

5

13,2

66

65

26

20,35

12,32

12,42

2

6

8,1

40,5

40

25

20,07

12,46

12,26

1

4

0

0

0

-

-

-

-

Sprawdzenie warunków technicznych dla linii
Parametr

Transformator A

Transformator B

Prąd obciążenia [A]

0

203

Moc obciążenia [kVA]

0

5274,09

Stopień obciążenia S

T

/S

nT

0

0,84

Straty mocy czynnej w linii: ΔP

L

=492,04 [kW]


Obliczamy wartości rzeczywiste prądów I z pomiarów:

A

mA

A

mA

S

I

I

i

a

205

5

41

65

A

mA

A

mA

S

I

I

i

a

145

5

29

54

A

mA

A

mA

S

I

I

i

a

5

,

96

5

3

,

19

43

A

mA

A

mA

S

I

I

i

a

66

5

2

,

13

32

A

mA

A

mA

S

I

I

i

a

5

,

40

5

1

,

8

21

Obliczamy wartości teoretycznych prądów w linii:

A

A

A

A

A

A

I

I

I

I

I

I

k

k

203

40

25

30

48

60

6

2

2

3

4

5

6

65

A

A

A

A

A

I

I

I

I

I

k

k

143

40

25

30

48

5

2

2

3

4

5

54

A

A

A

A

I

I

I

I

k

k

95

40

25

30

4

2

2

3

4

43

A

A

A

I

I

I

k

k

65

40

25

3

2

2

3

32

A

A

I

I

k

k

40

40

2

2

2

21

background image

9

Obliczamy wartości rzeczywiste napięć U:

V

U

U

V

V

U

V

U

V

U

V

U

A

a

A

a

A

a

Aa

5

,

14158

100

15000

%

6

,

9

15000

%

61

,

5

96

,

0

84

,

5

%

84

,

5

%

100

25

46

,

1

46

,

1

54

,

23

25

54

,

23

25

U

1

%

1

%

1

1

1

29

V

U

U

V

V

U

V

U

V

U

V

U

A

a

A

a

A

a

Aa

9

,

13323

100

15000

%

174

,

11

15000

%

174

,

11

96

,

0

64

,

11

%

64

,

11

%

100

25

91

,

2

91

,

2

09

,

22

25

09

,

2

25

U

1

%

1

%

1

1

1

28

2

V

U

U

V

V

U

V

U

V

U

V

U

A

a

A

a

A

a

Aa

12840

100

15000

%

4

,

14

15000

%

4

,

14

96

,

0

15

%

15

%

100

25

75

,

3

75

,

3

25

,

21

25

25

,

21

25

U

1

%

1

%

1

1

1

27

V

U

U

V

V

U

V

U

V

U

V

U

A

a

A

a

A

a

Aa

6

,

12321

100

15000

%

856

,

17

15000

%

856

,

17

96

,

0

6

,

18

%

6

,

18

%

100

25

65

,

4

65

,

4

35

,

20

25

35

,

20

25

U

1

%

1

%

1

1

1

26

V

U

U

V

V

U

V

U

V

U

V

U

A

a

A

a

A

a

Aa

5

,

12160

100

15000

%

93

,

18

15000

%

93

,

18

96

,

0

72

,

19

%

72

,

19

%

100

25

93

,

4

93

,

4

07

,

20

25

07

,

20

25

U

1

%

1

%

1

1

1

25

background image

10

Obliczamy wartości rzeczywiste i zespolone prądów:

cosφ=0,93 sinφ=0,3676

km

l

7

01

km

l

4

12

km

I

8

23

km

I

5

34

km

l

6

45

km

l

4

60

"

'

)

sin

(cos

k

k

tk

k

jI

I

j

I

I

A

j

A

j

j

I

I

t

74,62

188,79

)

38

,

0

93

,

0

(

203

)

sin

(cos

6

6

A

j

A

j

j

I

I

t

54,34

99

,

132

)

38

,

0

93

,

0

(

143

)

sin

(cos

5

5

A

j

A

j

j

I

I

t

1

,

36

35

,

88

)

38

,

0

93

,

0

(

95

)

sin

(cos

4

4

A

j

A

j

j

I

I

t

24,7

60,45

)

38

,

0

93

,

0

(

65

)

sin

(cos

3

3

A

j

A

j

j

I

I

t

2

,

15

2

,

7

3

)

38

,

0

93

,

0

(

40

)

sin

(cos

2

2

Obliczamy spadek napięcia:

k

k

k

k

k

k

k

k

l

X

I

l

R

I

U

)

1

(

0

)

1

(

0

)

1

(

3

V

l

X

I

l

R

I

U

91

,

781

4

4

,

0

62

,

74

4

4397

,

0

79

,

188

3

3

65

0

6

65

0

6

65

V

l

X

I

l

R

I

U

06

,

829

6

4

,

0

34

,

54

6

4397

,

0

99

,

132

3

3

54

0

5

54

0

5

54

V

l

X

I

l

R

I

U

48

,

461

5

4

,

0

1

,

36

5

4397

,

0

35

,

88

3

3

43

0

4

43

0

4

43

V

l

X

I

l

R

I

U

2

,

505

8

4

,

0

7

,

24

8

4397

,

0

45

,

60

3

3

32

0

3

/

32

0

3

32

V

l

X

I

l

R

I

U

45

,

155

4

4

,

0

2

,

15

4

4397

,

0

2

,

37

3

3

21

0

2

21

0

2

21

Obliczamy teoretyczne napięcie u odbiorcy U

t

:

V

V

U

U

U

t

09

,

14218

)

91

,

781

15000

(

65

6

6

V

V

U

U

U

t

t

03

,

13389

)

06

,

829

09

,

14218

(

54

6

5

V

V

U

U

U

t

t

55

,

12927

)

48

,

461

03

,

13389

(

43

5

4

V

V

U

U

U

t

t

35

,

12422

)

2

,

505

55

,

12927

(

32

4

3

V

V

U

U

U

t

t

9

,

12266

)

45

,

155

35

,

12422

(

21

3

2

km

X

/

4

,

0

0

km

R

/

4397

,

0

0

background image

11

Sprawdzenie warunków technicznych dla linii:

kVA

U

I

S

P

A

09

,

5274

15000

203

3

3

6

84

,

0

6300

09

,

5274

kVA

kVA

S

S

NT

T


Obliczamy całkowity spadek napięcia na linii:

V

U

U

U

t

B

2740

12260

15000

2

%

27

,

18

100

%

A

U

U

U


Obliczamy stratę mocy czynne w linii

5

2

2

2

2

2

2

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

2

2

2

2

2

3

(

)

3 (

)

(

)

(

)

(

)

(

)

3 (203 1, 76)

(143 2, 64)

(95

2, 20)

(65 3,52)

(40 1, 76)

492, 04

L

k

k

k

L

L

P

I R

I

R

I

R

I

R

I

R

I

R

P

P

kW

  

 

  

 


Obliczamy spadek napięcia na rezystancji ΔU

R

:

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

2

2

0

3

3

0

4

4

0

5

5

0

6

6

0

2

6

0

I

l

R

I

l

R

I

l

R

I

l

R

I

l

R

I

l

R

U

k

k

k

R

)

40

4

4397

,

0

(

)

65

8

4397

,

0

(

)

95

5

4397

,

0

(

)

143

6

4397

,

0

(

)

203

4

4397

,

0

(

R

U

2151,471V

R

U


Obliczamy spadek napięcia na reaktancji ΔU

X

:

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

2

2

0

3

3

0

4

4

0

5

5

0

6

6

0

2

6

0

I

l

X

I

l

X

I

l

X

I

l

X

I

l

X

I

l

X

U

k

k

k

X

)

40

4

4

,

0

(

)

65

8

4

,

0

(

)

95

5

4

,

0

(

)

143

6

4

,

0

(

)

203

4

4

,

0

(

X

U

1957,217V

X

U

background image

12

5. Wykresy

Zasilanie od strony A:


Wykres 5.1. Napięcia w punktach podłączenia odbioru
Zasilanie od strony B:

Wykres 5.2. Napięcia w punktach podłączenia odbioru

10

11

12

13

14

15

0

1

2

3

4

5

6

N

ap

ci

e

[k

V

]

Numer lini

Napięcie rzeczywiste

Napięcie obliczone

12

13

14

15

0

1

2

3

4

5

6

N

ap

ci

e

[k

V

]

Numer lini

Napięcie rzeczywiste

Napięcie obliczone

background image

13

6. Wnioski

Wyniki uzyskane z pomiarów różnią się od wyliczonych analitycznie. Napięcia

rzeczywiste (uzyskane z pomiarów na analizatorze) w miejscach podłączenia odbiorów są
mniejsze od napięcia wyznaczonego analitycznie, ilustrują to wykresy 5.1 oraz 5.2.

Przy zasilaniu jednostronnym linii przyjmując że jest to praca awaryjna sieci nie

wszystkie warunki techniczne zostały spełnione. Dopuszczalny spadek napięcia przy
awaryjnej pracy sieci wynosi 7% czyli około 1050 V. W naszym modelu warunek ten nie
został spełniony ponieważ spadki napięć wynosiło odpowiednio 26,2% dla zasilania od strony
A oraz 18,27% dla zasilania od strony B. Kolejnym kryterium było dopuszczalne długotrwałe
obciążenie przewodów

235

dd

I

A

, kryterium to zostało spełnione ponieważ maksymalny

prąd płynący w przewodzie wynosi 205 A.

Strona od której zasilano odbiory miała znaczny wpływ na spadek napięcia na końcu

linii oraz na spadek mocy czynnej. Dzieje się tak ponieważ w drugim przypadku odbiory
pobierające większy prąd znajdują się na końcu linii. Spadek mocy czynnej był prawie dwa
razy większy przy zasilaniu odbiorów od strony A.

Transformatory miały wystarczającą moc aby poradzić sobie z zasilaniem sieci w

przypadku awarii tzn. od jednej strony. Współczynnik obciążalności transformatora w obu
przypadkach wynosił 0,84.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
03 Badanie obwodow pradu staleg Nieznany (2)
Badanie obwodow pradu stalego i Nieznany
Badanie luku pradu przemien i s Nieznany
03 Badanie obwodow pradu staleg Nieznany (2)
analiza i badanie rynku id 6045 Nieznany (2)
Analizowanie procesow technolog Nieznany (2)
BADANIE UKLADU REGULACJI CIAGLE Nieznany (2)
Badania operacyjne wyklad 2 id Nieznany
badania operacyjne 3 id 76767 Nieznany (2)
Badanie silnika pradu stałego
24 Badanie czwornikow id 30562 Nieznany
01 badanie sieci 3fid 3055 Nieznany (2)
4 Badanie kinetyki reakcji zmy Nieznany (2)
badanie i analiza rynku - test, Marketing
3 STABILIZATORY NAPIECIA STALE Nieznany
analizy 2 id 62051 Nieznany
Badanie podstawowych ukladow cy Nieznany (2)

więcej podobnych podstron